Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
In-nomini issa huma miftuħa għall-ewwel edizzjoni tal-Premju “Sindku Paweł Adamowicz”  

Il-premju se jingħata kull sena lil mexxej ta’ belt, mexxej ċiviku jew organizzazzjoni li taħdem fil-livelli lokali jew reġjonali għall-promozzjoni tal-libertà u s-solidarjetà, l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, flimkien man-Network Internazzjonali tal-Bliet ta’ Rifuġju (ICORN) u l-Belt ta’ Gdańsk, qed jiftħu n-nomini għall-edizzjoni tal-2021 tal-Premju “Sindku Paweł Adamowicz” għall-kuraġġ u l-eċċellenza fil-promozzjoni tal-libertà, is-solidarjetà u l-ugwaljanza.

Il-persuni jew l-organizzazzjonijiet nominati issa jistgħu jinħatru għall-edizzjoni tal-2021 tal-Premju “Sindku Paweł Adamowicz”, li se jingħata kull sena lil mexxej ta’ belt, mexxej ċiviku jew organizzazzjoni li taħdem fil-livelli lokali jew reġjonali, abbażi tal-eżempju tas-Sindku Adamowicz fil-promozzjoni tal-libertà u s-solidarjetà, l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni. Il-premju huwa att ta’ omaġġ għall-eks Sindku ta’ Gdańsk, li nqatel b’daqqiet ta’ sikkina fit-13 ta’ Jannar 2019 u li l-qtil tiegħu kien preċedut minn żieda fid-diskors ta’ mibegħda dirett lejh. Il-Premju jappoġġja lil dawk li jiġġieldu l-intolleranza, id-diskors ta’ mibegħda u l-ksenofobija.

Il-persuni jew l-organizzazzjonijiet nominati għall-Premju jistgħu jiġu proposti minn 15-il membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, il-bliet jew ir-reġjuni membri tal-ICORN, kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali mistiedna b’involviment qawwi u għarfien espert rilevanti fl-oqsma tal-Premju. Il-persuni jew l-organizzazzjonijiet nominati għall-Premju jistgħu jiġu minn jew ikunu attivi fi kwalunkwe pajjiż fid-dinja. In-nomini għandhom jitressqu sa 23:59 (ħin ta’ Brussell) tal-15 ta’ Settembru 2021. Iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju se ssir f’Diċembru.

Apostolos Tzitzikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali, qal li: “ L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq valuri demokratiċi li għandhom jiġu difiżi u promossi fl-eqreb livell għaċ-ċittadini fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħhom . Wieħed minn dawn il-valuri huwa l-libertà tal-espressjoni. Dan il-premju huwa att ta’ omaġġ u jirrappreżenta sinjal qawwi ta’ tama għar-rappreżentanti eletti, l-uffiċjali u ċ-ċittadini ordinarji kollha li, minkejja r-riskji, jgħixu biex id-demokrazija tkun effettiva fil-livell lokali billi jappoġġjaw komunitajiet aħjar u aktar miftuħa. Aħna nagħtu ġieħ lil dawk li ta’ kuljum jittrasformaw posthom f’postijiet aħjar, kif għamel is-Sindku Adamowicz fi Gdańsk. Aħna qed infittxu mexxejja lokali ispirati u kuraġġużi li jagħmlu d-demokrazija fil-livell lokali aktar b’saħħitha, jagħmlu s-soċjetà post miftuħ, u l-istituzzjonijiet postijiet li juru rispett u li jkunu akkoljenti u ġusti”.

Magdalena Adamowicz , Membru tal-Parlament Ewropew u l-armla ta’ Paweł Adamowicz, qalet: “It-tajjeb huwa silenzjuż, il-ħażen storbjuż. B’mod partikolari llum, fost l-istorbju tal-ksenofobija, l-omofobija, ir-radikaliżmu, in-nazzjonaliżmu u d-diskors ta’ mibegħda kullimkien, il-kompitu tagħna għandu jkun li nsibu lil dawk kollha li jagħmlu l-ġid u nżommuhom bħala eżempju. Dan huwa l-għan tal-Premju “Sindku Paweł Adamowicz”. Inħeġġiġkom minn qiegħ qalbi: agħtu ħarsa madwarkom u nnominaw għall-premju lil dawk kollha li jaġixxu għal nies oħra: għad-dinjità, l-ugwaljanza, is-sikurezza tagħhom. It-tajjeb huwa silenzjuż, iżda ejjew ngħollu leħinna kemm jista’ jkun dwar dawk li jagħmlu l-ġid!”.

Is-Sindku ta’ Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz , qalet : “Il-proġett tal-Premju “Sindku Paweł Adamowicz” huwa inizjattiva konġunta tal-ICORN, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Belt ta’ Gdańsk. Huwa pass importanti lejn it-tisħiħ tal-idea tal-integrazzjoni soċjali, il-parteċipazzjoni ċivika, il-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili. Il-patrun ta’ dan il-premju importanti kien involut b’mod appassjonat fil-ġlieda kontra l-preġudizzju, il-ksenofobija u l-vjolenza fil-ħajja pubblika. Nemmnu sinċerament li b’ħajjithom u l-valuri li jgħożżu, ir-rebbieħa ta’ dan il-Premju se jsibu posthom b’mod kreattiv fl-ideali tal-libertà u s-solidarjetà li tant huma għeżież għall-belt mnejn ġie Paweł Adamowicz”.

Id-Direttur Eżekuttiv tal-ICORN, Helge Lunde qal: “Il-bliet huma rifuġji sikuri biss meta n-nies ikollhom il-kuraġġ li jirrispettaw id-drittijiet tal-oħrajn. Fid-dinja politika kontemporanja, huma l-bliet li saru simboli ta’ solidarjetà u fiduċja, ta’ koabitazzjoni u kollaborazzjoni, kif saret Gdańsk taħt it-tmexxija tas-Sindku mibki tagħha, Paweł Adamowicz”.

Sfond:

Paweł Adamowicz ġie ferut b’sikkina fit-13 ta’ Jannar 2019 waqt li kien qed jitkellem f’avveniment ta’ karità. Huwa miet l-għada kaġun tal-feriti li ġarrab. Kellu 53 sena. Il-qtil tiegħu kien preċedut minn żieda fid-diskors ta’ mibegħda fil-konfront tiegħu. Mewtu qajmet dibattitu dwar il-kontribut tad-deġenerazzjoni tad-diskors pubbliku għall-vjolenza, l-estremiżmu, il-propaganda u l-intolleranza.

Is-Sur Adamowicz kien impenjat li jippromovi l-valuri fundamentali tal-UE, u kien membru attiv tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Fl-2016, is-Sindku Adamowicz nieda l-“Mudell għall-Integrazzjoni tal-Immigranti” ta’ Gdańsk, wara li ltaqa’ mal-Papa Franġisku. Serva bħala mudell li ispira bliet Pollakki oħra.

Aktar tagħrif:

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, bħala l-assemblea politika tal-politiċi lokali u reġjonali fl-UE u fuq l-inizjattiva tad-delegazzjoni Pollakka, adotta unanimament riżoluzzjoni fis-7 ta’ Frar 2019 li tikkundanna d-diskors ta’ mibegħda u t-theddid ta’ kull tip kontra l-mexxejja politiċi.

In- Network Internazzjonali tal-Bliet ta’ Rifuġju (ICORN) huwa organizzazzjoni internazzjonali ta’ 75 belt u reġjun fl-Ewropa u lil hinn minnha, u joffri kenn lil kittieba u artisti ppersegwitati, jippromovi l-libertà tal-espressjoni, jiddefendi l-valuri demokratiċi u jippromovi s-solidarjetà internazzjonali. Aktar minn 250 kittieb u artist ġew offruti residenza f’belt tal-ICORN. F’ambjent sikur, huma jkomplu jaqdu rwol vitali, kemm biex jenfasizzaw il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-espressjoni fil-pajjiż fejn jgħixu, kif ukoll biex jappoġġjaw lill-kollegi fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom. Fuq inizjattiva tas-Sindku Pawel Adamowicz, il-Belt ta’ Gdańsk ingħaqdet mal-ICORN fit-30 ta’ Awwissu 2017.

Il-Premju “Sindku Paweł Adamowicz” – sit web : #AdamowiczAward

Ir-regoli u r-regolamenti tal-premju, il-kriterji tal-eliġibbiltà, il-kriterji tal-għażla

Persuna ta’ kuntatt:

Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mob: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Belt ta’ Gdańsk

Maciej Buczkowski

Tel.: + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Network Internazzjonali tal-Bliet ta’ Rifuġju

Helge Lunde

Tel.: + 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Ikkondividi: