Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Barometru Reġjonali u Lokali tal-UE jwissi: minħabba l-kriżi tal-COVID, is-servizzi pubbliċi se jispiċċaw b’defiċit ta’ EUR 180 biljun  

Il-President tal-KtR tal-UE Tzitzikostas iwissi li hemm lakuna ta’ EUR 180 biljun fil-finanzi lokali u jikkritika n-nuqqas tal-gvernijiet nazzjonali li jikkonsultaw lill-gvernijiet lokali fil-pjani ta’ investiment

Il- Barometru Reġjonali u Lokali – maħruġ mill- Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – li ġie ppubblikat illum wissa li l-irkupru tal-UE qed jiddgħajjef minħabba n-nuqqas tal-bliet kapitali nazzjonali li jikkonsultaw il-bliet u r-reġjuni dwar il-pjani ta’ rkupru ta’ emerġenza ffinanzjati mill-UE. Il-prospett li l-fondi tal-UE ma jiġux diretti fejn il-bliet u r-reġjuni jħossu li huma l-aktar meħtieġa jirriskja wkoll li jaggrava l-problemi maħluqa minn diskrepanza fil-finanzjament ta’ EUR 180 biljun bejn in-nefqa u d-dħul ikkawżata mill-pandemija tal-COVID-19.

It- tieni rapport annwali , li jinkludi wieħed mill-akbar stħarriġiet tal-opinjoni fl-UE kollha tal-gvernijiet lokali u reġjonali li qatt saru – jenfasizza wkoll it-twessigħ tal-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi bejn ir-reġjuni fl-istess pajjiż u madwar l-UE, inkluż distakk diġitali rurali-urban li qed idgħajjef l-ambizzjonijiet tal-UE għal tranżizzjoni ekonomika ekoloġika u diġitali.

Huwa u jippreżenta r-rapport, Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u gvernatur elett tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, qal: “Il-Barometru Reġjonali u Lokali tagħna jkejjel l-impatt tal-pandemija fuq ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħna sabiex il-livelli kollha ta’ governanza – tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali – ikunu jistgħu jieħdu azzjoni konkreta biex jindirizzaw il-problemi ta’ niesna. Ta’ spiss, l-Ewropa tiġi assoċjata biss mas-27 Stat Membru tagħha. L-Ewropa hija ħafna aktar rikka: hija magħmula minn 300 reġjun, 90 000 muniċipalità u 1,1 miljun politiku elett lokalment u reġjonalment, li jirrappreżentaw aktar minn 400 miljun persuna. Il-Barometru tagħna joffri perspettiva ġdida dwar l-istat tal-UE, filwaqt li jqis aħjar id-diversità, il-kumplessità u r-rikkezza tagħha”.

Hawn taħt qed jiġu elenkati xi wħud mis-sejbiet ewlenin tal-Barometru Reġjonali u Lokali:

  • Il-finanzi reġjonali u lokali qegħdin f’riskju. L-awtoritajiet reġjonali u lokali jġorru l-piż li jipprovdu servizzi pubbliċi u tas-saħħa ta’ kwalità tajba għan-nies tagħhom fi żmien meta l-finanzi lokali jinsabu f’livell drastikament baxx. Madwar l-UE, iż-żieda fl-ispejjeż u t-tnaqqis fid-dħul ħallew distakk ta’ madwar EUR 180 biljun fl-2020, b’EUR 130 biljun mitlufa mil-livelli reġjonali u intermedji, u EUR 50 biljun mitlufa fil-livell muniċipali. L-UE u l-Istati Membri għandhom id-dmir li jgħinu b’mod urġenti lill-awtoritajiet lokali biex jassorbu x-xokkijiet fuq il-finanzi tagħhom, anke permezz ta’ pjani nazzjonali ta’ rkupru.

  • Li tiġi injorata d-dimensjoni territorjali tal-kriżi tas-saħħa tpoġġi l-ħajjiet f’riskju. L-aħjar mod għall-UE u l-gvernijiet nazzjonali biex jaċċellaraw l-irkupru huwa billi jiżguraw li l-isforzi tagħhom jikkunsidraw bis-sħiħ l-ispeċifiċitajiet reġjonali u lokali: li tiġi injorata d-dimensjoni territorjali tas-saħħa qed ipoġġi l-ħajjiet f’riskju. Biex inkunu protetti aħjar, jeħtieġ li nerġgħu nivvalutaw il-kompetenzi tas-saħħa bejn il-livelli differenti tal-gvern. L-UE għandha tinvesti aktar fil-bini tar-reżiljenza fis-sistemi reġjonali u tikkoordina testijiet tal-istress b’rabta mal-kapaċitajiet biex tivvaluta l-istat ta’ tħejjija tagħhom għall-kriżijiet.

  • Ir-reġjuni qed jiġu injorati fil-Pjani Nazzjonali ta’ Rkupru, u dan qed jipperikola l-irkupru tal-UE u t-tilħiq tal-miri ekoloġiċi. Nirriskjaw li ma nilħqux il-miri ta’ rkupru minħabba li l-istrateġiji ma jqisux il-ħtiġijiet reali, id-diversità u d-disparitajiet tal-komunitajiet tagħna. Il-gvernijiet nazzjonali għandhom jimplimentaw pjani flimkien mar-reġjuni u l-bliet tagħhom. Irridu nkunu atturi ewlenin tal-governanza tal-pjani, minħabba r-responsabbiltajiet tagħna f’oqsma bħall-akkwist pubbliku, it-trasport, l-azzjoni klimatika, is-saħħa u l-edukazzjoni.

  • Id-distakk diġitali bejn iż-żoni urbani u rurali jista’ jpoġġi l-irkupru f’riskju: jinħtieġ b’mod urġenti appoġġ għall-“koeżjoni diġitali” . Il-kopertura totali tal-unitajiet domestiċi tal-UE b’networks ta’ kapaċità għolja ħafna hija ta’ 44 % fiż-żoni urbani, meta mqabbla ma’ 20 % fiż-żoni rurali. L-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jinvestu b’mod urġenti: il-koeżjoni diġitali hija kruċjali għal irkupru sod u inklużiv.

  • Il-faqar kaġun tal-COVID qed isir realtà. Qed jiżdied ir-riskju ta’ ġenerazzjoni mitlufa kaġun tal-COVID. Il-ħaddiema żgħażagħ u dawk b’livell baxx ta’ ħiliet kienu l-aktar affettwati. In-nies li jgħixu f’kundizzjonijiet ħżiena, il-persuni b’diżabilità u l-anzjani sofrew kundizzjonijiet tal-għajxien li sejrin għall-agħar. L-Ewropa trid taġixxi b’mod konkret u b’solidarjetà biex ikun hemm irkupru aktar ġust.

  • Il-politiċi reġjonali u lokali jaħsbu li mhumiex importanti biżżejjed fl-UE u jridu jkollhom aktar influwenza f’oqsma bħall-ekonomija, il-ġustizzja soċjali, it-tibdil fil-klima u l-ambjent. Li din is-sejħa tiġi injorata jkun żball mhux skużabbli, u se jwessa’ d-distakk bejn l-UE u l-komunitajiet tagħha. Neħtieġu spinta ġdida għad-demokrazija Ewropea biex insaħħu l-valuri Ewropej tagħna. Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa għandha tkun il-post fejn tinbeda riflessjoni ġenwina dwar il-mudell demokratiku tal-UE.

KUNTEST

Il-Barometru joffri stampa tal-impatt tal-kriżi soċjali, ekonomika u tas-saħħa fuq ir-reġjuni u l-bliet tal-UE. Il-fatti u s-sejbiet tagħha huma kkomplementati minn stħarriġ tal-opinjoni pubblika ta’ politiċi lokali u reġjonali fis-27 Stat Membru tal-UE. L-istħarriġ, ikkummissjonat mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u mwettaq mill-IPSOS, jistaqsi dwar il-fehmiet ta’ dawn il-politiċi fir-rigward tal-kwalità tar-relazzjoni bejn il-gvernijiet sottonazzjonali u l-gvernijiet nazzjonali u l-UE, l-istat tad-demokrazija fl-UE, u l-aġenda tagħhom għall-progress.

Il- Barometru Reġjonali u Lokali Annwali (#EURegionalBarometer) huwa ssupplimentat minn riżoluzzjoni politika mit-329 membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea politika tal-UE tal-gvernijiet lokali u reġjonali.

Sejbiet tal-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali: [links għad iridu jiġu aġġornati]

Persuna ta’ kuntatt :

Michele Cercone

Kelliem tal-President

Tel. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022