Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU għall-2030 għandhom jiggwidaw l-irkupru Ewropew  

In-nuqqas ta’ referenzi ċari għall-SDGs u n-nuqqas ta’ involviment tal-bliet u r-reġjuni fil-pjani nazzjonali għall-irkupru jistgħu jikkompromettu l-kapaċità biex tingħeleb il-kriżi pandemika

Il-mexxejja lokali u reġjonali Ewropej qed jitolbu li l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti (SDGs) jerġgħu jitqiegħdu fuq quddiem fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea, u jitolbu lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni tagħhom sal-2030. F’ Opinjoni adottata llum mill-plenarja tiegħu, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) jenfasizza li l-pandemija tal-COVID-19 uriet l-importanza tal-iżvilupp sostenibbli u li l-SDGs jistgħu jgħinu biex noqorbu lejn viżjoni koerenti u olistika fi ħdan l-istrument Next Generation EU . Madankollu, studju reċenti tal-KtR jindika nuqqas ta’ referenza diretta u trasparenti għall-SDGs tan-NU f’ħafna pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza.

Il-pandemija li għaddejja bħalissa u l-konsegwenzi ekonomiċi, soċjali u ambjentali mistennija tagħha juru urġenza ċara li tiġi appoġġjata l-“lokalizzazzjoni” tal-SDGs sabiex il-proċess ta’ bini mill-ġdid ikun aktar ġust u jiġu evitati kriżijiet tas-saħħa futuri. L-SDGs għandhom jgħinu lill-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw u jimplimentaw it-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi fil-prattika. Madankollu, studju reċenti kkummissjonat mill-KtR ġibed l-attenzjoni dwar in-nuqqas ta’ involviment tar-reġjuni u l-bliet fil-pjani nazzjonali għall-irkupru, filwaqt li f’ħafna każijiet m’hemmx referenzi ċari għall-SDGs, u b’hekk titnaqqas l-opportunità għal fehim komuni tal-pjani.

Ricardo Rio (PT/PPE), relatur u Sindku ta’ Braga, qal: “L-SDGs kważi sparixxew min-narrattiva tal-UE : m’hemm l-ebda strateġija ġenerali u l-ebda integrazzjoni je w koordinazzjoni effettiva tal-SDGs fil-governanza interna tal-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa partikolarment impressjonanti meta wieħed iqis li fl-istess ħin l-impenn tal-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar l-SDGs kompla jiżdied. Ir-riżultati preliminari tal-istħarriġ tagħna tal-OECD-KtR juru biċ-ċar li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma involuti sew fil-ħidma għal irkupru sostenibbli, abbażi tal-SDGs. 40% ta’ dawk li wieġbu kienu qed jużawhom qabel il-pandemija u issa bdew jużawhom biex jindirizzaw l-irkupru, filwaqt li 44% qed jippjanaw li jagħmlu dan biex jirkupraw mill-COVID-19. Din hija opportunità kbira għal dawk kollha li jfasslu l-politika biex joħorġu aktar b’saħħithom minn din il-kriżi u, flimkien mal-OECD, jien se nappoġġjaha b’mod attiv fil-livell tal-UE.”

L-OECD tistma li 65% tal-169 mira tas-17-il SDG ma jistgħux jintlaħqu mingħajr l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, jew mingħajr il-koordinazzjoni magħhom. Barra minn hekk, ir-riżultati ta’ stħarriġ konġunt ġdid bejn il-KtR u l-OECD juru li 60% tal-gvernijiet lokali u reġjonali jemmnu li l-pandemija tal-COVID-19 wasslet għal konvinzjoni akbar li l-SDGs jistgħu jgħinu biex jiġi segwit approċċ aktar olistiku għall-irkupru. Għalhekk, il-KESE huwa diżappuntat li l-SDGs ftit ftit tilfu posthom fin-narrattiva tal-UE, bi profil aktar baxx fit-tfassil tal-politika tal-UE, li qed jipperikola l-opportunitajiet għall-implimentazzjoni tagħhom sal-2030.

