Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-adattament għat-tibdil fil-klima: neħtieġu soluzzjonijiet lokali biex nadattaw għat-tisħin globali  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) jilqa’ l-Istrateġija ġdida tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima adottata mill-Kummissjoni Ewropea fl-24 ta’ Frar 2021 . Madankollu, il-KtR jinnota b’dispjaċir li għalkemm tippermetti l-pass mill-ippjanar għall-azzjoni, għad ma fihiex miri konkreti ta’ adattament għat-tibdil fil-klima. L-istrateġija l-ġdida tistabbilixxi kif l-Unjoni Ewropea (UE) tista’ tadatta għall-impatti tat-tibdil fil-klima. Mill-1980 sal-2016, it-telf ekonomiku totali kkawżat mit-temp estrem fl-Ewropa ammonta għal aktar minn EUR 436 biljun. Il-pandemija tal-COVID-19 kompliet iżżid il-ħtieġa biex jitrawwem ambjent aktar b’saħħtu u aktar sikur għal kulħadd. F’ Opinjoni adottata fis- sessjoni plenarja ta’ Diċembru 2020, il-KtR appella għal strateġija ġdida tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima .

Juan Espadas (ES/PSE) , Sindku ta’ Sevilja, President tal- Kummissjoni ENVE tal-KtR u tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali qal li “Il-foresti qed jinħarqu, l-għargħar qed jeqirdu u n-nixfiet joqtlu: hemm wisq persuni li spiċċaw vittmi tad-diżastri klimatiċi, li kulma jmur qed isiru aktar spissi u qawwija. Il-kriżi klimatika għandha konsegwenzi estremi u għandna naġixxu minn issa, peress li din diġà hija n-normalità ġdida tagħna. Din hija emerġenza globali, li għaliha għandna bżonn soluzzjonijiet lokali. L-istrateġija l-ġdida dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima tista’ tgħin lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex iħejju u jadattaw għal dawn il-kundizzjonijiet estremi u biex isaħħu r-reżiljenza tagħna għat-tibdil fil-klima Aħna nilqgħu l-proposta tal-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea, Frans Timmermans, u ninsabu grati li jirrikonoxxi l-importanza tal-azzjoni klimatika lokali.”

Markku Markkula (FI/PPE) , President tal-Bord tal-Belt ta’ Espoo u President tar-Reġjun ta’ Helsinki qal li: “Ninsabu kuntenti li l-Kummissjoni Ewropea adottat strateġija tal-UE dwar l-adattament aktar ambizzjuża, skont is-sejħa tagħna biex jitrawmu s-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, u jiġi rikonoxxut ir-rwol li l-bliet u r-reġjuni jaqdu fl-adattament għat-tibdil fil-klima. Issa rridu navvanzaw bl-azzjoni tagħna u nżidu sostanzjalment l-għodod finanzjarji għal proġetti lokali tal-adattament għat-tbdil fil-klima, irridu nirreplikaw fuq skala ikbar l-aħjar prattiki fl-Ewropa kollha u nisfruttaw l-opportunitajiet ta’ innovazzjoni offruti mit-tfassil ta’ politiki bbażat fuq id-data.” Markku Markkula huwa eks President tal-KtR u relatur għall- Opinjoni dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima adottata f’Diċembru 2020.

Il-KtR jappoġġja l-objettiv tal-Kummissjoni Ewropea li tippromovi żvilupp urban u rurali li jkunu sostenibbli u reżiljenti u li tidderieġi r-riżorsi finanzjarji għal-livell lokali, inkluż b’appoġġ għall-agrikoltura, l-aktar settur vulnerabbli għat-tibdil fil-klima.

L-assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni qed tistenna bil-ħerqa li tikkoopera mal-Kummissjoni Ewropea dwar il-faċilità l-ġdida ta’ appoġġ għall-politika li ser tipprovdi assistenza teknika diretta lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji ta’ adattament u pjani ta’ azzjoni f’kooperazzjoni mill-qrib mal- Patt tas-Sindki .

L-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil tal-aġenda ta’ adattament ser jissaħħaħ ukoll permezz ta’ programmi ewlenin tal-UE bħall- Aġenda Urbana , inizjattiva tal-UE mnedija f’Mejju 2016 ibbażata fuq metodu ta’ ħidma f’diversi livelli bejn l-Istati Membri, il-bliet u l-Kummissjoni Ewropea biex jiġu stimulati t-tkabbir, il-kwalità tal-għajxien u l-innovazzjoni fil-bliet Ewropej.

Il-Kumitat jappoġġja l-proposta għar-reviżjoni tal-linji gwida dwar ir-regolamentazzjoni aħjar u r-rikonoxximent tal-adattament lokali għat-tibdil fil-klima bħala prijorità trasversali. Il-KtR jilqa’ wkoll l-enfasi li l-istrateġija l-ġdida tpoġġi fuq l-integrazzjoni tal-politika dwar l-adattament għat-tibdil fi-klima u jenfasizza li t-twettiq tal-azzjoni klimatika lokali – waħda mit-tliet prijoritajiet tal-istrateġija l-ġdida dwar l-adattament għall-klima – huwa kruċjali biex jiġi ffaċilitat il-pass mill-ippjanar għall-azzjoni.

Il-KtR jappoġġja l-proposta għal Osservatorju tal-Klima u s-Saħħa u jissuġġerixxi djalogu miftuħ biex jiġi żgurat li joħloq il-bażi għall-inklużjoni tad-dimensjoni tas-saħħa fil- Patt Ekoloġiku Ewropew , l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir biex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050.

Il-KtR jappoġġja aktar monitoraġġ u ġbir ta’ data bħala għodda ewlenija biex isir fokus fuq l-azzjonijiet lokali u reġjonali ta’ adattament għat-tibdil fil-klima. Climate-ADAPT , il-pjattaforma Ewropea għall-għarfien dwar l-adattament, għandha tissaħħaħ u titwessa’. Għandha tintuża aktar id-data mis- Servizz dwar it-Tibdil fil-Klima ta’ Copernicus .

Il-Kunsill mistenni jaqbel mal-konklużjonijiet dwar l-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima f’Ġunju 2021.

Aktar informazzjoni:

Wara t-tħabbira mill-Kummissjoni Ewropea u mill-KtR fis- sessjoni plenarja ta’ Ottubru 2020 , il-kooperazzjoni diretta bejn l-UE u l-awtoritajiet lokali u reġjonali ssaħħet bil-ħolqien ta’ kamra territorjali tal-Patt tas-Sindki, magħmula minn 27 membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li ser jitħabbru dalwaqt. L-assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni issa tinsab fuq il- Bord Politiku tal-Patt tas-Sindki permezz tas-Sindku ta’ Varsavja u l-eks MEP Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/PPE).

Dan l-aħħar, il-KtR nieda l-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali biex jiżgura li l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli u l-pjani ta’ rkupru mill-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni, bil-għan li jimplimentaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew fil-livell lokali.

Bħala parti mill-kampanja tiegħu dwar “Nibnu komunitajiet reżiljenti”, il-KtR nieda kompilazzjoni online tal-aħjar 200 prattika mill-membri tal-KtR, li turi kif il-bliet u r-reġjuni diġà qed jimplimentaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew permezz ta’ proġetti konkreti dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu.

L-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima tħabbret fil-Komunikazzjoni dwar il- Patt Ekoloġiku Ewropew , wara l-evalwazzjoni tal-Istrateġija tal-2013 li saret fl-2018 u konsultazzjoni pubblika miftuħa li saret bejn Mejju u Awwissu 2020.

It-tibdil fil-klima qed ikollu impatti mifruxa fuq l-ekosistemi, is-setturi ekonomiċi, is-saħħa tal-bniedem u l-benesseri fl-Ewropa. Mill-1980 sal-2016, it-telf ekonomiku totali rrapportat ikkawżat minn avvenimenti estremi tat-temp u oħrajn relatati mal-klima fl-Ewropa kien jammonta għal aktar minn EUR 436 biljun, skont il-Kummissjoni Ewropea .

L-agrikoltura hija l-aktar settur vulnerabbli għat-tibdil fil-klima. Fl-2018 biss, il-ħsarat agrikoli ammontaw għal madwar EUR 2 biljun fi Franza, EUR 1,4 biljun fin-Netherlands, u EUR 770 miljun fil-Ġermanja. B’tisħin globali ta’ 3°C, in-nixfiet se jseħħu darbtejn aktar spiss u t-telf assolut annwali min-nixfa fl-Ewropa jiżdied għal EUR 40 biljun fis-sena, u l-aktar impatti severi mistennija jseħħu fir-reġjuni tal-Mediterran u tal-Atlantiku (EU SCIENCE HUB).

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023