Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jeħtieġu finanzjament dirett mill-UE biex jitħaffef l-irkupru ekoloġiku mill-COVID-19  

F’din l-intervista, Rafał Trzaskowski, Sindku ta’ Varsavja u kandidat għall-President tal-Polonja, jaqsam il-fehmiet tiegħu bħala relatur dwar il- Patt Klimatiku Ewropew , l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti bidu għal impenn pubbliku dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew u t-triq lejn in-newtralità klimatika. Bħalissa hemm kwestjonarju miftuħ b’rabta ma’ dan bħala parti mill-istudju tal-KtR “Nagħtu spinta lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jimplimentaw il-Patt Ekoloġiku: Sett ta’ għodod għall-Patt Klimatiku”.

Bħala r-Relatur tal-KtR dwar il-“Patt Klimatiku”, tista’ tgħidilna għaliex dan is-suġġett huwa importanti?

Għalija dan huwa ċar u sempliċi. Mingħajr komunitajiet lokali, l-għan ambizzjuż ta’ newtralità klimatika tal-Patt Ekoloġiku Ewropew sempliċement ma jseħħx. Aħna nimplimentaw 70 % tal-leġislazzjoni kollha tal-UE. Nirrappreżentaw terz tal-infiq pubbliku u żewġ terzi tal-investiment pubbliku fl-UE. Nimplimentaw 90 % tal-miżuri ta’ adattament għall-klima u aħna responsabbli għal 70 % tal-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni tal-klima. Għalhekk huwa ċar li r-rwol u l-impenn tagħna huma kruċjali. Biex tintlaħaq in-newtralità klimatika, neħtieġu li kulħadd ikun inkluż: il-gvernijiet nazzjonali, l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-aktar importanti, iċ-ċittadini. Dawn jeħtieġ li jifhmu għaliex dan huwa vallapena, jifhmu b’mod ċar x’inhuma l-benefiċċji li t-tranżizzjoni klimatika tista’ ġġib għal-saħħithom, il-benessri tagħhom u għal buthom. F’dan nara rwol speċjali għall-awtoritajiet lokali, peress li aħna ninsabu l-eqreb tal-poplu u aħna l-livell ta’ amministrazzjoni li jgawdi l-ogħla fiduċja min-nies. Din hija r-raġuni għaliex qed niddefendi u ninkoraġġixxi kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni sabiex niksbu l-għan komuni tagħna li nagħmlu lill-UE newtrali għall-klima.  

Taħseb li l-Patt Klimatiku xorta jista’ jkun utli fil-kuntest attwali ta’ kriżi tas-saħħa u ekonomika?

Naħseb li llum dan huwa saħansitra aktar rilevanti milli kien qabel it-tifqigħa tal-COVID-19. Għal darb’ oħra, il-pandemija wriet kemm huma vitali l-gvernijiet lokali, li jinsabu fuq quddiem nett u qed jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-biżgħat taċ-ċittadini b’mod ditrett. Fil-kuntest tal-Patt Ekoloġiku, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jeħtieġ li jkunu mgħammra b’sett konkret ta’ strumenti li jippermettulna nwettqu bidla reali fuq il-post, li n-nies jistgħu effettivament jarawha. Inkella, l-idea ta’ newtralità klimatika se tibqa’ biss wegħda, u mhux waħda popolari ħafna, aktar u aktar bi kriżi ekonomika quddiemna. Hekk kif ninsabu f’salib it-toroq, huwa importanti li nieħdu d-deċiżjonijiet it-tajbin, nimxu lejn ekonomija aktar sostenibbli għan-nies u bin-nies fil-qalba tagħha.   

Dan l-aħħar inti nedejt konsultazzjoni wiesgħa dwar il-Patt Klimatiku Ewropew biex tikkomplementa dik imnedija mill-Kummissjoni Ewropea. X’informazzjoni qed tistenna?

L-ewwel u qabel kollox, nixtieq insir naf kif il-pandemija biddlet il-perċezzjoni tal-komunitajiet lokali fir-rigward tal-politika dwar il-klima.  Għal dawk li qisuh bħala prijorità, dan se jibqa’ hekk? Jeħtieġ li nkunu konxji li l-pandemija u t-tfixkil ekonomiku li qed tikkawża qed jaffettwaw serjament lill-komunitajiet lokali. L-awtoritajiet lokali u reġjonali diġà qed ibatu, kif qed tagħmel Varsavja, minn differenza enormi fid-dħul tal-baġits rispettivi tagħhom. Dawn se jkunu għadhom lesti li jinvestu fit-tranżizzjoni ekoloġika, jew kif qed tissejjaħ issa, l-irkupru ekoloġiku? Irrid inkun naf x’inhuma l-ħtiġijiet eżatti tagħhom biex nibda nimxi din it-triq.  

Bħalissa l-Kummissjoni Ewropea qed tistabbilixxi l-bażi ta’ dan il-Patt Klimatiku. Kieku kellek tagħti parir wieħed lill-Kummissjoni, xi jkun?

 

Il-pandemija tefgħet lis-soċjetajiet u l-ekonomija tagħna f’sitwazzjoni li mhix familjari għalihom. Personalment nemmen li l-unika triq ’il quddiem hija dik li nirkupraw billi nagħmlu użu mis-saħħa u l-opportunitajiet li ttina l-Unjoni Ewropea. Madankollu, nibża’ li hemm oħrajn li qed jargumentaw l-oppost. Għalhekk, nagħti parir lill-Kummissjoni Ewropea biex tieħu l-lezzjoni u tibqa’ qrib kemm jista’ jkun taċ-ċittadini. Il-Kummissjoni Ewropea għandha alleati b’saħħithom fostna, il-gvernijiet lokali u reġjonali. Aħna lesti biex ngħinu ħalli niksbu l-għanijiet li nikkondividu, inkluż dak dwar in-newtralità klimatika. Nerġa’ ngħid: aħna impenjati li nappoġġjaw l-irkupru ekoloġiku, iżda biex dan iseħħ, neħtieġu riżorsi finanzjarji xierqa biex inħaffu l-proċess. Il-bliet fl-UE kollha, bħal Varsavja, għandhom jingħataw finanzjament dirett mill-UE, għax aħna nafu fejn u kif ininvestu b’mod effiċjenti sabiex iċ-ċittadini jaraw riżultati ċari fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. 

Noti:

L-abbozz ta’ Opinjoni dwar il-Patt Klimatiku Ewropew tar-relatur Rafał Trzaskowski, Sindku ta’ Varsavja, huwa disponibbli hawnhekk fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. It-test għandu jiġi diskuss u vvotat matul il-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni ENVE fit-8 ta’ Ġunju . Il-votazzjoni finali u l-adozzjoni huma skedati għas-sessjoni plenarja ta’ Ottubru 2020.

Il-kwestjonarju huwa attwalment miftuħ . Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) iqis il-Patt Klimatiku bħala opportunità eċċellenti biex jiġi żgurat approċċ aktar inklużiv u effettiv għall-implimentazzjoni tal-Ftehim Ekoloġiku Ewropew. Il-KtR nieda studju biex jinvestiga l-perspettiva speċifika tal-bliet u r-reġjuni fit-triq lejn in-newtralità klimatika. Ir-riżultati tal-kwestjonarju se jikkontribwixxu għall-Opinjoni ta’ Rafał Trzaskowski. Il-kwestjonarju huwa parti mill-istudju tal-KtR “Nagħtu spinta lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jimplimentaw il-Patt Ekoloġiku: Sett ta’ għodod għall-Patt Klimatiku”:

L-1 Parti: diskussjoni dwar l-impatti tal-pandemija attwali u l-effetti ekonomiċi sussegwenti fuq il-politiki tal-Patt Ekoloġiku fil-livell lokali u reġjonali

It-2 Parti: l-identifikazzjoni ta’ għodod u strumenti biex jiġu appoġġjati aħjar l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-Ftehim Ekoloġiku.

It-3 Parti: awtovalutazzjoni tal-progress li kisbet l-awtorità tiegħek fit-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika.

L-aġenda u d-dokumenti l-oħrajn tal-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE tat-8 ta’ Ġunju jistgħu jitniżżlu minn hawn .

Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni dwar il-Patt Klimatiku Ewropew.

Kuntatt għall-Istampa:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :