Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
"Tistgħu torbtu fuqna” - Kelmtejn ta’ qabel mill-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni Karl-Heinz Lambertz u l-ewwel Viċi President Markku Markkula,  

L-aktar rapport riċenti tal-IPCC kien qari li jkexkex: jeħtieġ li nagħmlu ħafna aktar jekk għandna nevitaw konsegwenzi katastrofiċi tal-bidla fil-klima. Fuq il-perkors attwali tagħna, it-temperaturi globali se jisħnu bi 3 °C sal-2100, u jagħmlu ħsara lill-bijodiversità tagħna b’ temp sever li jaffettwa miljuni ta’ nies madwar id-dinja. Il-verità hija li aħna jinsabu ferm lura fl-ilħuq tal-mira ta’ taħt iż-2 °C tal-Ftehim ta’ Pariġi.

Il-COP24 f’Katowice jeħtieġ li taċċellera l-isforzi tagħna billi tikkonsolida l-ewwel nett, l-impenji tagħna - permezz tal-ħolqien ta’ ġabra unika ta’ Regoli robusta u l-finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; u t-tieni nett, is-sħubijiet tagħna sabiex noħolqu governanza globali aktar inklużiva li tinvolvi l-livelli kollha tal-gvern, is-soċjetà ċivili u n-negozji.

Fi żmien meta l-interessi nazzjonali qed jieħdu preċedenza fuq l-obbligi internazzjonali, neħtieġu aktar ambizzjoni. L-UE ħuwa impenjat li tnaqqas il-gassijiet b’effett ta’ serra sa 80% tal-livelli tal-1990 sal-2050 u riċentement ippropona strateġija fit-tul sabiex issir newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju sa bejn wieħed u ieħor l-2050, il-Kumitat tagħna - l-Assemblea tal-UE ta’ 350 gvern lokali u reġjonali - ilu jitlob għaliha sa mill-2015. Din hija l-istess mira li r-rapport tal-IPCC jiddikjara li hija meħtieġa biex it-tisħin tat-temperaturi jinżamm taħt il-1.5°C.

Għall-mexxejja lokali u reġjonali, l-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomiji tagħna, it-tindif tal-arja tagħna, li d-djar tagħna jsiru effiċjenti fl-użu tal-enerġija, u l-iżgurar ta’ provvista sostenibbli ta’ ikel tajjeb għas-saħħa mhux biss tagħmel sens mil-lat ekonomiku u ambjentali, iżda sens kummerċjali. In-New Climate Economy Report reċenti jistma li bidla determinata fil-klima tista’ trendi mill-inqas US $26 triljun globalment f’benefiċċji ekonomiċi sal-2030.

Il-bliet u r-reġjuni ilhom li xammru l-kmiem: din is-sena qed niċċelebraw 10 snin minn mindu tnieda l-Patt tas-Sindki tal-UE - inizjattiva fejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali jaqblu volontarjament biex jaqbżu l-miri għall-klima u l-enerġija tal-UE. Illum, aktar minn 7,500 raħal u belt ngħaqdu ma’ dan il-moviment minn isfel għal fuq li issa sar globali. Fil-livell sottonazzjonali l-innovazzjoni u l-ambizzjoni jkomplu jmexxu ‘l quddiem l-aġenda globali dwar il-klima.

Madankollu, minkejja li r-rwol tal-gvernijiet lokali u reġjonali huwa rikonoxxut f’Pariġi, aħna għadna ma għamilniex biżżejjed progress fil-ħolqien ta’ sistema ta’ governanza globali dwar il-klima verament inklużiva. Il-Presidenza ta’ Fiġi mill-COP tas-sena li għaddiet fetħet il-bibien li jippermettu lill-gvernijiet lokali u reġjonali, is-soċjetà ċivili u n-negozji biex isemmu leħinhom fi ħdan il-proċess tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-klima. Dan id-Djalogu ta’ Talanoa għandu mhux biss jissokta iżda jissaħħaħ, peress li diġà wera li billi nżidu l-inklużività nistgħu nixprunaw l-ambizzjoni. Dan il-proċess huwa indispensabbli jekk il-COP24 għandha tkun ta’ suċċess.

