Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
It-tibdil fil-klima: mexxejja lokali jappoġġjaw “L-Istrajk Globali favur il-Ġejjieni” u jappellaw għal UE newtrali fil-karbonju sal-2050  
F’Bucharest, il-bliet u r-reġjuni jappoġġjaw il-moviment “Żgħażagħ favur il-Klima” u jappellaw lill-UE għal aktar ambizzjoni klimatika u investiment biex it-tisħin jinżamm sew taħt iż-2°C

Il-bliet u r-reġjuni tal-UE appoġġaw il-protesti " Strajk Globali favur il-Ġejjieni " , li mistennija jlaqqgħu mijiet ta’ eluf ta’ żgħażagħ madwar id-dinja għada l- 15 ta’ Marzu sabiex jitolbu aktar miżuri urġenti ħalli jiġi indirizzat it-tisħin globali . Matul is-Summit (Re)New EUrope f’Bucharest, mexxejja lokali u reġjonali tennew it-talba tagħhom biex l-UE żżid l-isforzi tagħha, timpenja ruħha biex it-tisħin fit-temperaturi jinżamm sew taħt iż-2°C u timpenja ruħha biex twassal lejn Ewropa newtrali fil-karbonju sal-2050. Minn Awwissu tal-2018, eluf ta’ studenti niżlu fit-toroq f’aktar minn 30 pajjiż madwar id-dinja biex jitolbu miżuri addizzjonali li jindirizzaw it-tibdil fil-klima. Fl-2018, l-emissjonijiet globali tas-CO 2 laħqu l-ogħla livell li qatt kien hemm.

Ir-rapport xjentifiku l-aktar reċenti dwar it-tibdil fil-klima, ippubblikat mill-IPCC tan-NU f’Novembru 2018 , juri li fadal inqas minn 20 sena biex tiġi evitata katastrofi klimatika li tagħmel it-tisħin globali fattur inkontrollabbli. Ix-xjentisti jwissu li, skont ix-xejriet attwali, it-temperaturi globali se jogħlew bi 3°C sal-2100, u b’mod irriversibbli jagħmlu ħsara lill-bijodiversità tagħna u jwasslu biex it-temp sever ma jkunx jista’ jiġi evitat.

B’referenza għal stqarrija reċenti mill-attivista Żvediża ta’ sittax-il sena favur il-klima Greta Thunberg fi Brussell, Karl-Heinz Lambertz , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, iddikjara li: " Iż-żgħażagħ Ewropej qed jinżlu fit-toroq b’talba sempliċi: biex il-mexxejja dinjija jirrispettaw l-impenji klimatiċi tagħhom li ħadu f’Pariġi. Huwa fil-livell lokali fejn se tintrebaħ il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u l-bliet u r-reġjuni qed jiżbqu l-ambizzjoni nazzjonali. L-UE stabbiliet miri u qed iżżid l-investiment, iżda dan xorta mhux biżżejjed: jeħtieġ li nagħmlu aktar biex ir-reġjuni u l-bliet ikunu jistgħu jagħmlu t-tranżizzjoni, joħolqu impjiegi ekoloġiċi, isiru effiċjenti fl-enerġija u jnaqqsu l-emissjonijiet. Ix-xjenza hija ċara, iż-żgħażagħ għamlu xogħolhom, u issa huwa f’idejna biex nipproteġu l-pjaneta u l-ġejjieni tagħhom, u din hija r-raġuni għalfejn qed nitolbu Ewropa newtrali fil-karbonju sal-2050 ”.

Meta tkellem fis-Summit, li jinkludi 1 5 0 politikant żagħżugħ elett lokalment u jirrappreżenta lill-akbar raggruppament ta’ mexxejja lokali u reġjonali sa mill-COP21 f’Pariġi, l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni Markku Markkula , qal: " Ħadd ma jista’ jegħleb waħdu t-tibdil fil-klima: ilkoll kemm aħna rridu naġixxu u nikkontribwixxu. L-uniku mod biex wieħed jirnexxi huwa billi kull livell tal-gvern jaħdem flimkien mal-industrija u n-negozji, filwaqt li jisfrutta l-innovazzjoni ta’ kwalità għolja. Jeħtieġ li nintegraw l-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli tan-NU fil-politiki, iżda ma neħtiġux biss il-kliem, neħtieġu investimenti. Il-fondi tal-UE u pubbliċi jistgħu jgħinu biex jikkofinanzjaw it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa. Madankollu, fuq kollox, jeħtieġ li noħolqu l-ambjent adatt lokalment biex nippermettu u ninkoraġġixxu lin-negozji sostenibbli jiffjorixxu .”

Fl-2018, l-emissjonijiet globali tas-CO 2 laħqu l-ogħla livell li qatt kien hemm. Dan wassal biex l-istudenta ta’ 16-il sena Greta Thunberg tniedi l-moviment globali “Żgħażagħ favur il-Klima” li qanqal lill-istudenti madwar id-dinja biex jipprotestaw kull ġimgħa filwaqt li jitolbu aktar azzjoni dwar it-tibdil fil-klima.

Meta pparteċipa fis-sessjoni dwar " Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jibnu futur sostenibbli " fis-summit ta’ Bucharest, il-Membru tal-KtR Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE) , President tal-Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi u tal-Gvern Reġjonali tal-Azores, il-Portugall, iddikjara li: "Hemm il-ħtieġa li kull wieħed u waħda minna, f’kull livell ta’ setgħa, jifhem li l-isfidi tal-klima li qed inħabbtu wiċċna magħhom mhumiex kwistjonijiet tal-futur. Dawn huma sfidi attwali u diġà fis-seħħ li l-effetti tagħhom huma diġà dejjiema u li se jingħelbu biss jekk naġixxu b’mod kollettiv u miftiehem. Dan huwa dak li ż-żgħażagħ qed jitolbuna nagħmlu: li naħdmu flimkien illum biex niggarantixxu l-futur li huma intitolati għalih il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ. Ir-reġjuni Ewropej qed imexxu bl-eżempju, iżda hemm il-ħtieġa li l-UE u l-imsieħba internazzjonali tagħha ma jnaqqsux il-livell ta’ ambizzjoni klimatika tagħhom.”

Fl-intervent tiegħu f’Bucharest, Magnus Berntsson , il-President tal-Assemblea tar-Reġjuni Ewropej u ta’ R20 - Reġjuni għall-azzjoni klimatika u Ministru Reġjonali tal-Ambjent u Viċi President tal-Kunsill Reġjonali ta’ Västra Götaland, l-Iżvezja, qal: “ Il-gvernijiet reġjonali u lokali tal-Ewropa u madwar id-dinja japprovaw bis-sħiħ il-Ftehim ta’ Pariġi u jitolbu azzjonijiet klimatiċi ambizzjużi. Aħna nagħmlu parti minn din is-soluzzjoni. Fil-komunitajiet lokali tagħna, nifhmu l-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħna u naħdmu flimkien man-negozji u l-akkademiċi lokali biex noħolqu tkabbir u impjiegi ekoloġiċi biex jissostitwixxu dawk li ntilfu fit-tranżizzjoni. Billi naħdmu flimkien u naqsmu eżempji tajbin se noħorġu rebbieħa. Dan huwa wkoll dak li l-ġenerazzjoni żagħżugħa titlob minna. "

Nota lill-edituri:

Is-summit Re (New) Europe se jikkonkludi bl-adozzjoni ta’ Dikjarazzjoni minn mexxejja lokali u reġjonali dwar Nibnu l-UE mill-ġdid mar-reġjuni u l-bliet tagħna . Id-dikjarazzjoni se tingħadda formalment lill-President tar-Rumanija, Klaus Iohannis . L-appell se jservi bħala l-pożizzjoni tar-reġjuni u l-bliet lill-mexxejja tal-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern li se jiltaqgħu f’Sibiu, ir-Rumanija, fid-9 ta’ Mejju biex jiddiskutu l-futur tal-UE .

Flimkien mal-governanza u d-demokrazija, il-koeżjoni u l-impatt tal-Brexit fuq l-ekonomiji reġjonali, is-summit ta’ Bucharest ressaq l-iżvilupp sostenibbli fuq quddiem tal-aġenda f’sessjoni li għandha turi kif il-bliet u r-reġjuni qed iwettqu l-azzjoni klimatika fuq il-post. Ikklikkja hawn biex tiskopri xi wħud mill-inizjattivi ta’ sostenibbiltà li qed jimplimentaw bħalissa l-bliet u r-reġjuni tal-UE.

Ir-reġjuni u l-bliet jaġixxu dwar it-tibdil fil-klima

It-tranżizzjoni tal-enerġija tal-Ewropa u d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija huma prijorità ewlenija għall-bliet u r-reġjuni tal-UE. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – l-Assemblea tal-UE ta’ 350 politiku elett lokali u reġjonali – bħalissa qed jaħdem fuq żewġ opinjonijiet formali tal-UE biex irawwem l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli fl-Ewropa. Fis-sessjoni plenarja li jmiss tas-26-27 ta’ Ġunju, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti lokali u reġjonali hija mistennija tadotta opinjoni dwar l-istrateġija tal-UE dwar il-klima newtrali , ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea f’Novembru 2018 .

Stqarrijiet għall-istampa tal-KtR dwar it-tibdil fil-klima:

18/12/2018 COP24: Il-bliet u r-reġjuni se jkomplu jinsistu fuq ambizzjoni akbar rigward il-klima

13/12/2018 COP24: il-bliet u r-reġjuni jappellaw għal rwol formali fil-Ftehim ta’ Pariġi

18/11/2018 It-tibdil fil-klima: “Tistgħu torbtu fuqna” - Kelmtejn ta’ qabel mill-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni Karl-Heinz Lambertz u l-ewwel Viċi President Markku Markkula

15/11/2018 COP24: Lesti?

19/09/2018 Local governments take climate ambition to the next level (Il-gvernijiet lokali jieħdu l-ambizzjoni klimatika fil-livell li jmiss) (Mhux disponibbli bil-Malti)

06/07/2018 Tibdil fil-klima: aktar ambizzjoni u governanza ġdida meħtieġa biex jitwettaq il-ftehim ta’ Pariġi

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Kuntatt:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: