Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jridu aktar appoġġ għall-ajruporti reġjonali li jinsabu f’diffikultà minħabba l-pandemija  

L-ajruporti reġjonali huma vitali għall-koeżjoni territorjali u essenzjali għal ħafna ekonomiji lokali

Peress li ħafna ajruporti reġjonali jinsabu f’diffikultà biex jirkupraw mit-tbatija ekonomika kkawżata mill-pandemija, il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adottaw Opinjoni fl-1 ta’ Lulju, li tistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa regoli aktar flessibbli u effiċjenti dwar l-għajnuna mill-Istat li jippermettu lill-Istati Membri jipprovdu l-appoġġ finanzjarju meħtieġ lill-ajruporti reġjonali. Fl- Opinjoni , li tfasslet minn Władysław Ortyl (PL/KRE), il-KtR enfasizza wkoll li l-appoġġ finanzjarju għandu jiġi investit biex l-ajruporti jsiru aktar sostenibbli sabiex jgħinu biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew.

L-ajruporti reġjonali sabu ruħhom f’diffikultajiet ekonomiċi serji minħabba l-pandemija. It-traffiku tal-ajru intra-Ewropew naqas b’ 54% fl-2020 meta mqabbel mal-2019 u anke issa li r-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar qed jonqsu għas-sajf, it-traffiku għadu ’l bogħod mil-livelli ta’ qabel il-pandemija . F’Ottubru 2020, kważi 200 ajruport fl-Ewropa kienu qed jiffaċċjaw insolvenza . Il-falliment tagħhom ikollu impatt drammatiku fuq l-impjieg u l-ekonomiji tar-reġjuni fejn jinsabu dawn l-ajruporti u jkun ukoll daqqa ta’ ħarta kbira għall-konnettività ta’ ħafna reġjuni, speċjalment ir-reġjuni ultraperiferiċi jew inqas żviluppati fejn mhumiex disponibbli forom alternattivi ta’ trasport.

Władysław Ortyl (PL/KRE), relatur tal-Opinjoni u President tal-Provinċja ta’ Podkarpackie, qal: L-ajruporti reġjonali jaqdu rwol kruċjali għall-koeżjoni territorjali u ekonomika tal-UE – dawn jipprovdu konnettività għar-reġjuni li jservu u huma vitali għat-tkabbir ekonomiku. Mingħajr il-preżenza tagħhom, ħafna kumpaniji ma jinvestux f’reġjuni li mhumiex kapitali. Anke s-settur tat-turiżmu jiddependi ħafna minnhom. Neħtieġu sistema aktar flessibbli ta’ għajnuna mill-Istat biex tappoġġja l-irkupru tal-ajruporti reġjonali matul u wara l-pandemija. Fl-Opinjoni li ħejjejt enfasizzajt ukoll li l-maġġoranza tal-ajruporti reġjonali Ewropej jeħtieġu assistenza biex ikunu jistgħu jissopravivu fid-dawl tal-kriżi attwali.”

Fl-Opinjoni tiegħu, il-KtR jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tgħin biex ittaffi t-tbatija finanzjarja li jiffaċċjaw l-ajruporti reġjonali u tiżviluppa regoli aktar flessibbli u aktar effettivi dwar l-għajnuna mill-Istat li jippermettu lill-Istati Membri jipprovdu assistenza finanzjarja lil ajruporti reġjonali li jinsabu f’reġjuni inqas żviluppati u ultraperiferiċi fejn ma jeżistux alternattivi aktar effiċjenti u sostenibbli. L-assistenza finanzjarja għandha tkun konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil- Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tal-UE. L-Istati Membri, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, għandhom ukoll jeżaminaw bir-reqqa l-possibbiltajiet ta’ appoġġ għall-ajruporti reġjonali fil-kuntest tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza.

Fl-istess ħin, il-KtR jirrikonoxxi l-ħtieġa li l-ajruporti u l-avjazzjoni jsiru aktar sostenibbli, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex talloka fondi Ewropej adegwati għad-diġitalizzazzjoni tal-ajruporti u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji innovattivi. Il-KtR jinsisti wkoll li kundizzjoni għall-investimenti pubbliċi fl-ajruporti reġjonali għandha tkun li dawn jikkonformaw mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-prinċipju ta’ “l-ebda ħsara għall-ambjent”.

Informazzjoni ta’ sfond

L-akbar telf ta’ konnessjonijiet diretti minħabba l-pandemija ġie rreġistrat fl-ajruporti reġjonali iżgħar, partikolarment fit-titjiriet tal-passiġġieri. Skont Rapport dwar il-Konnettività tal-Industrija tal-Ajruporti , pereżempju, fi Treviso (l-Italja) intilfu 95% tal-konnessjonijiet, f’Vaasa (il-Finlandja) 91%, fi Quimper (Franza) 87% u f’Burgas (il-Bulgarija) 82%; madankollu, l-ajruporti ewlenin tal-merkanzija tal-Ewropa, eż. Liège (il-Belġju) kellhom żieda fit-titjiriet tal-merkanzija ta’ 10,7%.

Fit-30 ta’ Ġunju, il-membri tal-KtR adottaw Opinjoni dwar Strateġija għal Mobbiltà Intelliġenti u Sostenibbli. L-istrateġija tal-mobbiltà ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar tas-sena li għaddiet u għandha l-għan li ssawwar mill-ġdid is-settur tat-trasport Ewropew, u tnaqqas l-emissjonijiet tiegħu b’90% sal-2050. L-istqarrija għall-istampa tal-KtR dwar l-Opinjoni tinsab hawnhekk .

Persuna ta’ kuntatt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023