Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jagħtu spinta lill-azzjoni klimatika fi New York  
Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni iħeġġu favur in-newtralità klimatika waqt is-summit tan-NU dwar l-azzjoni klimatika u l-azzjonijiet ta’ aċċelerazzjoni attwali biex jiġu avvanzati l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli

Filwaqt li mijiet ta’ eluf kienu qed jistrajkjaw għall-klima, New York laqgħet mexxejja minn madwar id-dinja għas- summit tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Azzjoni Klimatika – flimkien mal-ewwel summit dwar l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs). Għalkemm mhux biżżejjed biex jintlaħqu l-miri tal-Ftehim ta’ Pariġi, is-Segretarju Ġenerali tan-NU, António Guterres, irnexxielu jagħti spinta lill-azzjoni klimatika b’100 belt u 77 pajjiż jimpenjaw ruħhom biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra sa żero sal-2050 ( NU ). L-Unjoni Ewropea kkonfermat li 25% tal-baġit tal-UE li jmiss se jkun allokat għall-attivitajiet relatati mal-klima. L-Assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni kienet irrappreżentata mill-Ewwel Viċi President Markku Markkula flimkien ma’ diversi membri tal-KtR, li qasmu l-impenji u l-kisbiet tal-kostitwenzi tagħhom kemm dwar l-azzjoni klimatika kif ukoll dwar il-lokalizzazzjoni tal-SDGs.

L-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni Markku Markkula , qal: “ Issa huwa ż-żmien li nuru hawnhekk fi New York u aktar tard fil-COP25 fiċ-Ċilì, li l-gvernijiet lokali u reġjonali fl-Ewropa huma serji u impenjati favur l-azzjoni klimatika. Li aħna magħqudin u naġixxu flimkien, bejn l-Istati Membri u fi ħdan kull wieħed minnhom, fil-livelli kollha ta’ gvern u bl-involviment taċ-ċittadini, sabiex tinkiseb in-newtralità klimatika.

Il-Viċi President Markku Markkula fakkar li n-newtralità klimatika mhux se tinkiseb u lanqas m’huwa se jitreġġa’ lura t-tisħin globali mingħajr il-bliet u reġjuni. Il-Viċi President Markkula enfasizza l-ħtieġa li jiġi formalizzat ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fi ħdan il-Ftehim ta’ Pariġi permezz ta’ sistema f’diversi livelli li tintegra l- kontribuzzjonijiet lokali u reġjonali għall-pjanijiet nazzjonali dwar il-klima.

Juan Espadas (ES/PSE) , Sindku ta’ Sivilja, qal: “ Din hija ġimgħa importanti ħafna għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fil-livell globali. Aktar mid-dikjarazzjonijiet politiċi, din il-ġimgħa hija dwar pjanijiet ta’ azzjoni, strumenti u mezzi finanzjarji biex issir il-bidla. Bħala president tan-Netwerk Spanjol tal-Bliet dwar il-Klima, il-preżenza tagħna fi New York turi l-impenn u l-kontribut tagħna għat-treġġigħ lura tat-tisħin globali permezz ta’ pjanijiet ta’ azzjoni dwar il-klima u l-enerġija fil-livell lokali.

Is-Sindku ta’ Lisbona, Fernando Medina (PT/PSE) , qal: “ Ta’ kuljum qed naraw l-isfidi tat-tibdil fil-klima. Waħda mill-prijoritajiet tagħna hija l-SDG 13 – jiġifieri s-sejħa urġenti għall-azzjoni klimatika. F’Lisbona, il-Belt Kapitali Ekoloġika tal-Ewropa 2020, qed naġixxu b’mod qawwi fuq il-mobilità b’titjib fis-sistema tat-trasport pubbliku, fuq soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura bħal infrastruttura ekoloġika u fuq l-effiċjenza enerġetika bl-użu tal-LEDs fid-dwal tat-traffiku u tal-pannelli solari fil-binjiet muniċipali. Jeħtieġ li naġixxu issa u flimkien.

Is-Sindku ta’ Manheim, Peter Kurz (DE/PSE) , enfasizza li ” is-Summit dwar l-SDGs huwa opportunità kbira biex tingħata spinta ulterjuri lill-iżvilupp sostenibbli tagħna. Aħna, l-Ewropej, irridu nagħmlu progress konsiderevoli f’dan il-qasam jekk irridu nżommu l-prosperità tagħna u nżommu r-riżorsa naturali tagħna. Politika ta’ sostenibbiltà komprensiva, b’kont meħud tal-koeżjoni soċjali, l-iżvilupp ekonomiku u l-ġlieda kontra l-faqar hija ta’ importanza ewlenija.

