Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-President Tzitzikostas u l-Kummissarju Ferreira appellaw għal kooperazzjoni msaħħa bejn l-UE, l-Istati Membri, ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula biex jintlaħaq irkupru ġust  

Fl-4 ta’ Frar, il-mexxejja reġjonali u lokali u l-Kummissarju tal-UE għall-Koeżjoni u r-Riformi Elisa Ferreira ddiskutew kif jistgħu jaċċelleraw it-tnedija ta’ programmi ġodda tal-politika ta’ koeżjoni, jiżguraw l-implimentazzjoni f’waqtha tagħhom u jintegrawhom mal-pjani nazzjonali ta’ rkupru.

Bħala rispons għall-pandemija tal-COVID-19, l-Unjoni Ewropea żgurat ammont bla preċedent ta’ investiment għal irkupru ġust, ekoloġiku u diġitali. REACT-UE, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali kif ukoll il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza jiffurmaw sett uniku ta’ għodod li jista’ jwassal għal irkupru inklużiv kif ukoll għal tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali ġusti.

L-assorbiment u l-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE kollha disponibbli huma sfida diffiċli għall-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali. Kif enfasizzat fid-dibattitu tal-plenarja, iċ-ċentralizzazzjoni u s-soluzzjonijiet b’approċċ minn fuq għal isfel fihom ir-riskju li jipperikolaw l-impatt tal-investiment f’diversi Stati Membri. Għal din ir-raġuni, il-membri tal-KtR u l-Kummissarju Ferreira appellaw favur involviment sħiħ tal-gvernijiet reġjonali u lokali fit-tfassil ta’ pjani ta’ rkupru komprensivi, f’konformità mal-prinċipju tas-sħubija, sabiex isir l-aħjar użu possibbli tas-sinerġiji bejn l-istrumenti kollha disponibbli. “ Qed niffaċċjaw sfidi ta’ implimentazzjoni bla preċedent u nistgħu nirnexxu biss billi naħdmu flimkien. L-emerġenza spiss qed tagħmel pressjoni lejn governanza ċentralizzata tal-politika ta’ koeżjoni, u l-programmi mhumiex ikkoordinati tajjeb mal-pjani nazzjonali ta’ rkupru. Huwa għalhekk li se naħdmu mal-Kummissarju Ferreira biex inħaffu l-pass tat-tnedija ta’ programmi ġodda, nappoġġjaw l-implimentazzjoni tagħhom u nikkomunikaw il-valur miżjud u l-benefiċċji tal-politika ta’ koeżjoni għall-ħajja ta’ kuljum tan-nies ”, qal Apostolos Tzitzikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

“Fis-snin li ġejjin, ħafna reġjuni se jaraw il-finanzjament Ewropew tagħhom jirdoppja jew saħansitra jittrippla. Hemm aktar strumenti, aktar opportunitajiet u aktar investiment minn qatt qabel. Huwa essenzjali li dawn jintużaw għal strateġiji nazzjonali komprensivi u li jħarsu ’l quddiem, li jirfdu l-prijoritajiet komuni tagħna tal-UE. L-awtoritajiet reġjonali u lokali, kif ukoll l-imsieħba soċjali u l-involviment tas-soċjetà ċivili, fit-tħejjija ta’ dawn l-istrateġiji u l-pjani huma kruċjali biex jiġu żgurati l-komplementarjetà, il-konsistenza u l-impatt territorjali ”, qalet Elisa Ferreira , Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi.

Hemm opportunità unika biex l-UE biex tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku. L-ekoloġizzazzjoni tal-koeżjoni fil-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid hija prijorità ", qal Vasco Cordeiro , l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u kunsillier reġjonali tal-Assemblea Reġjonali tal-Azores. Żied jgħid li: “ Il-finanzjament adatt mhuwiex biżżejjed. Hemm bżonn ukoll ta’ semplifikazzjoni u aktar spazju għall-investiment .”

“Ir-reġjuni Ewropej kollha qed iħejju b’sens ta’ urġenza l-programmi li għandhom jiġu implimentati fil-prattika wara l-adozzjoni tar-regolamenti dwar il-politika ta’ koeżjoni f’Novembru. Diġà qegħdin tard iżda r-rappreżentanti lokali u reġjonali huma impenjati biex dan il-perjodu ta’ programmazzjoni ġdid jirnexxi. Biex dan jiġi żgurat, l-Istati Membri jeħtiġilhom jiżguraw li l-faċilità għall-irkupru u r-reżiljenza tikkomplementa l-isforzi tagħna. Jekk ninjoraw it-territorji mhux se niżguraw il-konsistenza u l-effiċjenza ”, qalet Isabelle Boudineau , president tal-Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE (COTER) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Persuna ta’ kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Informazzjoni relatata
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023