Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
“Il-kriżi tal-COVID-19 ħarġet fid-dieher l-inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel”  

Intervista ma’ Concha Andreu (ES/PSE), relatur tal-KtR dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri

F’din l-intervista, Concha Andreu Rodríguez (ES/PSE), President ta’ La Rioja, titkellem dwar l-istrateġija tal-UE fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq in-nisa. Concha Andreu hija r-relatur tal-Opinjoni adottata mill-Kummissjoni għall-Politika Soċjali, l-Edukazzjoni, l-Impjieg, ir-Riċerka u l-Kultura (SEDEC) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) din il-ġimgħa. L-adozzjoni hija skedata għas-sessjoni plenarja ta’ Ottubru.

Inti r-relatur tal- Opinjoni tal-KtR dwar l-istrateġija tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn i-ġeneri. X’inhi l-fehma tiegħek dwar il-proposti tal-Kummissjoni u x’inhuma r-rakkomandazzjonijiet ewlenin tal-Opinjoni tiegħek?

Il-Komunikazzjoni “Unjoni ta’ Ugwaljanza: Strateġija dwar l-Ugwaljanza Bejn il-Ġeneri għall-2020-2025” hija għodda siewja ħafna biex ikun hemm progress konkret fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentatha fl-okkażjoni tal-25 anniversarju tal-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing, l-ewwel pjan ta’ azzjoni universali għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Minkejja ż-żmien li għadda, dawn għadhom validi sal-lum il-ġurnata, għaliex għad fadal ħafna xi jsir fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea se tgħinna wkoll nilħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli fejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija element essenzjali għall-iżvilupp inklużiv u sostenibbli.

Madankollu, għad hemm lok għal titjib fil-governanza tal-Istrateġija. Aħna, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, twarrabna għalkollox. Bħala protagonisti fil-ġestjoni tal-politiki li jaffettwaw b’mod dirett liċ-ċittadini, jeħtieġ li naqdu rwol fl-Istrateġija, u għalhekk nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tikkunsidrana bħala msieħba strateġiċi fit-tfassil, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tagħha.

Kif tiddeskrivi l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq in-nisa?

Wara dawn ix-xhur fuq quddiem nett fil-ġestjoni tal-COVID-19 fir-reġjun tiegħi, wieħed mill-ewwel u l-aktar milquta mill-pandemija fi Spanja, nista’ ngħid li l-aspetti tal-kriżi kienu differenti ħafna. Ma kenitx biss kriżi tas-saħħa jew kriżi ekonomika, iżda kellna wkoll nindirizzaw kwistjonijiet soċjali li jinbtu mill-inugwaljanza.

Il-kriżi tal-COVID mhux biss żiedet l-inugwaljanza, iżda ħarġet fid-dieher, f’forma iktar akuta, l-inugwaljanzi eżistenti u l-inugwaljanza bejn il-ġeneri kienet waħda mill-inugwaljanzi ewlenin. Fit-taqsimiet kollha tal-Opinjoni aħna inkludejna punti dwar il-COVID, li fihom indirizzajna l-vjolenza abbażi tal-ġeneru aggravata mis-sitwazzjonijiet tal-konfinament, id-diffikultajiet li esperjenzaw ħafna nisa fl-UE biex jirrikonċiljaw it-telexogħol mar-responsabbiltà tal-kura, il-fatt li n-nisa wettqu l-ħidma tal-ewwel linja matul il-pandemija (ħaddiema fis-settur tas-saħħa, ħaddiema fil-qasam tal-kura tat-tfal u tal-anzjani, ħaddiema domestiċi u fil-qasam kummerċjali, eċċ.), is-sitwazzjoni ta’ vulnerabbiltà li ġiet aggravata għan-nisa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, eċċ.

L-Istrateġija ġiet żviluppata u ppubblikata qabel ma faqqgħet il-kriżi tas-saħħa pubblika tal-COVID-19; għalhekk, nistgħu nqisu li mhijiex kompleta u għandha tivvaluta kif il-kriżi għamlet saħansitra aktar viżibbli l-inugwaljanzi li diġà jeżistu bejn in-nisa u l-irġiel. Jeħtieġ li nisiltu tagħlima minn dan li nipprevedu għodod ta’ reżiljenza marbuta ma’ kwistjonijiet tal-ġeneru, f’każ li jkollna kriżijiet futuri.

Inti l-ewwel president mara tar-Reġjun ta’ La Rioja. Il-gvern reġjonali kif qed jippromovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri?

Ħloqna l-ewwel struttura ta’ ugwaljanza tal-gvern reġjonali, id-Direttorat Ġenerali għall-Ugwaljanza, li jikkoordina l-azzjonijiet ta’ ugwaljanza permezz tal-Kummissjoni Interdipartimentali dwar l-Ugwaljanza, korp li fih il-ministeri kollha huma rappreżentati għall-promozzjoni ta’ azzjoni ta’ ugwaljanza fis-setturi differenti. Dan jippermettilna nindirizzaw l-inugwaljanzi speċifiċi f’oqsma bħalma huma ż-żoni rurali, l-impjieg, il-konċiljazzjoni u l-kultura.

Minbarra l-ħidma dwar l-integrazzjoni tal-approċċ dwar il-ġeneru fl-azzjoni ta’ kuljum tal-amministrazzjoni, li hija essenzjali, qed nippromovu l-iżvilupp regolatorju li jagħmel din l-istruttura ta’ integrazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-amministrazzjoni u tippromwvi l-ugwaljanza fl-imsieħba soċjali l-oħrajn kollha. Barra minn hekk, fil-fehma tagħna huwa essenzjali li, bil-għan li tiġi promossa l-ugwaljanza reġjonali, ikun hwmm sensibilizzazzjoni u tagħrif fil-qasam tal-ugwaljanza; l-aspett punittiv legali huwa importanti u meħtieġ, iżda nemmen li dak li huwa verament trasformattiv hu li s-soċjetà tassumi l-ideali u l-prinċipji tagħha stess ta’ ugwaljanza u diversità.

Biex nilħqu dawn l-għanijiet, qed naħdmu fuq l-att dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u qed nipparteċipaw f’inizjattivi li jappoġġjaw dan il-prinċipju, bħall-inizjattiva “¿Dónde están ellas?” (Fejn huma n-nisa?) , imnedija mill-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-Parlament Ewropew fi Spanja li jagħmel analiżi annwali f’rapport dwar kemm nisa jipparteċipaw f’avvenimenti pubbliċi fejn hemm aktar minn kelliem wieħed bil-għan li ċ-ċifri jittejbu sena wara sena. Aktar minn 150 istituzzjoni, strument tal-midja, intrapriża, entità, eċċ., diġà ngħaqdu f’din l-inizjattiva.

X’jistgħu jagħmlu l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u istituzzjonijiet oħra tal-UE fil-livell Ewropew?

Diġà beda d-dibattitu dwar l-Istrateġija, li trid tiġi approvata mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Il-Kumitat tar-Reġjuni qed jikkontribwixxi fil-proċess permezz ta’ din l-Opinjoni , iżda lil hinn mill-proċedura għall-adozzjoni tal-Istrateġija, li aħna involuti fiha, aħna, l-awtoritajiet reġjonali u lokali, qed nappellaw li jiġi rikonoxxut ir-rwol tagħna bħala msieħba ewlenin fl-implimentazzjoni tagħha.

Minħabba r-responsabbiltajiet tagħna bħala amministraturi tal-politiċi pubbliċi aħna nikkunsidraw id-dimensjoni tal-ġeneru fl-iżvilupp tagħhom. Fl-Opinjoni tagħna, nagħmlu numru ta’ talbiet lill-istituzzjonijiet Ewropej biex ikunu involuti b’mod strutturat fin-network tal-Unjoni Ewropea dwar il-prevenzjoni tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-implimentazzjoni tal-kampanja ta’ sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni li se titnieda fil-livell Ewropew meħtieġa biex jiġu miġġielda l-istereotipi tas-sessi. Nappellaw ukoll għal finanzjament adatt għall-politiki dwar il-ġeneru, bl-użu tal-programmi previsti fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali.

Il-Kumitat għandu perċentwal baxx ħafna ta’ nisa fost il-membri tiegħu, li sa ċertu punt jirrifletti r-rappreżentanza baxxa tan-nisa f’pożizzjonijiet ta’ rappreżentanza lokali u reġjonali. Għalkemm dan qed jinbidel, għad hemm ftit wisq nisa b’responsabbiltajiet politiċi fl-Ewropa. Il-Kumitat tar-Reġjuni għandu jadotta strateġija għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, kif diġà għamlu wħud mill-partiti politiċi tiegħu, u b’hekk jibgħat sinjal ċar li l-affarijiet jeħtieġ li jinbidlu.

Aħna wkoll il-vetrina ideali biex l-awtoritajiet lokali u reġjonali Ewropej jippreżentaw u jikkondividu l-aħjar prattiki tagħna dwar kwistjonijet ta’ ġeneru, u rridu nkomplu nippromovu l-idea li aħna nipprovdu spazju għad-diskussjoni u l-kondiviżjoni tal-esperjenzi ħalli aħna lkoll – ir-reġjuni u ċ-ċittadini – inkunu nistgħu nagħtu feedback lil xulxin u nitgħallmu dwar miżuri li nistgħu napplikaw fit-territorji tagħna.

Persuna ta’ kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023