Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jilqgħu l-impenn tal-Istati Membri li jżommu l-Politika ta’ Koeżjoni bħala pilastru ewlieni tal-Unjoni  

Il-membri ta’ #CohesionAlliance – il-koalizzjoni madwar l-UE kollha ta’ 12 000 firmatarjuli jirrakkomandaw politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha jirreaġixxu għall-Konklużjonijiet dwar il-Politika ta’ Koeżjoni adottati llum mill-Kunsill Affarijiet Ġenerali tal-UE.

#CohesionAlliance tilqa’ l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill Affarijiet Ġenerali, li jenfasizzaw l-importanza tal-koeżjoni bħala prinċipju, politika, objettiv u pilastru tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li jisħqu li l-koeżjoni hija politika fit-tul li għandha tkompli tkun ta’ benefiċċju għar-reġjuni kollha tal-UE. Għalkemm għenet biex jittaffew l-effetti tal-kriżijiet reċenti, bħall-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna, il-politika ta’ koeżjoni trid tibqa’ l-aktar politika fit-tul importanti tal-UE biex jitnaqqsu d-disparitajiet fost it-territorji.

L-Alleanza hija lesta taħdem mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Istati Membri biex tkompli tiddefinixxi l-prinċipju “la tagħmilx ħsara lill-koeżjoni”, li għandu jilqa’ kontra l-ħolqien ta’ inugwaljanzi ġodda fl-Ewropa. It-tisħiħ tal-koeżjoni bħala valur ġenerali tal-Unjoni Ewropea huwa aktar urġenti minn qatt qabel.

#CohesionAlliance tilqa’ r-rikonoxximent li l-politika ta’ koeżjoni għandha tkompli tkun ibbażata fuq ġestjoni kondiviża u ftehimiet ta’ sħubija bejn l-awtoritajiet Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali, bl-involviment tal-partijiet ikkonċernati lokali. Barra minn hekk, l-Alleanza tagħmel enfasi fuq l-appell tal-Ministri kontra l-multiplikazzjoni u l-frammentazzjoni tal-istrumenti ta’ finanzjament biex jiġi evitat ir-riskju ta’ duplikazzjoni mal-politika ta’ koeżjoni. Is-sejħa ttenni t-talba inkluża fid-dikjarazzjoni l-ġdida adottata mill-membri ta’ #CohesionAlliance f’Ottubru.

Il-koalizzjoni li tkopri l-UE kollha tfakkar fl-impenn tagħha għal semplifikazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni fil-futur, u għat-titjib tal-effettività u l-eżiti pożittivi tagħha għaċ-ċittadini Ewropej. L-imsieħba huma mobilizzati għall-implimentazzjoni effiċjenti tal-pjani ta’ investiment 2021-2027, u huma lesti li jikkontribwixxu għad-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Vasco Alves Cordeiro, qal: “Hemm bżonn insaħħu u nirrinforzaw il-prinċipji ewlenin tal-politika ta’ koezjoni bħala politika fit-tul u strutturali li titħaddem fi sħubija mar-reġjuni u l-bliet, filwaqt li nħejju għall-aġġornament tal-politika biex issir aktar effiċjenti u aktar sempliċi fir-riżultati li tagħti/biex tiġi implimentata? fil-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa. Jeħtieġ li nisiltu tagħlimiet mill-modi li bihom il-politika ta’ koeżjoni indirizzat il-kriżi reċenti li għaddiet minnha l-Ewropa biex nadattawha għall-futur. Nilqa’ l-impenn tal-Istati Membri llum biex itejbu l-koordinazzjoni tal-fondi tal-UE mmirati lejn il-koeżjoni tal-Ewropa. Flimkien, bħala parti mill-Alleanza għall-Koeżjoni ġdida, se jirnexxielna nsaħħu l-politika ta’ koeżjoni li twassal għal progress u benesseri għaċ-ċittadini kollha fl-Ewropa”.

Kuntatt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023