Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-pjan direzzjonali għall-irkupru ekonomiku u soċjali tagħna  

L-iżgurar li l-Patt Ekoloġiku jkun fil-qalba tal-istrateġija ta’ rkupru b’rabta mal-COVID-19 huwa prijorità ewlenija għall-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR). Fil-laqgħa tal-lum b’vidjokonferenza, il-Kummissarju Sinkevičius ħa sehem f’dibattitu mal-membri tal-ENVE dwar il-bżonn ta’ rkupru ekoloġiku. Id-dibatittu tmexxa mill-President tal-ENVE u s-Sindku ta’ Sevilja Juan Espadas. Fil-15 ta’ Ġunju li ġej, il-KtR ser iniedi l-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku sabiex jiggarantixxi li l-irkupru tal-UE jitwettaq fil-livell lokali u jiġi adattat għal kull territorju.

Fid-diskors tal-ftuħ tad-dibattitu, il-President tal-Kummissjoni ENVE u s-Sindku ta’ Sevilja Juan Espadas (ES/PSE) qal: “Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-pjan direzzjonali tagħna għall-irkupru ekonomiku u soċjali li għandu jkun ukoll irkupru ekoloġiku. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jistgħu jserrħu fuq ir-reġjuni u l-bliet biex jaqdu rwol attiv, peress li nistgħu nissuġġerixxu strateġiji biex jiġu appoġġjati aħjar is-soċjetajiet u dawk l-aktar milquta. Biex noħorġu minn din il-kriżi, jeħtieġ li niffukaw l-isforzi tagħna biex flimkien nibnu d-dinja ta’ għada fil-livelli kollha, u nirringrazzja b’mod partikolari lill-Kummissarju Sinkevičius għad-djalogu tiegħu magħna llum u r-rieda tiegħu li nintensifikaw il-kooperazzjoni tagħna.”

Virginijus Sinkevičius , il-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd qal: “Il-mod kif infasslu l-irkupru tagħna llum ser jiddefinixxi l-ġejjieni tagħna għal ħafna għexieren ta’ snin. M’għandniex nippermettu li l-kriżi tal-lum tikkomprometti t-tranżizzjoni ekoloġika tagħna. Il-Patt Ekoloġiku huwa ċentrali biex jintlaħqu l-objettivi usa’ ta’ pjan ta’ rkupru tal-UE. Il-Pjan ta’ Investiment Ewropew għall-Patt Ekoloġiku u l-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta għandhom ikunu l-elementi kostitwenti ta’ ‘Pjan Marshall Ekoloġiku’. L-ekonomija ċirkolari, it-tniġġis żero, il-bijodiversità u l-ikel sostenibbli huma lkoll oqsma partikolarment rilevanti għal irkupru ekoloġiku. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni minn dejjem kien imsieħeb importanti u l-punt ta’ referenza bejn l-UE u l-gvernijiet lokali u reġjonali tagħha. Huwa biss permezz ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali li din it-tranżizzjoni ser tkun ta’ suċċess.”

Il-membri ddiskutew l-abbozzi ta’ Opinjonijiet li ġejjin:

  • Il-Liġi dwar il-Klima : il-President ta’ Andalusija Juanma Moreno huwa r-relatur tal-Opinjoni tal-KtR dwar Il-Liġi Ewropea dwar il-Klima: jiġi stabbilit il-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika . “Il-pjan ta’ rkupru b’rabta mal-COVID-19 huwa opportunità biex titwettaq rivoluzzjoni tassew ekoloġika, u nadottaw mudelli sostenibbli ġodda ta’ stili ta’ ħajja, konsum u produzzjoni” , qal il-President Moreno f’ intervista reċenti dwar il-proposta legalment vinkolanti biex l-Ewropa ssir l-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050. L-adozzjoni finali hija skedata għas-sessjoni plenarja tal-1 u t-2 ta’ Lulju.

  • Il-Patt Klimatiku: l-abbozz ta’ Opinjoni tas-Sindku ta’ Varsavja dwar Il-Patt Klimatiku Ewropew huwa lest għall-adozzjoni u ser issir votazzjoni dwaru fis-sessjoni plenarja tat-13 u l-14 ta’ Ottubru 2020. “Aħna nimpenjaw ruħna li nappoġġjaw irkupru ekoloġiku iżda l-bliet u r-reġjuni jeħtieġu fondi tal-UE adatti u diretti biex jitħaffef il-proċess”, qal Rafał Trzaskowski (PL/PPE). Jekk tixtieq tkun taf aktar, aqra din l- intervista . Bħalissa hemm kwestjonarju miftuħ online għall-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali u għal partijiet interessati oħra.
  • L-idroġenu: “L-idroġenu nadif huwa ċentrali biex tinkiseb in-newtralità klimatika. Għandna bżonn strateġija tal-UE b’qafas legali tal-UE adatt u b’appoġġ tas-suq biex tinbena ekonomija tal-idroġenu nadifa minn isfel għal fuq ”, qalet Birgit Honé (DE/PSE), Ministru għall-Affarijiet Federali u Ewropej u l-Iżvilupp Reġjonali (is-Sassonja t’Isfel) u r-relatur tal-Opinjoni Pjan Direzzjonali għal Idroġenu Nadif – il-kontribut tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għal Ewropa newtrali għall-klima . L-adozzjoni hija skedata għas-sessjoni plenarja tal-1 u t-2 ta’ Lulju 2020.
  • L-ilma: il-membri ddiskutew l-abbozz ta’ Opinjoni dwar Kontroll tal-idoneità tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttiva dwar l-Għargħar , tar-relatur Piotr Całbecki (PL/PPE). F’ intervista reċenti, il-President tar-Reġjun ta’ Kujawsko-pomorskie talab għal “bidla fundamentali li tpoġġi ċ-ċirkolarità, is-soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura u s-sostenibbiltà fiċ-ċentru tal-ġestjoni tal-ilma, u appella għall-aġġornament tad-Direttiva b’mod li tirrifletti l-Ftehim ta’ Pariġi u l-SDGs”. Din l-Opinjoni għandha tiġi adottata fis-sessjoni plenarja li jmiss tal-1 u t-2 ta’ Lulju 2020.
  • Arja nadifa: L-irkupru diffiċli quddiemna ma jistax jipperikola l-ambizzjoni tal-UE għal tniġġis żero. L-arja nadifa u l-pjan ta’ azzjoni globali għal tniġġis żero għandhom ikunu parti integrali mill-irkupru ekonomiku wara l-COVID-19, li jeħtieġ li jindirizza t-tniġġis tal-arja mis-sors u jinvolvi ċ-ċittadini fil-proċess” , qal János Karácsony (HU/PPE), membru tal-Gvern Lokali ta’ Tahitótfalu matul id-dibattitu dwar l-abbozz ta’ Opinjoni tiegħu dwar Il-Futur tal-Politika tal-UE għal Arja Nadifa fil-qafas ta ambizzjoni ta’ tniġġis żero . Il-votazzjoni finali hija skedata għas-sessjoni plenarja tal-1 u t-2 ta’ Lulju 2020.
  • Pjan ta’ Azzjoni ġdid għal Ekonomija Ċirkolari , l-abbozz ta’ Opinjoni tal-KtR tar-relatur Tjisee Stelpstra (NL/KRE), Ministru Reġjonali tal-Provinċja ta’ Drenthe. Tista’ taqra l-fehmiet tar-relaturi dwar dan il-fajl ewlieni tal-Patt Ekoloġiku f’ dan l-artiklu .

Il-membri tal-ENVE ħatru lill-President tar-Reġjun tat-Toskana  Enrico Rossi (IT/PSE) bħala relatur ta’ Opinjoni futura dwar il-“mewġa ta’ rinnovazzjoni”, l-inizjattiva tal-UE biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-istokk tal-bini tal-Ewropa.

Il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ser jorganizza l-ewwel laqgħa tiegħu nhar it-Tnejn, 15 ta’ Ġunju. L-iskop uniku u l-għan aħħari tiegħu huma li jiġi garantit li l-politika qafas tal-UE biex tinkiseb in-newtralità klimatika tiġi eżegwita fi sħubija mill-qrib mal-bliet u r-reġjuni tal-UE, filwaqt li jiġi żgurat li l-Patt Ekoloġiku jitwettaq fil-livell lokali u li jkun adattat għal kull territorju.

Sfond

Jekk jogħġbok ikklikkja hawnhekk biex taċċessa d-dokumenti tal-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE tat-8 ta’ Ġunju 2020.

Aqra hawn l-aħħar edizzjoni tal-Bulettin tal-Kummissjoni ENVE, ENVOY.

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023