Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kummissjoni Ewropea u l-bliet u r-reġjuni jwiegħdu kooperazzjoni aktar mill-qrib biex tingħata spinta lill-użu tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles  

Il-Kummissarju għall-Kummerċ Phil Hogan ingħaqad mal-membri tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) nhar it-2 ta’ Marzu biex jiddiskuti l-opportunitajiet u l-ostakli għall-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles tal-UE fil-livell lokali u reġjonali. Il-membri tal-ECON adottaw ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles, l-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività u l-pakkett dwar is-servizzi.

Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE ma’ pajjiżi terzi jkopru aktar minn 70 suq u madwar 41 % tal-kummerċ tal-UE f’oġġetti madwar id-dinja. Bħalissa madwar 36 miljun impjieg fl-UE jiddependu fuq l-esportazzjonijiet lejn il-bqija tad-dinja. Minkejja l-potenzjal importanti li l-kummerċ ikompli jwassal f’termini ta’ tkabbir, impjiegi, ħolqien ta’ impjiegi u investiment fl-UE, jeħtieġ li jsir aktar biex jiżdied l-użu tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles fuq il-post.

“Leħen ir-reġjuni tagħna ser ikun ta’ importanza kruċjali jekk irridu nsawru l-politiki tal-UE li jkunu effettivi kif ukoll aċċettati . Dan huwa fejn il-Kumitat tar-Reġjuni jagħti valur miżjud tant kbir. Il-membri tagħkom jifhmu s-sitwazzjoni lokali fl-Ewropa kollha u, b’dan il-mod, iżżidu l-leġittimità demokratika fil-politiki tal-UE ”, qal il-Kummissarju għall-Kummerċ Phil Hogan fid-diskors inawgurali tiegħu.

Stħarriġ reċenti (2019) mill-KtR f’kooperazzjoni ma’ Eurochambres juri li implimentazzjoni effettiva tal-kummerċ teħtieġ li tiġi indirizzata l-lakuna fl-għarfien tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles tal-UE billi tiġi pprovduta informazzjoni prattika dwar kif l-SMEs jistgħu jagħmlu użu minnhom fil-prattika.

“Nilqgħu bi pjaċir ir-rapporti ta’ implimentazzjoni dwar il-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles bħala pass kruċjali lejn aktar trasparenza u strument effettiv sabiex jiġu kkomunikati l-opportunitajiet ta’ tkabbir li jirriżultaw mill-ftehimiet kummerċjali. Minħabba użu fqir tal-ftehimiet kummerċjali, nemmnu bis-sħiħ li l-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles għandhom ikunu adattati għall-SMEs daqs kemm l-SMEs għandhom ikunu adattati għall-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles. L-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jaqdu rwol vitali f’dan ir-rigward peress li jinsabu ppożizzjonati sew biex ixerrdu l-informazzjoni dwar il-benefiċċji tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles minħabba l-għarfien tagħhom dwar l-SMEs u minħabba li jinsabu qribhom. Fl-istess ħin, irridu noqogħdu attenti li ma nagħlqux għajnejna għat-territorji li mhumiex ippreparati biex jindirizzaw il-kompetizzjoni internazzjonali minħabba li r-rwol tagħna huwa li niżguraw li l-ebda reġjun ma jitħalla lura. Il-Valutazzjonijiet ta’ Impatt Territorjali jistgħu jkunu għodda b'saħħitha, f’dak ir-rigward, u jgħinu jidentifikaw u jikkwantifikaw l-impatti possibbli kmieni u b’hekk jippermettu lill-bliet u lir-reġjuni jimplimentaw il-politiki tajba fil-ħin”, qal Michael Murphy (IE/PPE), President tal-Kummissjoni ECON u relatur tal-Opinjoni tal-KtR dwar “ L-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles: il-perspettiva reġjonali u lokali ”, li ġiet adottata waqt il-laqgħa.

“Nilqa’ l-ewwel abbozz ta’ opinjoni tal-Kumitat dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet tagħna dwar il-Kummerċ Ħieles. Ir-reġjuni għandhom rwol ewlieni fl-implimentazzjoni. Kif jissuġġerixxi l-abbozz ta’ opinjoni, ir-reġjuni u n-negozji lokali u ċ-ċittadini tagħhom huma l-benefiċjarji ewlenin tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles. Nittama li dan l-abbozz ta’ opinjoni jkun il-bidu ta’ impenn aktar sistematiku bejn il-Kummissjoni u l-Kumitat tar-Reġjuni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali tagħna ”, żied il- Kummissarju Hogan .

Bħala parti minn kooperazzjoni aktar mill-qrib, ir-relatur issuġġerixxa li jinżamm il-Grupp ta’ Esperti dwar il-Ftehimiet Kummerċjali fejn il-KtR huwa lest li jkollu rwol aktar attiv. Huwa laqa’ wkoll il-ħatra ta’ Uffiċjal Kap tal-Infurzar għall-Kummerċ li ser ikun responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-protezzjonijiet klimatiċi, ambjentali u tax-xogħol stabbiliti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE, u tenna l-offerta tal-bliet u r-reġjuni għal kooperazzjoni mill-qrib.

Wara d-diskussjoni mal-Kummissarju Hogan, il-membri tal-KESE adottaw l-Opinjoni dwar “ ”, imħejja mir-relatur Christophe Rouillon (FR/PSE) u l-Opinjoni dwar “ Il-pakkett tas-servizzi: Perspettiva aġġornata mill-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Ewropa ”, imħejja minn Jean-Luc Vanraes (BE/RE). Imbagħad iddiskutew il- Pjan ta’ Azzjoni 2020 għall-kooperazzjoni mal-Bank Ewropew ta’ Investiment.

Għal aktar tagħrif:

Skeda informattiva tal-Kummissjoni Ewropea: 2019 annual report on the implementation of EU Trade Agreements (Ir-rapport annwali tal-2019 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet Kummerċjali tal-UE)

Stħarriġ dwar il-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles: Rapport

Persuna ta’ kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Ir-reġjuni u l-bliet jappellaw għal appoġġ finanzjarju Ewropew aktar b’saħħtu għat-territorji l-aktar milquta mill-Brexit
Ir-reġjuni u l-bliet jappellaw għal appoġġ finanzjarju Ewropew aktar b’saħħtu għat-territorji l-aktar milquta mill-Brexit
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Il-Materja Prima Kritika u l-importanza tagħha għall-futur tal-Ewropa
Il-Materja Prima Kritika u l-importanza tagħha għall-futur tal-Ewropa
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Jeħtieġ li r-reġjuni jkunu fil-qalba tal-politika ekonomika Ewropea
Jeħtieġ li r-reġjuni jkunu fil-qalba tal-politika ekonomika Ewropea
29.09.2020