Għandna bżonn ġabra ta’ regoli onesta, realistika u trasparenti li timmonitorja l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra, tirraporta l-isforzi għall-protezzjoni tal-klima u tiddetermina kemm flus in-nazzjonijiet industrijalizzati se jagħtu lil pajjiżi ifqar biex jgħinuhom inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom u jadattaw għal dinja aktar sħuna. Dan huwa imperattiv u jeħtieġ li nħeġġu lir-reġjuni u l-bliet kollha tad-dinja biex jikkontribwixxu lejn il-kisba tal-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli, billi jkunu attivi fil-Pjattaforma ta’ Tmexxija tal-Bliet tal-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU u inizjattivi simili oħrajn.

Għalhekk wasal il-ħin li " Kontributi Determinati fil-Livell Reġjonali u Lokali " jiġu stabbiliti biex jikkomplementaw il-" Kontributi Determinati fil-Livell Nazzjonali " biex juru li aħna lkoll responsabbli għat-teħid ta’ azzjoni klimatika u biex iżommu l-motivazzjoni fil-livell lokali u reġjonali. Dan iqarrabna lejn it-tnaqqis tad-distakk bejn l-impenji attwali tal-Partijiet u t-tnaqqis tal-livelli ta’ emissjonijiet ta’ CO2 meħtieġa biex inreġġgħu lura t-tisħin globali.

Il-valutazzjoni tal-kontribuzzjonijiet individwali tfisser wkoll li tgħin lil dawk ir-reġjuni u l-bliet li għadhom lura. Jeħtieġ li l-pajjiżi industrijalizzati jirrispettaw l-impenji finanzjarji tagħhom biex jappoġġjaw pajjiżi u reġjuni li qed jiżviluppaw u li huma aktar vulnerabbli.

Fl-Ewropa, ħafna reġjuni ilhom dipendenti fuq il-faħam u jeħtieġu l-appoġġ biex jagħmlu t-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju. Il-Kummissjoni Ewropea tistma li l-minjieri tal-faħam jipprovdu 185,000 impjieg dirett fi 12-il Stat Membru tal-UE, iżda ssostni li hemm il-potenzjal li jinħoloq 900,000 impjieg sa tmiem id-deċennju li jmiss f’oqsma bħalma huma dawk tal-enerġija rinnovabbli.

Il-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju teħtieġ ippjanar bir-reqqa, appoġġ tekniku u investiment reġjonali li jiżgura li l-ekonomiji reġjonali huma protetti. Fl-Ewropa, għandna bżonn insaħħu l-kokreazzjoni tal-politika ambjentali tal-UE - qasam ta’ kompetenza tal-gvern lokali u reġjonali. L-investiment reġjonali tal-UE — l-hekk imsejħa politika ta’ koeżjoni — jeħtieġ li jiġi msaħħaħ u mhux imdgħajjef, sabiex ir-reġjuni u l-bliet ikunu jistgħu jtaffu, jadattaw u jagħmlu l-ekonomiji tagħhom aktar reżiljenti għat-tibdil fil-klima.

In-negozjati ta’ din is-sena f’Katowice huma kritiċi sabiex jiġu stabbiliti s-sisien għal ġabra ta’ regoli robusta biex jiġu evitat temperaturi ‘l fuq minn 1.5 °C. Is-slogan tal-COP24 tal-Presidenza Pollakka hija “Ninbidlu flimkien: permezz tal-livell xieraq ta’ kuraġġ politiku u sforz soprannaturali minna lkoll, dan huwa fattibbli. Dan ifisser it-trasformazzjoni tal-governanza klimatika globali tagħna sabiex il-gvernijiet lokali u reġjonali huma formalment mogħtija siġġu madwar il-mejda tan-negozjati biex jingħalaq id-distakk bejn l-impenji dwar il-klima u l-kisbiet.

Il-ħin huwa qasir, id-dinja qed tħares u jeħtieġ li nagħmlu aktar, aktar malajr, flimkien. Tistgħu torbtu fuqna.

_____________

Ikkondividi :