Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kummissjoni Ewropea u l-bliet u r-reġjuni jwiegħdu kooperazzjoni aktar mill-qrib biex tingħata spinta lill-użu tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles  

Il-Kummissarju għall-Kummerċ Phil Hogan ingħaqad mal-membri tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) nhar it-2 ta’ Marzu biex jiddiskuti l-opportunitajiet u l-ostakli għall-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles tal-UE fil-livell lokali u reġjonali. Il-membri tal-ECON adottaw ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles, l-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività u l-pakkett dwar is-servizzi.

Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE ma’ pajjiżi terzi jkopru aktar minn 70 suq u madwar 41 % tal-kummerċ tal-UE f’oġġetti madwar id-dinja. Bħalissa madwar 36 miljun impjieg fl-UE jiddependu fuq l-esportazzjonijiet lejn il-bqija tad-dinja. Minkejja l-potenzjal importanti li l-kummerċ ikompli jwassal f’termini ta’ tkabbir, impjiegi, ħolqien ta’ impjiegi u investiment fl-UE, jeħtieġ li jsir aktar biex jiżdied l-użu tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles fuq il-post.

“Leħen ir-reġjuni tagħna ser ikun ta’ importanza kruċjali jekk irridu nsawru l-politiki tal-UE li jkunu effettivi kif ukoll aċċettati . Dan huwa fejn il-Kumitat tar-Reġjuni jagħti valur miżjud tant kbir. Il-membri tagħkom jifhmu s-sitwazzjoni lokali fl-Ewropa kollha u, b’dan il-mod, iżżidu l-leġittimità demokratika fil-politiki tal-UE ”, qal il-Kummissarju għall-Kummerċ Phil Hogan fid-diskors inawgurali tiegħu.

Stħarriġ reċenti (2019) mill-KtR f’kooperazzjoni ma’ Eurochambres juri li implimentazzjoni effettiva tal-kummerċ teħtieġ li tiġi indirizzata l-lakuna fl-għarfien tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles tal-UE billi tiġi pprovduta informazzjoni prattika dwar kif l-SMEs jistgħu jagħmlu użu minnhom fil-prattika.

“Nilqgħu bi pjaċir ir-rapporti ta’ implimentazzjoni dwar il-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles bħala pass kruċjali lejn aktar trasparenza u strument effettiv sabiex jiġu kkomunikati l-opportunitajiet ta’ tkabbir li jirriżultaw mill-ftehimiet kummerċjali. Minħabba użu fqir tal-ftehimiet kummerċjali, nemmnu bis-sħiħ li l-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles għandhom ikunu adattati għall-SMEs daqs kemm l-SMEs għandhom ikunu adattati għall-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles. L-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jaqdu rwol vitali f’dan ir-rigward peress li jinsabu ppożizzjonati sew biex ixerrdu l-informazzjoni dwar il-benefiċċji tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles minħabba l-għarfien tagħhom dwar l-SMEs u minħabba li jinsabu qribhom. Fl-istess ħin, irridu noqogħdu attenti li ma nagħlqux għajnejna għat-territorji li mhumiex ippreparati biex jindirizzaw il-kompetizzjoni internazzjonali minħabba li r-rwol tagħna huwa li niżguraw li l-ebda reġjun ma jitħalla lura. Il-Valutazzjonijiet ta’ Impatt Territorjali jistgħu jkunu għodda b'saħħitha, f’dak ir-rigward, u jgħinu jidentifikaw u jikkwantifikaw l-impatti possibbli kmieni u b’hekk jippermettu lill-bliet u lir-reġjuni jimplimentaw il-politiki tajba fil-ħin”, qal Michael Murphy (IE/PPE), President tal-Kummissjoni ECON u relatur tal-Opinjoni tal-KtR dwar “ L-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles: il-perspettiva reġjonali u lokali ”, li ġiet adottata waqt il-laqgħa.

“Nilqa’ l-ewwel abbozz ta’ opinjoni tal-Kumitat dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet tagħna dwar il-Kummerċ Ħieles. Ir-reġjuni għandhom rwol ewlieni fl-implimentazzjoni. Kif jissuġġerixxi l-abbozz ta’ opinjoni, ir-reġjuni u n-negozji lokali u ċ-ċittadini tagħhom huma l-benefiċjarji ewlenin tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles. Nittama li dan l-abbozz ta’ opinjoni jkun il-bidu ta’ impenn aktar sistematiku bejn il-Kummissjoni u l-Kumitat tar-Reġjuni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali tagħna ”, żied il- Kummissarju Hogan .

Bħala parti minn kooperazzjoni aktar mill-qrib, ir-relatur issuġġerixxa li jinżamm il-Grupp ta’ Esperti dwar il-Ftehimiet Kummerċjali fejn il-KtR huwa lest li jkollu rwol aktar attiv. Huwa laqa’ wkoll il-ħatra ta’ Uffiċjal Kap tal-Infurzar għall-Kummerċ li ser ikun responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-protezzjonijiet klimatiċi, ambjentali u tax-xogħol stabbiliti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE, u tenna l-offerta tal-bliet u r-reġjuni għal kooperazzjoni mill-qrib.

Wara d-diskussjoni mal-Kummissarju Hogan, il-membri tal-KESE adottaw l-Opinjoni dwar “ ”, imħejja mir-relatur Christophe Rouillon (FR/PSE) u l-Opinjoni dwar “ Il-pakkett tas-servizzi: Perspettiva aġġornata mill-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Ewropa ”, imħejja minn Jean-Luc Vanraes (BE/RE). Imbagħad iddiskutew il- Pjan ta’ Azzjoni 2020 għall-kooperazzjoni mal-Bank Ewropew ta’ Investiment.

Għal aktar tagħrif:

Skeda informattiva tal-Kummissjoni Ewropea: 2019 annual report on the implementation of EU Trade Agreements (Ir-rapport annwali tal-2019 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet Kummerċjali tal-UE)

Stħarriġ dwar il-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles: Rapport

Persuna ta’ kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :