Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jfasslu l-Programm ta’ Azzjoni Ambjentali li jmiss  
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni b’mod unanimu jadotta sett ta’ rakkomandazzjonijiet biex itejjeb l-integrazzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni u l-politika ambjentali fl-Ewropa

Minkejja t-titjib li sar f’dawn l-aħħar deċennji, l-ambjent fl-Ewropa għadu qed iħabbat wiċċu ma’ sfidi konsiderevoli. Il-kapital naturali qed jiġi ddegradat mill-agrikoltura, is-sajd, it-trasport, l-industrija, it-turiżmu u l-espansjoni urbana. Il-mexxejja lokali jikkundannaw in-nuqqas ta’ integrazzjoni tal-politiki, finanzjament, skambju ta’ informazzjoni u koordinazzjoni sabiex tiġi implimentata b’mod effettiv il-leġislazzjoni ambjentali fl-UE. Qabel it-8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali li għandu jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni li jmiss, il-bliet u r-reġjuni Ewropej ressqu sett ta’ rakkomandazzjonijiet biex itejbu l-implimentazzjoni tal-politika u l-leġislazzjoni ambjentali fl-Ewropa għad-deċennju li ġej.

Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adottaw b’mod unanimu Opinjoni dwar it- 8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali (EAP) , il-qafas li jmiss tal-Unjoni Ewropea li jiddeskrivi l-prijoritajiet u l-objettivi tal-politika ambjentali. Il-KtR ħejja din l-Opinjoni bi studju komprensiv ippubblikat fl-2018.

Filwaqt li l-politika ambjentali hija bla dubju waħda mill-aktar kisbiet sodi tal-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea, għad fadal nuqqasijiet. Il-membri jikkundannaw in-nuqqas ta’ integrazzjoni tal-politika u n-nuqqasijiet fil-finanzjament, il-qsim tal-informazzjoni u l-kapaċità amministrattiva. Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jħeġġu lil-livelli kollha ta’ gvern biex iżidu l-koordinazzjoni, jagħtu spinta lill-għarfien u l-iskambju tad-data u jiżguraw assigurazzjoni tal-konformità aħjar.

Ir-relatur tal-Opinjoni Cor Lamers (NL/PPE), Sindku ta’ Schiedam u President tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-KtR qal li: “L-EAP li jmiss għandu jkun aktar strateġiku, integrat, flessibbli, iwieġeb għall-isfidi teknoloġiċi ġodda u jimmira lejn l-innovazzjoni. Għandu jwieġeb ukoll għall-aktar sfidi urġenti ta’ tranżizzjoni, bħall-enerġija, l-ekonomija ċirkolari, l-ikel u tranżizzjonijiet ta’ mobilità nadifa. Irridu nikkollegaw il-kunċett tas-saħħa tal-bniedem ma’ pjaneta, ekonomija u soċjetà f’saħħithom fejn ir-riżorsi jintużaw b’mod responsabbli u effiċjenti. Il-mudell ekonomiku tagħna jrid iħares il-bijodiversità u jkun ibbażat fuq l-ekonomija ċirkolari, bi tkabbir, żvilupp u impjiegi suffiċjenti li jitimgħu soċjetà f’saħħitha fejn l-investimenti sostenibbli jwasslu għal mudelli ta’ negozju sostenibbli.”

“Il-bijodiversità, il-ġestjoni tal-iskart, il-kwalità tal-arja u l-istorbju huma l-oqsma l-aktar problematiċi fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali fl-Ewropa”, fakkret Adina-Ioanna Vălean (RO/PPE) , President tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (ENVI) tal-Parlament Ewropew. “Huwa ċar li neħtieġu l-inklużjoni massima tal-bliet u r-reġjuni tal-UE biex nagħmlu l-politiki ambjentali tagħna – u l-EAP b’mod speċifiku – suċċess” enfasizzat l-MEP Vălean waqt is-sessjoni plenarja tal-KtR.

Billi huma mill-biċċa l-kbira responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttivi ambjentali fl-Ewropa, il-bliet u r-reġjuni ħadu l-inizjattiva fl-adozzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet konkreti għall-qafas li jmiss tal-politika ambjentali tal-UE. Il-membri qed jitolbu li tingħata prijorità lill-implimentazzjoni effettiva tal-istandards eżistenti u qed jiċħdu t-trasferiment ta’ multi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Il-KtR jappoġġja inċentivi għal dawk il-gvernijiet lokali u reġjonali li għandhom prestazzjoni ogħla fl-implimentazzjoni tal-politika u l-leġislazzjoni ambjentali u jitlob li jkun hemm aktar sinerġiji bejn is-sorsi ta’ finanzjament u l-programmi ta’ finanzjament pubbliku u privat.

Il-membri pproponew li l-EAP li jmiss jippreżenta strateġija tal-UE għall-promozzjoni ta’ għajxien b’saħħtu għal kulħadd. Il-KtR jipproponi li t-8 EAP jkun sempliċi u ċar, b’ħames kapitoli prinċipali: it-tranżizzjonijiet, l-innovazzjoni, l-implimentazzjoni, l-isfidi globali usa’, u l-komunikazzjoni.

Il-membri jipproponu li tkompli tiġi msaħħa l- Pjattaforma Teknika għall-Kooperazzjoni dwar l-Ambjent , skema ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali eżemplari mnedija fl-2012. Il-pjattaforma hija struttura ta’ djalogu permanenti bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-KtR sabiex titrawwem l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali u l-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali u l-UE.

Il-KtR jipproponi li jiġi stabbilit netwerk ta’ ambaxxaturi fi ħdan il-Pjattaforma Teknika biex tiġi promossa l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali fil-livelli kollha tal-gvern. RegHub , in- Netwerk ta’ Ċentri Reġjonali għar-Rieżami tal-Implimentazzjoni tal-Politika tal-UE l-ġdid għandu jikkontribwixxi wkoll għat-titjib tal-implimentazzjoni ambjentali billi jinstabu lakuni u soluzzjonijiet imfassla apposta fit-territorji kollha tal-UE.

Il-membri jilqgħu l-proposta tal-KE biex il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss jiffoka fuq l-iżvilupp sostenibbli u l-integrazzjoni tal-politika ambjentali fl-intestaturi kollha tal-baġit. Madankollu, il-KtR jappella biex aktar minn 30 % tal-baġit ikunu riżervati għall-integrazzjoni tal-politika dwar il-klima.

Il-Programmi ta’ Azzjoni Ambjentali ilhom jiggwidaw il-politika ambjentali tal-UE sa mis-snin 70. L-UE bħalissa tinsab fis-7 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2020. Bħalissa d-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea qed ilesti l-evalwazzjoni tiegħu li għandha tiġi ppreżentata fil- Ġimgħa Ekoloġika, 13-17 ta’ Mejju 2019 li jmiss. Fis-16 ta’ Mejju, il-KtR ser jorganizza dibattitu dwar l-EAP futur.

Id-deċiżjoni li jiġi ppreżentat it-8 EAP se tkun f’idejn il-Kummissjoni Ewropea li jmiss li se tieħu l-kariga wara l-Elezzjonijiet Ewropej tas-26 ta’ Mejju. L-implimentazzjoni ambjentali hija waħda mill- prijoritajiet ta’ ħidma tal-Kummissjoni ENVE għall-2019 .

It-8 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet

L-iżvilupp sostenibbli u l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi tal-UE se jkunu wħud mis-suġġetti ewlenin fit- 8 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet , 14-15 ta’ Marzu, Bucharest – ġimagħtejn biss qabel il-ħruġ mistenni tar-Renju Unit mill-UE fid-29 ta’ Marzu, u xahrejn qabel l-elezzjonijiet Ewropej.

Aktar minn 500 mexxej Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali mill-Istati Membri kollha tal-UE se jiltaqgħu fil-belt kapitali Rumena biex jiffokaw fuq il-kontribut tal-gvernijiet lokali u reġjonali għall-“Futur tal-Ewropa”. Bit-titolu “(Re) New Europe”, is-Summit se jkun l-akbar laqgħa politika ta’ sindki, presidenti reġjonali u rappreżentanti oħrajn eletti fil-livell lokali u reġjonali minn madwar l-Unjoni din is-sena.

L-avveniment se jlaqqa’ wkoll 100 politiku elett żagħżugħ mir-reġjuni u l-bliet sabiex jinvolvu ruħhom b’mod attiv fid-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa. Se ssir ukoll it-tnedija uffiċjali tal-inizjattiva tal-Kumitat dwar Netwerk ta’ Ċentri Reġjonali (#RegHub) ġdid fil-preżenza tal-20 reġjun parteċipanti.

Jekk tixtieq tipparteċipa f’dan l-avveniment, int ġentilment mitlub tirreġistra permezz tal- paġna ta’ akkreditazzjoni tal-midja tal-Presidenza Rumena tal-UE (data tal-għeluq: l-1 ta’ Marzu). Il-ġurnalisti reġistrati biss ser ikunu jistgħu jiksbu akkreditazzjoni tal-midja.

Informazzjoni ta’ sfond

Il-KtR ħejja din l- Opinjoni bi studju komprensiv ippublikat fl-2018.

Novembru 2018 – Studju tal-KtR – Lejn it-8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali – Id-dimensjoni lokali u reġjonali.

Marzu 2018 – Il-Parlament Ewropew – Rapport dwar l-Implimentazzjoni tas-7 Rapport tal-EAP.

Il- prijoritajiet għall-2019 tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR.

Il-politika ambjentali fl-Ewropa.

X’inhi l-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali?

Kuntatt : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023