Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-ekonomija blu fir-reġjuni Ewropej: portal għal tkabbir u impjiegi sostenibbli  
Il-President tar-Repubblika ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca u l-Kummissarju tal-UE Karmenu Vella jingħaqdu mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f’Għawdex (Malta)

Il-membri tal-Kummissjoni għar-Riżorsi Naturali (NAT) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ltaqgħu f’Għawdex bl-ekonomija blu fuq nett fl-aġenda. B’fatturat ta’ EUR 566 biljun, l-ekonomija blu tal-UE tiġġenera 1,3 % tal-PDG totali tal-UE u timpjega 3,5 miljun persuna ( KE 2018 ). Punti ewlenin addizzjonali li kienu diskussi f’Għawdex jinkludu l-kooperazzjoni transfruntiera fit-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri (DRR) u aġenda Ewropea ġdida għall-iżvilupp tal-industriji marittimi. B’attendenza ta’ aktar minn 100 delegat, il-konferenza u l-laqgħa tan-NAT ġew organizzati minn Samuel Azzopardi (MT/PPE), President tar-reġjun ta’ Għawdex u Sindku tal-belt kapitali, Victoria.

Fil-ftuħ tal-konferenza dwar “ L-iżvilupp sostenibbli tal-Ekonomija Blu ” f’Għawdex, il-President tal-Kummissjoni NAT Ossi Martikainen (FI/ALDE) qal li: “ L-ekonomija blu hija waħda mill-oqsma ta’ prijorità tal-Kummissjoni għar-Riżorsi Naturali tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Din għandha potenzjal kbir ta’ impatt soċjo-ekonomiku, mhux biss għar-reġjuni kostali u marittimi, iżda wkoll għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Minn setturi tradizzjonali bħat-trasport marittimu sa oħrajn aktar innovattivi bħall-bijoteknoloġija blu u l-enerġija mill-oċeani, aħna nemmnu li aġenda Ewropea konġunta hija kruċjali biex jiġi implimentat il-potenzjal sħiħ tal-ekonomija blu u biex jissarraf f’tkabbir u impjiegi li jkunu sostenibbli ekonomikament, soċjalment u ambjentalment.

Samuel Azzopardi (MT/PPE), President tar-reġjun ta’ Għawdex u Sindku ta’ Victoria, Konferenza li ospita l-konferenza qal li: “ L-ekonomija blu hija t-triq ’il quddiem biex nirrikonċiljaw l-użu tar-riżorsi marittimi mat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi għall-komunitajiet tagħna. Nappoġġjaw il-viżjoni tal-KtR biex l-ekonomija blu titqiegħed bħala parti integrali – pjuttost milli parti periferali, tal-politika ekonomika tal-UE. It-tkabbir sostenibbli huwa fil-qalba tal-prijoritajiet politiċi ta’ Għawdex. Il-gżira diġà hija kontributur nett tal-enerġija nadifa għall-grilja Maltija u ninsabu fit-triq it-tajba biex insiru gżira ekoloġika sal-2020 .” L-istrateġija ekoloġika ta’ Għawdex tnediet fl-2009.  

Il-President tar-Repubblika ta’ Malta, Marie-Louise Coleiro Preca qalet li: “ L-investimenti sostenibbli fuq terminu twil jeħtieġ imexxu l-politiki tagħna sabiex nipproteġu l-bijodiversità l-kbira tal-Mediterran filwaqt li nipprovdu liċ-ċittadini tagħna b’opportunitajiet ġodda ta’ dħul . Bħala medja, l-ekonomija blu kibret aktar mill-ekonomiji nazzjonali fl-Istati Membri kollha tal-UE. Ilha tikber b’mod kostanti f’dawn l-aħħar snin u ninsab fiduċjuża li nistgħu nirduppjaw il-volum tagħha sal-2030.”

Malta hija fost l-aqwa ħames Stati Membri tal-UE li fihom l-ekonomija blu tikkontribwixxi l-aktar għall-PDG tagħha (4,7 %). L-ekonomija blu Maltija timpjega madwar 10 400 persuna u tiġġenera EUR 406 miljuni f’Valur Miżjud Gross.

Il-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, Karmenu Vella qal li: “ Għad hemm lakuna kbira ta’ investiment li tista’ timtela biss b’finanzjament speċifiku għall-ekonomija blu. Huwa għal din ir-raġuni li qed naħdmu ħafna biex nattiraw l-investituri. Qed inħejju Pjattaforma ta’ Investiment għall-Ekonomija Blu li diġà tlaqqa’ 600 impriża prekummerċjali bankabbli. Imbagħad, f’Mejju se nużaw il-Jum Marittimu Ewropew f’Lisbona biex inniedu servizz li jipprovdi appoġġ lil negozji ġodda u lill-SMEs li joperaw f’setturi tal-ekonomija blu biex jitħejjew għall-investiment.

L-ekonomija Blu tirreferi għall-attivitajiet ekonomiċi kollha relatati mal-oċeani, l-ibħra u ż-żoni kostali u tinkludi setturi bħas-sajd, il-bini tal-bastimenti u t-turiżmu “kostali” kif ukoll il-bijoteknoloġija blu u l-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli lil hinn mill-kosta. L-iżvilupp ta’ ekonomija blu sostenibbli huwa essenzjali biex jintlaħaq l-Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli 14 tan-NU .

Matul it-23 laqgħa tal-Kummissjoni NAT, il-membri adottaw abbozz ta’ Opinjoni mir-relatur Roberto Ciambetti (IT/KRE) dwar “ Id-dimensjoni transkonfinali fil-qasam tat-tnaqqis tar-riskju ta diżastri ”. Il-President tal-Kunsill Reġjonali tal-Veneto qal li: “Jeħtieġ li niżguraw aktar reżiljenza għad-diżastri naturali biex nuru r-responsabbiltà fil-konfront taċ-ċittadini tagħna. Jeħtieġ niżviluppaw l-immappjar tar-riskji u l-valutazzjoni tagħhom kif ukoll ninvestu fi gruppi ta’ esperti, korsijiet universitarji u taħriġ għall-amministraturi lokali. ” Din l-Opinjoni għandha tiġi addottata fis-sessjoni plenarja tal-KtR tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2019

Il-membri adottaw abbozz ta’ Opinjoni dwar Programm Ewropew ġdid biex jiġi aċċellerat l-iżvilupp tal-industriji marittimi Ir-relatur Christophe Clergeau (FR/PSE), membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Pays-de-la-Loire, qal li: “ L-ekonomija blu jeħtieġ tkun fil-qalba tal-prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea li jmiss. Jistgħu jinħolqu ħafna impjiegi sostenibbli fl-industriji marittimi jekk il-politiki Ewropej jikkombinaw l-ambizzjoni marittima, il-politika industrijali, u l-impenn lejn tranżizzjoni ekoloġika. Biex nirnexxu, hemm bżonn li nserrħu fuq l-ekosistemi tar-reġjuni marittimi ewlenin tal-Ewropa, niffinanzjaw l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta’ prodotti ġodda, u nappoġġjaw is-sajd tradizzjonali u l-attivitajiet tarznari, kif ukoll teknoloġiji ġodda bħall-enerġija marina rinnovabbli jew in-negozji tal-ekonomija blu b’bażi bijoloġika .” Din l-Opinjoni għandha tiġi addottata fis-sessjoni plenarja tal-KtR tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2019

Il-membri adottaw ukoll abbozz ta’ Opinjoni mir-relatur Uno Silberg (EE/AE) bit-titolu “ Lejn qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar interferenti endokrinali ”. Il-membru tal-Kunsill tal-Muniċipalità ta’ Kose qal li: “ L-interferenti endokrinali għandhom effetti devastanti fit-tul mhux biss fuq is-saħħa tal-bniedem iżda wkoll fuq il-fawna u l-flora. Filwaqt li l-preżenza tagħhom hija mifruxa, ftit li xejn hemm sensibilizzazzjoni pubblika dwar il-perikli li joħolqu. Għandna bżonn azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni pubblika u miżuri koordinati fil-livelli kollha biex jipprijoritizzaw is-saħħa taċ-ċittadini filwaqt li jitqiesu wkoll l-interessi tal-konsumatur u l-industrija. ” Din l-Opinjoni għandha tiġi addottata fis-sessjoni plenarja tal-KtR tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2019

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjonijiet li ġejjin:

Il-progress fl-implimentazzjoni ta’ L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Foresti mir-relatur Ossi Martikainen (FI/ALDE), President tal-Kummissjoni NAT u Kunsillier Lokali ta’ Lapinlahti.

It-tixjiħ attiv u bsaħħtu mir-relatur Birgitta Sacrédeus (SE/PPE), Membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Dalarna.

L-agropastoraliżmu mir-relatur Jacques Blanc (FR/PPE), Sindku ta’ La Canourgue.

Ir-ritratti tat-23 laqgħa u l-konferenza tal-Kummissjoni NAT huma disponibbli hawnhekk .

Kuntest: Ir-rapport ekonomiku annwali 2018 dwar l-ekonomija blu tal-UE ikklikkja hawn .

Kuntatt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023