Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-President Tzitzikostas u l-Kummissarju Ferreira appellaw għal kooperazzjoni msaħħa bejn l-UE, l-Istati Membri, ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula biex jintlaħaq irkupru ġust  

Fl-4 ta’ Frar, il-mexxejja reġjonali u lokali u l-Kummissarju tal-UE għall-Koeżjoni u r-Riformi Elisa Ferreira ddiskutew kif jistgħu jaċċelleraw it-tnedija ta’ programmi ġodda tal-politika ta’ koeżjoni, jiżguraw l-implimentazzjoni f’waqtha tagħhom u jintegrawhom mal-pjani nazzjonali ta’ rkupru.

Bħala rispons għall-pandemija tal-COVID-19, l-Unjoni Ewropea żgurat ammont bla preċedent ta’ investiment għal irkupru ġust, ekoloġiku u diġitali. REACT-UE, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali kif ukoll il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza jiffurmaw sett uniku ta’ għodod li jista’ jwassal għal irkupru inklużiv kif ukoll għal tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali ġusti.

L-assorbiment u l-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE kollha disponibbli huma sfida diffiċli għall-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali. Kif enfasizzat fid-dibattitu tal-plenarja, iċ-ċentralizzazzjoni u s-soluzzjonijiet b’approċċ minn fuq għal isfel fihom ir-riskju li jipperikolaw l-impatt tal-investiment f’diversi Stati Membri. Għal din ir-raġuni, il-membri tal-KtR u l-Kummissarju Ferreira appellaw favur involviment sħiħ tal-gvernijiet reġjonali u lokali fit-tfassil ta’ pjani ta’ rkupru komprensivi, f’konformità mal-prinċipju tas-sħubija, sabiex isir l-aħjar użu possibbli tas-sinerġiji bejn l-istrumenti kollha disponibbli. “ Qed niffaċċjaw sfidi ta’ implimentazzjoni bla preċedent u nistgħu nirnexxu biss billi naħdmu flimkien. L-emerġenza spiss qed tagħmel pressjoni lejn governanza ċentralizzata tal-politika ta’ koeżjoni, u l-programmi mhumiex ikkoordinati tajjeb mal-pjani nazzjonali ta’ rkupru. Huwa għalhekk li se naħdmu mal-Kummissarju Ferreira biex inħaffu l-pass tat-tnedija ta’ programmi ġodda, nappoġġjaw l-implimentazzjoni tagħhom u nikkomunikaw il-valur miżjud u l-benefiċċji tal-politika ta’ koeżjoni għall-ħajja ta’ kuljum tan-nies ”, qal Apostolos Tzitzikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

“Fis-snin li ġejjin, ħafna reġjuni se jaraw il-finanzjament Ewropew tagħhom jirdoppja jew saħansitra jittrippla. Hemm aktar strumenti, aktar opportunitajiet u aktar investiment minn qatt qabel. Huwa essenzjali li dawn jintużaw għal strateġiji nazzjonali komprensivi u li jħarsu ’l quddiem, li jirfdu l-prijoritajiet komuni tagħna tal-UE. L-awtoritajiet reġjonali u lokali, kif ukoll l-imsieħba soċjali u l-involviment tas-soċjetà ċivili, fit-tħejjija ta’ dawn l-istrateġiji u l-pjani huma kruċjali biex jiġu żgurati l-komplementarjetà, il-konsistenza u l-impatt territorjali ”, qalet Elisa Ferreira , Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi.

Hemm opportunità unika biex l-UE biex tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku. L-ekoloġizzazzjoni tal-koeżjoni fil-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid hija prijorità ", qal Vasco Cordeiro , l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u kunsillier reġjonali tal-Assemblea Reġjonali tal-Azores. Żied jgħid li: “ Il-finanzjament adatt mhuwiex biżżejjed. Hemm bżonn ukoll ta’ semplifikazzjoni u aktar spazju għall-investiment .”

“Ir-reġjuni Ewropej kollha qed iħejju b’sens ta’ urġenza l-programmi li għandhom jiġu implimentati fil-prattika wara l-adozzjoni tar-regolamenti dwar il-politika ta’ koeżjoni f’Novembru. Diġà qegħdin tard iżda r-rappreżentanti lokali u reġjonali huma impenjati biex dan il-perjodu ta’ programmazzjoni ġdid jirnexxi. Biex dan jiġi żgurat, l-Istati Membri jeħtiġilhom jiżguraw li l-faċilità għall-irkupru u r-reżiljenza tikkomplementa l-isforzi tagħna. Jekk ninjoraw it-territorji mhux se niżguraw il-konsistenza u l-effiċjenza ”, qalet Isabelle Boudineau , president tal-Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE (COTER) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Persuna ta’ kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi: