Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Sabiex nindirizzaw l-isfidi tal-Ewropa, ir-reġjuni u ċ-ċittadini huma “xempji ta’ solidarjetà, progress u tama”  

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Vasco Alves Cordeiro, jenfasizza li l-inugwaljanzi soċjali, il-faqar enerġetiku u l-kriżi klimatika jistgħu jiġu indirizzati biss billi jiġu mobilizzati l-atturi reġjonali u lokali

Peress li l-Ewropa qed taffaċċja diversi sfidi – mill-konsegwenzi tal-gwerra kontra l-Ukrajna sal-kriżi tal-klima u tal-enerġija – il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni Vasco Alves Cordeiro enfasizza l-ħidma fundamentali li qed issir fil-livell reġjonali u lokali biex tiġi ppreservata l-koeżjoni tal-Ewropa permezz tas-solidarjetà u d-demokrazija.

Id-diskors annwali tal-President Cordeiro dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet fl-Unjoni Ewropea, ikkoinċida mal-pubblikazzjoni tar-Rapport Annwali tal-UE għall-2022 dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Ir-Rapport jinkludi l-Barometru Reġjonali u Lokali annwali, li huwa stħarriġ mal-Ewropa kollha fost ir-rappreżentanti lokali u reġjonali fis-27 Stat Membru tal-UE dwar kif jaraw il-futur tal-Ewropa u kif qed jindirizzaw il-kriżijiet attwali. 

Il-gwerra kontra l-Ukrajna, il-konsegwenzi fit-tul tal-pandemija tal-COVID-19 u t-theddida eżistenzjali tal-kriżi klimatika poġġew lill-Unjoni Ewropea taħt pressjoni bla preċedent. Ir-Rapport Annwali tal-UE għall-2022 dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet jenfasizza kif ir-reġjuni u l-bliet jipprovdu l-ewwel rispons għal dawn l-isfidi globali.

Il-President Cordeiro qal: “L-istat tar-reġjuni u l-bliet jista’ jkun biss l-istat tan-nies li jgħixu fl-Ewropa, bid-diversitajiet kollha li jirrappreżentaw, bl-istess mod li l-istat tal-Unjoni Ewropea ma jistax jiġi vvalutat bis-sħiħ u kompletament jekk ma nħarsux lejn l-istat tar-reġjuni u l-bliet. L-istejjer minn madwar l-Ewropa huma xhieda qawwija tar-reġjuni u l-bliet bħala xempji ta’ solidarjetà, progress u tama. Ir-reġjuni u l-bliet huma xempji tal-valuri u l-prinċipji Ewropej”.

Ir-Rapport joffri wkoll sensiela ta’ rakkomandazzjonijiet ta’ politika għal-leġiżlaturi tal-UE dwar dossiers ewlenin, bħar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna, miżuri biex jiġu appoġġjati l-unitajiet domestiċi, in-negozji u l-amministrazzjoni pubblika fil-kriżi tal-enerġija, jew biex jitħejja d-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni.

Dwar ir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna, il-President Cordeiro żied jgħid li: “Jeħtieġ li jkun hemm linja baġitarja speċifika disponibbli għall-kooperazzjoni reġjonali u lokali għall-isforzi ta’ rikostruzzjoni. Din hija l-proposta konkreta tiegħi fid-dawl tal-Konferenza ta’ Berlin dwar ir-Rikostruzzjoni”.

Fir-rigward tal-kriżijiet tal-enerġija, huwa enfasizza li: “l-awtoritajiet lokali u reġjonali jeħtiġilhom jiġu appoġġjati fl-isforzi tagħhom għall-iffrankar tal-enerġija. Aħna se nwettqu l-parti tagħna”.

Dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni, il-President Cordeiro ħabbar li: “il-Kumitat tar-Reġjuni se jaħdem biex jiżgura li l-politiki kollha tal-UE jintegraw il-prinċipju ‘la tagħmilx ħsara lill-koeżjoni’ introdott mill-Kummissarju Elisa Ferreira aktar kmieni din is-sena”.

Ir-Rapport Annwali tal-UE għall-2022 dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet ikkontribwixxa għal riżoluzzjoni politika li se ssir votazzjoni dwarha mill-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fit-12 ta’ Ottubru, u li se tiġi ppreżentata lill-Presidenti tal-istituzzjonijiet tal-UE.

KUNTEST

Links:

Diskors tal-President tal-KtR Vasco Alves Cordeiro

Vidjo tad-dibattitu

Ritratti tad-dibattitu

Sejbiet tar-Rapport Annwali tal-UE għall-2022 dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet

Skeda informattiva tar-Rapport Annwali tal-UE għall-2022 dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet – sejbiet ewlenin

Rapport Annwali tal-UE għall-2022 dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet – rapport sħiħ

Barometru Reġjonali u Lokali — stħarriġ tal-opinjoni (inklużi r-riżultati speċifiċi għall-pajjiżi individwali)

Barometru Reġjonali u Lokali:

Il-Barometru Reġjonali u Lokali, stħarriġ tal-politiċi lokali u reġjonali fis-27 Stat Membru tal-UE li jikkomplementa r-Rapport Annwali tal-UE għall-2022 dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet, ġie kkummissjonat mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u twettaq mill-IPSOS. L-istħarriġ jeżamina l-fehmiet tagħhom dwar l-appoġġ għall-Ukrajna, l-implikazzjoni tal-gvernijiet sottonazzjonali fil-pjani nazzjonali ta’ rkupru, l-impatt tal-gwerra fuq l-objettivi tal-politiki tal-UE u r-rwol tal-livell lokali u reġjonali fit-tiswir tal-futur tal-UE.

Persuni ta’ kuntatt:

Monica Tiberi – Kelliema f’isem il-President

Tel. +32 (0) 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – Uffiċjal tal-Istampa

Tel. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022