Il-membri tal-KtR jistiednu lill-mexxejja Ewropej ikunu ambizzjużi u konsistenti fl-aġendi politiċi domestiċi u barranin tagħhom u jiddikjaraw b’għan wieħed ċar li l-UE għandha tkun fuq quddiem nett u promotur viżibbli fl-implimentazzjoni tal-SDGs fil-livelli kollha ta’ gvern. L-Opinjoni tindika li l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli għandhom jipprovdu qafas koerenti għall-politiki kollha tal-UE u jgħinu biex il-prijoritajiet jiġu allinjati mal-programmi ta’ finanzjament kollha. Madankollu, xi kultant ir-rabta bejn l-objettivi tan-NU u l-inizjattivi ewlenin Ewropej, bħall-istrateġija industrijali l-ġdida, tidher li hi dgħajfa. Barra minn hekk, din tappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tuża l-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2022 li jmiss biex tintegra mill-ġdid l-SDGs b’mod formali fis-Semestru Ewropew, torbot aħjar l-SDGs mal- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-pedament tal-istrument Next Generation EU), u tafferma b’mod espliċitu l-SDGs bħala mezz kif l-UE tibni rkupru sostenibbli.

Il-mexxejja lokali u reġjonali jistiednu lill-Kummissjoni Ewropea ġġedded il-pjattaforma ta’ diversi partijiet ikkonċernati dwar l-SDGs jew toħloq pjattaforma ta’ djalogu oħra bil-kapaċità li tinfluwenza u ssegwi b’mod strutturat sabiex trawwem għarfien espert mill-partijiet ikkonċernati differenti kollha minn istituzzjonijiet pubbliċi u privati rigward l-Aġenda 2030 u biex toffri pariri lill-KE b’mod dirett.

Ir-relatur, is-Sur Rio, diġà għamel is-sejħa nhar it-Tlieta lil dawk kollha f’pożizzjonijiet prominenti li jfasslu l-politika tal-UE, fl-istqarrija li għamel fil-Forum Ekonomiku ta’ Brussell 2021 , l-avveniment ekonomiku annwali ewlieni tal-Kummissjoni Ewropea, flimkien mal-President von der Leyen u l-Kanċillier Ġermaniża Angela Merkel.

Informazzjoni ġenerali:

Il-KtR u l-OECD wettqu stħarriġ b’mod konġunt bejn Mejju u nofs Ġunju 2021 dwar l-SDGs bħala qafas għall-irkupru tal-COVID-19 fil-bliet u r-reġjuni. L-istħarriġ kien jinkludi 86 reazzjoni minn muniċipalitajiet, reġjuni u entitajiet intermedjarji f’24 pajjiż tal-UE, flimkien ma’ ftit pajjiżi oħra fl-OECD u oħrajn mhumiex fl-OECD. Is-sejbiet preliminari ġew ippreżentati nhar it-Tlieta matul ir-raba’ edizzjoni tar- Roundtable tal-Bliet u r-Reġjuni għall-SDGs , avveniment online ta’ jumejn li ffoka fuq l-SDGs bħala qafas għal strateġiji ta’ rkupru fit-tul fil-bliet u r-reġjuni wara l-COVID-19. Id-dokument huwa disponibbli hawnhekk .

Il-KtR adotta Opinjoni tal-bidu dwar “ L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs): bażi għal strateġija fit-tul tal-UE għal Ewropa sostenibbli sal-2030 ” fl-2019, mir-relatur Arnoldas Abramavičius (LT/PPE), Membru tal-Kunsill Muniċipali tad-Distrett ta’ Zarasai.

F’Novembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal “ Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach ” (It-twettiq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU – approċċ komprensiv – mhux disponibbli bil-Malti).

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023