Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ħu sehem fl-istħarriġ tal-KtR/l-OECD dwar l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs)!  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) fi sħubija mal-Organizzazzjoni għall - Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) nedew stħarriġ dwar il-kontributi prinċipali fil-livell lokali u reġjonali għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs). Aqsam l-esperjenza tiegħek sat-22 ta’ Frar u kkontribwixxi għall-futur tal-istrateġija tal-UE dwar l-SDGs.

Minn mindu ġew adottati fl-2015 l-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp Sostenibbli u s-17-il SDG, il-193 pajjiż firmatarju huma mistennija jirrapportaw regolarment dwar l-implimentazzjoni ta’ din l-aġenda universali, li tkopri l-politiki kollha u teħtieġ is-sehem tal-partijiet interessati kollha. L-awtoritajiet reġjonali u lokali huma msieħba essenzjali f’dan il-proċess ta’ implimentazzjoni, mhux biss minħabba li l-biċċa l-kbira tal-SDGs (65% skont l-OECD) jinvolvuhom/jaffettwawhom direttament, iżda wkoll minħabba l-fatt li ħafna minnhom diġà kkontribwixxew b’suċċess għal- lokalizzazzjoni tal-SDGs .

Bis-saħħa ta’ feedback mill-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar il-ħidma tagħhom fil-qasam tal-SDGs, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jixtieq juri kif il-bliet u r-reġjuni implimentaw, jew attwalment qed jimplimentaw l-SDGs. Din l-informazzjoni ser tintuża biex tinfluwenza l-istrateġija futura tal-UE dwar l-SDGs, biex jitressqu argumenti aħjar għal approċċ territorjali fil-proċessi Ewropej u nazzjonali tat-tfassil tal-politika u biex jissaħħu l-azzjonijiet ta’ implimentazzjoni. Il-fehmiet tiegħek dwar x’għandha tagħmel l-UE dwar l-SDGs u dwar liema prijoritajiet għandha tieħu azzjoni l-UE ser jikkontribwixxu wkoll għall-Opinjoni tal-KtR dwar Ewropa Sostenibbli sal-2030 li ser titħejja matul l-2019.

L-istħarriġ se jikkontribwixxi wkoll għall-Programm usa’ tal-OECD dwar A Territorial Approach to SDGs: A role for cities and regions to leave no one behind (Approċċ territorjali għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli: Rwol għall-bliet u r-reġjuni sabiex jinkludu lil kulħadd), li jfittex li jappoġġja l-bliet u r-reġjuni fit-trawwim ta’ approċċ territorjali għall-SDGs billi:

iwettaq analiżi dwar il-pożizzjoni tagħhom vis-a-vis l-medja nazzjonali u l-pari tagħhom;

jagħmel possibbli djalogu mal-livelli ta’ gvern tagħhom – kemm dawk fl-iżjed livell lokali, kif ukoll dawk f’livell ogħla – biex jinħoloq kunsens dwar min jista’ jagħmel xiex; u

jikkondividi l-aħjar prattika u t-tagħlim mill-esperjenza internazzjonali.

Ibda l-istħarriġ!

L-istħarriġ huwa disponibbli bil-lingwi kollha tal-UE; biex tagħżel il-lingwa preferuta tiegħek, ikklikkja d-drop - down fin-naħa tal-lemin tal-iskrin

L-istħarriġ ser ikun miftuħ sa nofsillejl tal-Ġimgħa, 22 ta’ Frar  

Kull risposta ser tinżamm kunfidenzjali

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil econ-survey-cor@cor.europa.eu

Il-KtR jixtieq jirringrazzja lin-Netwerk tal-Gvernijiet Reġjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli (nrg4sd) għall-kollaborazzjoni tagħhom.

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jilqgħu l-impenn tal-Istati Membri li jżommu l-Politika ta’ Koeżjoni bħala pilastru ewlieni tal-Unjoni
Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jilqgħu l-impenn tal-Istati Membri li jżommu l-Politika ta’ Koeżjoni bħala pilastru ewlieni tal-Unjoni
22.11.2022