Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kanċillier Merkel u l-President tal-Kummissjoni von der Leyen jiddiskutu l-aġenda tal-irkupru fil-konfront tal-coronavirus mar-reġjuni u l-bliet  

Il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen se jiddiskutu r-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-pandemija tal-coronavirus fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fit - 12 u t-13 ta’ Ottubru. L-assemblea tal-UE għall-politiċi lokali u reġjonali ser torganizza wkoll dibattiti mal-President u l-Viċi President tal-Bank Ewropew tal-Investiment, Werner Hoyer u Lilyana Pavlova . Se jsiru wkoll dibattiti ma’ erba’ kummissarji – Frans Timmermans, Viċi President Eżekuttiv u Kummissarju għall-Patt Ekoloġiku Ewropew; Elisa Ferreira, Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi; Paolo Gentiloni, Kummissarju għall-Ekonomija; u Nicolas Schmit, Kummissarju għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali.

Il-plenarja ser tipprovdi lill-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) b’opportunità biex jivvalutaw il-kontribut potenzjali tal-UE għall-isforzi ta’ rkupru fil-livell lokali u reġjonali u biex jiddiskutu l-pakkett ta’ rkupru tal-UE u l-baġit fit-tul.

Id-dibattiti ser ikunu infurmati minn stħarriġ estensiv mill-KtR dwar l-impatt tal-pandemija fuq is-saħħa, l-ekonomiji u l-komunitajiet tar-reġjuni u l-bliet tal-UE. L-istħarriġ – l-ewwel Barometru Reġjonali u Lokali Annwali – jissejjes fuq feedback miġbur permezz ta’ mekkaniżmi ġestiti mill-KtR, fuq stħarriġ dwar il-finanzi sottonazzjonali mwettaq b’mod konġunt mal-OECD u fuq studji mill-aġenziji tal-UE. Dan jinkludi wkoll l-ewwel stħarriġ tal-opinjoni minn mindu seħħet il-pandemija tal-fiduċja pubblika fil-gvernijiet lokali, reġjonali u nazzjonali fl-UE, kif ukoll il-fiduċja fl-UE. Barra minn hekk, is-26 000 persuna mistħarrġa minn Kantar ġew mistoqsija jekk iħossux li l-bliet u r-reġjuni għandhomx biżżejjed influwenza fuq id-deċiżjonijiet meħuda fil-livell tal-UE u – jekk le – f’liema oqsma tal-ħajja jixtiequ li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkollhom aktar influwenza.

Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali, qal: “L-ewwel Barometru Reġjonali u Lokali Annwali juri xi wħud mill-oqsma fejn l-UE għandha tiffoka l-appoġġ tagħha fuq ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula. Dan jenfasizza kif il-pandemija qed twessa’ d-distakki soċjoekonomiċi reġjonali u qed tagħmel pressjoni tremenda fuq il-finanzi tal-gvernijiet lokali u reġjonali. L-istħarriġ tal-opinjoni kkummissjonat apposta tagħna juri li, għaċ-ċittadini tagħna, l-aħjar mod biex inqarrbu lill-UE lejn il-poplu tagħha u nibnu l-fiduċja fil-politiċi tal-Ewropa huwa li l-livelli kollha tal-gvern – lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej – jikkooperaw aħjar.”

Il-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali (#EURegionalBarometer) huwa skedat biex jikkoinċidi mal- Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet (#EURegionsWeek), li hija koorganizzata mill-KtR u mill-Kummissjoni Ewropea. It-18-il edizzjoni tal-#EURegionsWeek se tinfetaħ uffiċjalment mill- Kummissarju Elisa Ferreira u l-President Tzitzikostas fit-12 ta’ Ottubru. Il-Kummissarju Ferreira se tieħu sehem ukoll fi Djalogu maċ-Ċittadini fit-13 ta’ Ottubru.

Din is-sena, #EURegionsWeek hija mifruxa fuq tliet ġimgħat u primarjament se ssir online . Dan għadu l-akbar avveniment uniku organizzat mill-UE, b’800 imsieħeb, u aktar minn 9000 parteċipant irreġistrati. Il-proġetti ffinanzjati mill-UE li juru eċċellenza partikolari u approċċi ġodda għall-iżvilupp reġjonali se jiġu rikonoxxuti fiċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet RegioStars fl-14 ta’ Ottubru; hemm ħames rebbieħa magħżula minn lista ristretta ta’ 25.

Matul it-tlett ijiem (12-14 ta’ Ottubru) tas-sessjoni plenarja tal-KtR, il-membri tal-KtR ser jiddibattu u jadottaw ukoll rakkomandazzjonijiet dwar 26 punt separat ta’ leġiżlazzjoni tal-UE, kull wieħed minnhom bil-potenzjal li jikkontribwixxi għall-isforz ta’ rkupru tal-UE.

ID-DIBATTITI EWLENIN

 • 12 ta’ Ottubru, 11 a.m. : Dibattitu dwar il-Barometru Lokali u Reġjonali Annwali ma’ Ursula von der Leyen , President tal-Kummissjoni Ewropea u l- Viċi President Maroš Šefčovič .
 • 12 ta’ Ottubru, 2.30 p.m .: Dibattitu dwar il-koeżjoni u l-ftuħ uffiċjali tat-18-il #EURegionsWeek, ma’ Elisa Ferreira , Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi.
 • 13 ta’ Ottubru, 9 a.m .: Dibattitu dwar il-Patt Ekoloġiku, ma’ Frans Timmermans , Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea, Kummissarju għall-Patt Ekoloġiku Ewropew.
 • 13 ta’ Ottubru, 2.30 p.m .: Dibattitu dwar il-Presidenza Ġermaniża ma’ Angela Merkel , Kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.
 • 14 ta’ Ottubru, 10 a.m .: Dibattitu dwar il-fondi u l-irkupru ma’ Werner Hoyer , President tal-Bank Ewropew tal-Investiment, u Lilyana Pavlova , Viċi President tal-Bank Ewropew tal-Investiment.
 • 14 ta’ Ottubru, 11.30 a.m. : Kwistjonijiet tal-UE għall-awtoritajiet lokali u reġjonali.
 • 14 ta’ Ottubru, 2.30 p.m.: Dibattitu dwar ir-reżiljenza u l-irkupru, ma’ Paolo Gentiloni , Kummissarju għall-Ekonomija.
 • 14 ta’ Ottubru, 3.30 p.m.: Debate dwar l-affarijiet soċjali, ma’ Nicolas Schmit , Kummissarju għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali.

OPINJONIJIET GĦALL-ADOZZJONI

 • Il-pakkett REACT-EU . Relatur: Mieczysław Struk (PL/PPE), President tar-Reġjun ta’ Pomrskie .
 • Pjan ta’ rkupru għall-Ewropa: Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-istrument ta’ appoġġ tekniku . Relatur: Christophe Rouillon (FR/PSE), Sindku ta’ Coulaines .
 • Il-kura tas-saħħa transkonfinali . Relatur: Karsten Uno Petersen (DK/PSE), Kunsill Reġjonali tad-Danimarka tan-Nofsinhar .
 • Mekkaniżmu tal-UE għall-Emerġenzi tas-Saħħa . Relatur : Birgitta Sacrédeus (SE/PPE), Kunsill tal-Kontea ta’ Dalarna
 • Il-Programm “L-UE għas-Saħħa” . Relatur: Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE), President tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Finistère .
 • Ir-rwol tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE fir-rigward tal-bidla ekonomika intelliġenti u innovattiva fir-reġjuni fl-isfond tal-kriżi tal-coronavirus . Relatur: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), Kunsill tal-Provinċja ta’ Flevoland .
 • Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili msaħħaħ Relatur: Alberto Cirio (IT/PPE), President tar-Reġjun tal-Piemonte
 • Ewropa soċjali b’saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti . Relatur: Anne Karjalainen (FI/PSE), Kunsill tal-Belt ta’ Kerava .
 • Kundizzjonijiet tal-għajxien indaqs bħala kompitu komuni għal-livelli kollha ta’ amministrazzjoni fl-Ewropa Relatur: Bernd Lange (DE/PPE), Kap fid-Distrett Amministrattiv ta’ Görlitz.
 • L-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-djalogu permanenti maċ-ċittadini Relatur: Declan McDonnell (IE/AE), Kunsill tal-Belt ta’ Galway.
 • Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa Relatur: Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), Kunsill tal-Provinċja tal-Olanda tan-Nofsinhar.
 • Strateġija għall-SMEs . Relatur: Eddy van Hijum (NL/PPE), Kunsill tal-Provinċja ta’ Overijssel.
 • Ir-Rapport dwar l-Ostakli għas-Suq Uniku u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Infurzar tas-Suq Uniku Relatur: Tadeusz Truskolaski (PL/AE), Sindku tal-Belt ta’ Białystok.
 • Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Reġjonali u l-impatt tagħha fuq il-politiki reġjonali bbażati fuq il-post Relatur : Mikel Irujo Amezaga (ES/AE), Direttur Ġenerali responsabbli għall-Azzjoni Esterna tal-Gvern ta’ Navarra .
 • Unjoni ta’ Ugwaljanza: Strateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri għall-2020-2025 . Relatur: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE), President tal-Gvern Reġjonali ta’ La Rioja .
 • L-isfidi għad-demokrazija lokali fil-Balkani tal-Punent . Relatur: Nikola Dobroslavić (HR/PPE), Prefett tal-Kontea ta’ Dubrovnik-Neretva.
 • Il-Patt Klimatiku Ewropew . Relatur: Rafał Trzaskowski (PL/PPE), Sindku ta’ Varsavja.
 • It-Tiġdid tal-Karta ta’ Leipzig dwar il-Bliet Ewropej Sostenibbli . Relatur: Juan Espadas Cejas (ES/PSE), Sindku ta’ Sevilja.
 • Bliet u reġjuni bijodiversi lil hinn mill-2020 fil-COP 15 tal-KDB tan-NU u fl-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 Relatur: Roby Biwer (LU/PSE), Kunsill Muniċipali ta' Bettembourg.
 • Lejn użu sostenibbli tar-riżorsi naturali fil-kuntest insulari tal-Mediterran. Relatur: Francina Armengol i Socias (ES/PSE), President tal-Gżejjer Baleariċi .
 • Pjan ta’ Azzjoni Ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari . Relatur: Tjisse Stelpstra (NL/KRE), Kunsill tal-Provinċja ta’ Drenthe.
 • Strateġija għall-ġejjieni diġitali tal-Ewropa u Strateġija għad-data . Relatur: Mark Weinmeister (DE/PPE), Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Ewropej, Land ta’ Hessen .
 • Intelliġenza Artifiċjali – Approċċ Ewropew għall-eċċellenza u għall-fiduċja . Relatur: Guido Rink (NL/PSE), Muniċipalità ta’ Emmen.
 • Is-Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) . Relatur: Jarosƚaw Stawiarski (PL/KRE), President tar-Reġjun ta’ Lubelskie .
 • It-tibdil demografiku: proposti dwar il-kejl u l-indirizzar tal-effetti negattivi tiegħu fir-reġjuni tal-UE . Relatur: János Ádám Karácsony (HU/PPE), Assemblea Lokali ta’ Tahitótfalu.

Informazzjoni prattika:

 • Post : Kummissjoni Ewropean – Charlemagne.
 • Data : it-Tnejn, 12 ta’ Ottubru – l-Erbgħa, 14 ta’ Ottubru 2020.
 • Materjal ta’ sfond : L- aġenda tal-plenarja u l- opinjonijiet u d-dokumenti inkwistjoni.
 • Xandira dirett a online : mis- sit web tal-KtR.

Kuntatt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023