Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Brexit: niffaċċjaw l-inċertezzi, waqt li r-reġjuni u l-bliet iħejju għal kwalunkwe eżitu  
Il-Kap Negozjatur tal-UE, is-Sur Barnier, u l-President tal-KtR, is-Sur Lambertz, jappellaw lill-gvernijiet lokali u reġjonali biex jippreparaw għax-xenarji kollha possibbli fin-negozjati tal-Brexit.

Il-Kap Negozjatur għall-Unjoni Ewropea ħeġġeġ lir-reġjuni u l-bliet tal-UE biex iżidu t-tħejjijiet tagħhom għal kwalunkwe eżitu mit-taħditiet dwar il-ħruġ tar-Renju Unit. L-appell minn Michel Barnier kien ripetut mill-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni eżatt qabel ma l-Parlament tar-Renju Unit ivvota favur dewmien fid-data tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.

Waqt li kien qed jindirizza lill-mexxejja lokali u reġjonali mill-UE fl-14 ta’ Marzu hekk kif il-Parlament tar-Renju Unit kien qed jipprepara biex jivvota biex idewwem il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, is-Sur Barnier qal: “L-UE għamlet dak kollu li tista’ biex tiffinalizza l-Ftehim dwar il-Ħruġ. L-impass jista’ jiġi solvut biss fir-Renju Unit. Il-preparamenti tagħna ta’ “l-ebda ftehim” huma aktar importanti minn qatt qabel. Minkejja dan tgħallimna lezzjonijiet importanti: l-ewwel nett, neħtieġu UE li tisma’ liċ-ċittadini u, it-tieni nett, għal ġejjieni b'suċċess kulħadd fl-UE jeħtieġ li jaħdem flimkien. Rajna li dan huwa possibbli.”

Karl-Heinz Lambertz , President tal- Kumitat Ewropew tar-Reġjuni , qal: “Ir-reġjuni u l-bliet madwar l-UE għandhom ikunu ppreparati sew biex jimmaniġġjaw l-impatt fuq il-popolazzjoni tagħhom u l-ekonomiji tagħhom, minkejja l-vot favur estensjoni mill-Parlament tar-Renju Unit. L-ispejjeż se jvarjaw b’mod sinifikanti minn reġjun għal ieħor, iżda l-effetti ta’ interruzzjoni kaotika għal għexieren ta’ snin ta’ relazzjonijiet soċjali u ekonomiċi jistgħu jkunu kolossali. Aħna nilqgħu d-deċiżjoni tas-Sur Barnier li jiġi fil-KtR f’dan l-aktar punti kruċjali fil-proċess tal-Brexit. Huwa jenfasizza li l-indirizzar tal-isfidi tal-Brexit għandu jkun sforz kollaborattiv bejn kull livell ta’ gvern fl-UE. Għalina dan huwa ċar: aħjar inkunu solidarji milli solitarji, u rridu niżguraw li l-UE tal-futur tkun aktar minn ekonomija tas-suq u tirrispondi b’mod suffiċjenti għall-ħtiġijiet soċjali taċ-ċittadini.”

Introduzzjoni

Is-Sur Barnier u l-President Lambertz kienu qed jitkellmu fis- Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet , li laqqa’ flimkien membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u madwar mitt politiku elett ieħor biex jiġi diskuss kif għandha tiġġedded l-UE. Is-Summit ta’ jumejn – li sar fl-14-15 ta’ Marzu f’Bucharest – wassal għal dikjarazzjoni li ser tintbagħat lill-mexxejja tal-UE biex jikkunsidrawha meta jiltaqgħu fid-9 ta’ Mejju f’Sibiu biex jiddikjaraw mill-ġdid l-impenn tagħhom għal UE aktar magħquda, aktar b’saħħitha u aktar demokratika.

Il-KtR ppubblika żewġ riżoluzzjonijiet dwar il-Brexit – waħda f’ Marzu 2017 u oħra f’ Mejju 2018 – li fihom enfasizza l-ħtieġa li jiġi evitat li tinħoloq fruntiera fiżika fil-gżira tal-Irlanda, li jiġu protetti d-drittijiet taċ-ċittadini, u li jiġi żgurat li l-gvernijiet lokali u reġjonali ma jitħallewx jindirizzaw l-effetti tal-Brexit waħedhom. Il-KtR jappoġġja relazzjoni futura mar-Renju Unit li tippermetti kooperazzjoni mill-qrib mar-reġjuni, il-bliet, in-negozji u l-universitajiet. Bi tħejjija għall-ħruġ tar-Renju Unit, il-KtR qasam it-tħassib tar-reġjuni u l-bliet ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-UE, kellu kuntatti mal-assoċjazzjonijiet tal-gvernijiet lokali fir-Renju Unit, u stabbilixxa pjattaforma politika interna – intergrupp Brexit – għall-membri tiegħu. Biex it-teħid tad-deċiżjonijiet ikun infurmat, huwa ddettalja t-tħassib tal-membri tal-KtR, eżamina ma’ Eurochambres l-aspettattivi u t-tħejjijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-kmamar tal-kummerċ, u kkummissjona studju li jivvaluta l-impatt tal-Brexit fuq reġjuni u setturi speċifiċi.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023