Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jappellaw għal appoġġ għar-reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni  

Il-ħtiġijiet tar-reġjuni tal-faħam tal-Ewropa fil-kuntest tat-tranżizzjoni tal-enerġija tal-UE kienu fil-quċċata tal-aġenda tal-kummissjoni għall-politika ekonomika (ECON) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) fid-9 ta’ Lulju fi Brussell. F’ opinjoni mfassla minn Mark Speich, Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali minn Nordrhein-Westfalen, il-membri tal-ECON talbu għal regoli tal-għajnuna mill-istat aġġustati u finanzjament addizzjonali għar-reġjuni affettwati fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni 2021-2027.

Fl-2018, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-viżjoni strateġika fit-tul tagħha għal ekonomija prosperuża, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima sal-2050. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, jeħtieġ li l-UE tabbanduna l-biċċa l-kbira tal-karburanti fossili, u l-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-faħam, b’mod partikolari, trid titnaqqas b’mod sinifikanti. Il-faħam għadu qed jiġi estratt f’41 reġjun NUTS-2* fi 12-il Stat Membru, fejn għandu rwol importanti fl-ekonomiji lokali.

Mark Speich (DE/PPE), Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali minn Nordrhein-Westfalen u relatur tal-opinjoni tal-KtR dwar “ it-trasformazzjoni soċjoekonomika tar-reġjuni tal-faħam fl-Ewropa ”, qalet: “ 185,000 persuna għadhom impjegati fil-minjieri tal-faħam madwar l-Ewropa, u 52,000 persuna oħra jaħdmu f’impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam. L-industrija tal-faħam hija wkoll indirettament marbuta ma’ diversi setturi ekonomiċi, bħall-produzzjoni ta’ inputs, tagħmir, servizzi u prodotti għall-konsumatur konnessi ma’ 215,000 impjieg ieħor. It-trasformazzjoni tal-ekonomija u l-bini ta’ industriji ġodda se jieħdu ż-żmien. Għalhekk, jeħtieġ li niżguraw li l-ħaddiema u l-komunitajiet affettwati jkollhom l-appoġġ, it-taħriġ u l-għajnuna finanzjarja li jeħtieġu biex jibnu mill-ġdid l-ekonomiji lokali tagħhom. Jeħtieġ li nagħtuhom prospett ġdid sabiex ikunu jafu li mhux se jitħallew lura.

F’dan il-kuntest, il-membri tal-kummissjoni ECON jilqgħu l-appell tal-Parlament Ewropew għal Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta għall-Enerġija fil-baġit fit-tul tal-UE li jmiss (Qafas Finanzjarju Pluriennali). Madankollu, huma enfasizzaw li finanzjament addizzjonali fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni 2021-2027 ikun f’pożizzjoni aħjar biex jaqdi r-reġjuni tal-faħam u l-ħtieġa tagħhom għal appoġġ imfassal apposta minn fond ċentralizzat. Dan huwa partikolarment rilevanti peress li dawn ir-reġjuni għandhom ukoll differenzi kbar bejniethom f'termini tal-pożizzjoni ġeografika, tal-iżvilupp ekonomiku u tal-perspettivi demografiċi

Jerzy Buzek (PL/PPE), il-President tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija tal-Parlament Ewropew, qal: “ Ninsab kuntenta li l-KtR huwa korp ieħor tal-UE li jappoġġja t-twaqqif tal-Fond ta’ Tranżizzjoni tal-Enerġija għar-reġjuni tal-faħam propost minni fil-Kumitat ITRE tal-PE u appoġġjat b’maġġoranza kbira ta’ MEPs. Anke jekk is-sinerġiji mal-fondi ta’ koeżjoni se jkunu importanti, il-Parlament Ewropew jistenna finanzjament addizzjonali u linja baġitarja separata għall-Fond fil-QFP il-ġdid. Dan se jkun kruċjali mhux biss bħala sinjal qawwi liċ-ċittadini tar-reġjuni tal-faħam, li m’għandhomx jitħallew l-art; iżda huwa wkoll messaġġ importanti li fl-UE aħna serji dwar il-ftehim ta’ Pariġi, it-tranżizzjoni tal-enerġija tagħna u għanijiet klimatiċi ambizzjużi ”.

Il-membri tal-ECON enfasizzaw ukoll il-valur miżjud Ewropew fl-appoġġ lir-reġjuni tal-faħam f’din il-fażi ta’ tranżizzjoni u rrakkomanda li r-reġjuni tal-faħam jingħataw biżżejjed flessibbiltà fl-applikazzjoni tar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat biex ikunu jistgħu jeliminaw il-faħam b’mod soċjalment u ekonomikament vijabbli.

Matul il-laqgħa l-membri tal-KtR iddiskutew u adottaw ukoll opinjonijiet dwar:

' Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku ', relatur Thomas Habermann (DE/PPE)

' Il-kontribut tar-reġjuni u l-bliet għall-qafas ta’ politika ġdid tal-UE għall-SMEs ', relatur Tadeuz Truskolaski (PL/AE)

Nota lill-edituri:

*Il- klassifazzjoni NUTS (Nomenklatura tal-unitajiet territorjali għall-istatistika) hija sistema ġerarkika biex jiġi diviż it-territorju ekonomiku tal-UE għall-fini tal-ġbir, l-iżvilupp u l-armonizzazzjoni tal-istatistika reġjonali Ewropea, l-analiżi soċjoekonomika tar-reġjuni u t-tfassil tal-politiki reġjonali tal-UE. Għal kull pajjiż membru tal-UE, tiġi stabbilita ġerarkija ta’ tliet livelli NUTS mill-Eurostat bi ftehim ma’ kull Stat Membru; is-subdiviżjonijiet f’ċerti livelli mhux neċessarjament jikkorrispondu mad-diviżjonijiet amministrattivi fil-pajjiż.

Kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023