Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jasal fil-livell lokali  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed iniedi grupp ta’ ħidma ġdid biex jiżgura li l-bliet u r-reġjuni jkunu jistgħu jibdew jimplimentaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew bi proġetti konkreti u b’finanzjament dirett lill-awtoritajiet lokali u reġjonali

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni llum nieda l-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali. Magħmul minn 13-il rappreżentant elett lokali u reġjonali, l-objettiv tiegħu huwa li jiggarantixxi li l-bliet u r-reġjuni tal-UE jkunu direttament involuti fid-definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-ħafna inizjattivi taħt il-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-istrateġija ta’ tkabbir sostenibbli tal-UE biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050.

Issa wasal iż-żmien li ninvestu flimkien u naċċelleraw it-tranżizzjoni lejn ekonomija nadifa, sostenibbli u newtrali f’termini tal-karbonju. Permezz tal-pakkett ta’ rkupru tal-UE u l-Patt Ekoloġiku Ewropew, għandna nirresponsabilizzaw u niffinanzjaw lill-bliet u lir-reġjuni biex nibnu r-reżiljenza u noħorġu mill-kriżi tal-COVID-19. Dan huwa l-messaġġ ewlieni li qed jasal mill-ewwel laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku. Il-Grupp ta’ Ħidma qed jibda l-ħidma tiegħu hekk kif il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat strument ta’ rkupru ġdid ta’ EUR 750 biljun, u rrinfurzat l-elementi relatati mal-klima inklużi fil-proposta tal-baġit fit-tul ta’ EUR 1 100 biljun għall-2021-2027. Dan issa għandu bżonn l-approvazzjoni tal-Istati Membri tal-UE u l-Parlament Ewropew.

Juan Espadas (ES/PSE) , Sindku ta’ Sevilja u President tal-grupp ta’ ħidma, qal li: “ Id-dinja qed tiffaċċja l-aktar reċessjoni ħarxa li nistgħu niftakru, iżda m’għandniex ninsew li l-isfida tal-klima għadha hemm. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-aħjar għodda li għandna biex nindirizzaw iż-żewġ kriżijiet flimkien. Huwa opportunità biex ninvestu fit-trasport pubbliku nadif, fl-enerġija rinnovabbli, f’akkomodazzjoni b’materjal iżolanti affordabbli, fl-agrikoltura sostenibbli, u fil-protezzjoni tal-bijodiversità. Din hija rivoluzzjoni pożittiva iżda ma tistax tinkiseb mingħajr l-involviment sħiħ tal-bliet u r-reġjuni u l-appoġġ Ewropew. Bħala President tal-Grupp ta’ Ħidma, irrid niżgura li t-talbiet tagħna jinstemgħu aktar u b’mod ċar.”

Waqt id-diskors tagħha fid-dibattitu dwar ‘l-irkupru ekoloġiku’, l- MEP Aurore Lalucq (FR/S&D) , kopresident tal-Intergrupp tal-Patt Ekoloġiku Ġdid fil-Parlament Ewropew, qalet: “Il-Patt Ekoloġiku qabel il-kriżi tal-COVID-19 ma jistax ikun l-istess wara l-kriżi. Illum, neħtieġu aktar ambizzjoni, baġit tal-UE akbar u investimenti akbar. Il-Patt Ekoloġiku huwa s-soluzzjoni għall-kriżi ekonomika iżda wkoll l-opportunità biex jitnieda mudell ta’ żvilupp ġdid li jgħaqqad flimkien il-ġustizzja ambjentali u soċjali. Irid ikollna l-immaġinazzjoni, il-prammatiżmu u l-flessibilità biex id-deċiżjonijiet makroekonomiċi jiġu adattati għat-territorji permezz ta’ djalogu soċjali wiesa’.  Il-Patt Ekoloġiku huwa l-mezz adatt biex tiġi implimentata politika ambizzjuża tal-impjiegi u biex kull ċittadin Ewropew jingħata impjieg deċenti u paga deċenti. Sabiex nirnexxu, jeħtieġ li nimmobilizzaw l-atturi kollha fil-livell nazzjonali iżda wkoll fil-livell Ewropew u dak lokali. Huwa għalhekk li d-djalogu bejn l-Intergrupp tal-Patt Ekoloġiku Ġdid fil-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa essenzjali, daqs id-djalogu bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-gvernijiet lokali.”

Waqt li kien qed jindirizza lill-membri tal-grupp ta’ ħidma, Diederik Samsom , il-Kap tal-Kabinett tal-Kummissarju Frans Timmermans, Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għall-Patt Ekoloġiku Ewropew, qal: “Nimpenjaw ruħna li niżguraw li l-Patt Ekoloġiku tassew jasal fil-livell lokali. Il-kriżi tal-COVID-19 titlob li nadattaw għal realtà ġdida iżda wkoll li nipprijoritizzaw u naċċelleraw l-implimentazzjoni ta’ dawk l-elementi tal-Patt Ekoloġiku li jikkontribwixxu b’mod dirett għat-tkabbir u l-impjiegi, pereżempju, il-“mewġa ta’ rinnovazzjoni”, l-ekonomija ċirkolari u l-ekoloġizzazzjoni tal-bliet u t-trasport urban tagħna. L-ebda tranżizzjoni mhi se tirnexxi jekk ma tkunx ankrata sew fil-bliet u r-reġjuni Ewropej. Irridu naħdmu flimkien biex niksbu riżultati għall-Ewropej.”

L-għan tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa li jiżgura li kemm il-Patt Ekoloġiku Ewropew kif ukoll l-istrateġija ta’ rkupru tal-UE fil-fatt jissarrfu fi proġetti tanġibbli u finanzjament dirett għall-awtoritajiet lokali u reġjonali. Il-grupp ta’ ħidma għandu tliet objettivi speċifiċi :

  • Li jlaqqa’ flimkien il-fehmiet tal-bliet u r-reġjuni fil-KtR dwar il-bosta inizjattivi ta’ politika fi ħdan il-Patt Ekoloġiku Ewropew, u jiżgura li dawn leħinhom jinstema’.
  • Li jiffaċilita l-ħidma konġunta tal-istituzzjonijiet tal-UE sabiex il-bliet u r-reġjuni jitqiegħdu fil-qalba ta’ politiki li jippromovu n-newtralità karbonika.
  • Li jwassal l-isfidi li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jiffaċċjaw waqt l-implimentazzjoni tat-tranżizzjoni ekoloġika lokalment u li jenfasizza l-kisbiet u l-aħjar prattiki tagħhom, sabiex tiġi ffaċilitata r-replikazzjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea.

Id-dossiers prijoritarji attwali tal-grupp ta’ ħidma jinkludu l-Liġi Ewropea dwar il-Klima u l-Patt Klimatiku , il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta , strateġija industrijali ġdida għall-Ewropa , arja u ilma nodfa , idroġenu , il-Pjan ta’ Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari l-ġdid, bijodiversità u l-foresti .

Il-Grupp ta’ Ħidma huwa magħmul minn 13-il membru mis-sitt kummissjonijiet kollha u mis-sitt gruppi politiċi kollha fil-KtR, u dan jagħmlu inizjattiva tassew orizzontali u inklużiva.

Il-grupp ta’ ħidma ser jiltaqa’ fuq bażi regolari u jikkontribwixxi għas-sessjonijiet plenarji tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, u l-ewwel kontribut se jingħata waqt il-plenarja tal-1 u t-2 ta’ Lulju li jmiss b’dibattitu dwar “Reġjuni u Bliet għal Irkupru Ekoloġiku” , bil-parteċipazzjoni tal-MEP u l-President tal-Kumitat ENVI tal-Parlament Ewropew, Pascal Canfin . Ser isiru żewġ dibattiti oħra: wieħed dwar il-QFP futur fid-dawl tal-irkupru wara l-kriżi tal-COVID-19 mal-Kummissarju Johannes Hahn , u ieħor dwar l-aspetti ekonomiċi tal-irkupru wara l-COVID-19 mal-Kummissarju Thierry Breton .

Kuntest:

Ikklikkja hawn biex taċċessa l-portal web il-ġdid 'Green Deal Going Local'.

Aqra hawnhekk ir-riżoluzzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku adottata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f’Diċembru 2019.

X’qed jingħad mir-relaturi għall-Patt Ekoloġiku: issa tista’ taqra s-serje ġdida tagħna ta’ intervisti hawnhekk .

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew  huwa l-pjan direzzjonali biex l-ekonomija tal-UE ssir sostenibbli. Dan jinkludi strateġija ġdida ta’ tkabbir sostenibbli flimkien ma’ sett ta’ miżuri leġislattivi, azzjonijiet ta’ politika u mekkaniżmi ta’ finanzjament. Għandu tliet objettivi: li ma jkunux hemm emissjonijiet netti ta’ gass b’effett ta’ serra sal-2050; li t-tkabbir ekonomiku jiġi diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi, u li l-ebda persuna u l-ebda post ma jitħallew jibqgħu lura ( Kummissjoni Ewropea ). L-ambitu tal-Patt Ekoloġiku Ewropew jinkludi l-oqsma li ġejjin:

  • Enerġija sostenibbli
  • Ekonomija ċirkolari
  • Trasport nadif
  • Natura u bijodiversità
  • Ikel u agrikoltura
  • Finanzjament ekoloġiku

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023