Kata Tűttö (HU/PSE) , membru tal-Gvern Lokali ta’ Distrett 12 f’Budapest, qalet: “ Madwar id-dinja kollha, din il-ġimgħa mijiet ta’ eluf ta’ tfal tagħna qed jinżlu fit-toroq u jistrajkjaw għall-klima bl-għajta li mhux qed nieħdu ħsieb il-futur tagħhom. Qed jitolbu li naġixxu issa. Il-bliet jistgħu jagħmlu bidla u jagħtu spinta lit-tranżizzjoni u b’hekk insejjaħ lill-politiċi lokali kollha biex jingħaqdu fil-ġlieda!

Andre Viola (FR/PSE) , President tal-Kunsill tal-Kontea tal-Aude, qal: “ L-SDGs mhumiex limitati biss għad-dimensjonijiet ambjentali u klimatiċi. Din hija aġenda globali biex “ħadd ma jitħalla lura”. Peress li għandna sfidi komuni, irridu nħarsu wkoll lejn soluzzjonijiet komuni. Ir-rikonoxximent tal-“lokalizzazzjoni tal-SDGs” jagħraf ir-rwol ewlieni li l-gvernijiet lokali u reġjonali għandhom f’dan il-qasam. Min-naħa tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Aude, immirajna l-politiki pubbliċi kollha tagħna biex nilħqu l-SDGs bħala l-ewwel pass biex dawn jiġu mħaddna lokalment.

Anders Knape (SE/PPE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Karlstad u President tal-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa, qal: “ Soċjetà b’aktar ugwaljanza bejn is-sessi hija prerekwiżit għall-kisba tal-miri tal-Aġenda 2030. Huwa importanti li l-ugwaljanza bejn is-sessi (mira 5) tiġi integrata fl-implimentazzjoni tas-16-il Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli l-oħra. ” Dan kien il-messaġġ tiegħu f’laqgħa ma’ Åsa Regner, Viċi Direttur ta’ UN Women f’New York.

Fl-aħħar laqgħa tal-ENVE , Cor Lamers (NL/PSE) , President tal-Kummissjoni ENVE u Sindku ta’ Schiedam, qal: " Irridu nqiegħdu l-klima fil-qalba tal-politiki tagħna. Għandna bżonn naħdmu flimkien fil-livelli kollha fuq tranżizzjonijiet differenti: l-enerġija, il-mobilità, l-ikel, eċċ. U jeħtieġ li ninvolvu ċ-ċittadini tagħna fl-implimentazzjoni ta’ dawk il-bidliet.

Membri oħrajn tal-KtR preżenti fi New York kienu jinkludu Raffaele Cattaneo (IT/PPE) , Membru tal-Gvern Reġjonali tal-Lombardija u Francois Decoster (FR/RE) , Sindku ta’ Saint Omer.

Fost attivitajiet oħra, il-membri ppreżentaw l-azzjonijiet ta’ aċċellerazzjoni tal-SDGs tagħhom fil- Forum tal-Gvernijiet Lokali u Reġjonali dwar l-SDGs .

F’ Ġunju li għadda, il-KtR adotta Opinjoni ta’ Michele Emiliano (IT/PSE) , President tar-reġjun tal-Puglia, li tiġbor flimkien sett ta’ rakkomandazzjonijiet biex l-Ewropa tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050.

Informazzjoni ta’ sfond

Aqra hawn il-' 5 punti saljenti għall-bliet u r-reġjuni mis-Summit tan-NU dwar l-Azzjoni Klimatika ' (minn ICLEI) .

Aqra hawn l-editorjal dwar il-klima tal-President Karl-Heinz Lambertz (ippubblikat fit-23 ta’ Settembru 2019).

L-Ewropa mhux se tikseb newtralità klimatika sal-2050 mingħajr il-bliet u r-reġjuni tagħha.

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet ta’ din is-sena (7-10 ta’ Ottubru) tinkludi aktar minn ħamsin avveniment marbuta mat-tranżizzjoni tal-enerġija, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-bijodiversità u l-ekonomija ċirkolari. Ara l-programm hawnhekk.

Ikklikkja hawn biex taċċessa l-aġenda tas-sessjoni plenarja li jmiss tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (8-9 ta’ Ottubru).

Aqra hawn l-aħħar aħbarijiet mill-kummissjoni ENVE.

Kuntatt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023