Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Is-sostenibbiltà jeħtieġ tkun il-prinċipju li jiggwida ’l-Ewropa  
Il-bliet u r-reġjuni jappellaw biex l-SDGs ikunu fil-qalba tal-istrateġija fit-tul li jmiss tal-Ewropa wara li dawn ġew ittraskurati mill-Kunsill Ewropew

L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) bħala bażi għal strateġija fit-tul tal-UE għal Ewropa sostenibbli sal-2030 kienu fil-qalba tad-diskussjoni mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Jyrki Katainen, matul is-sessjoni plenarja ta’ Ġunju tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR). Il-membri tal-KtR adottaw ukoll l-Opinjoni ta’ Arnoldas Abramavičius (LT/PPE) li tiffoka fuq ir-rwol tar-reġjuni u l-bliet fil-lokalizzazzjoni tal-SDGs.

Is-17-il Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) – adottati mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti f’Settembru 2015 – huma l-pjan ta’ azzjoni biex jiggwida l-proċess tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-pjaneta fil-ġejjieni. Kull wieħed mis-17-il għan għandu miri speċifiċi (b’kollox 169 mira) sabiex jintemm il-faqar, jitħares l-ambjent u tiġi żgurata l-prosperità sal-2030. F’Jannar 2019, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat dokument ta’ riflessjoni dwar Ewropa aktar sostenibbli, li jipproponi tliet xenarji dwar kif jistgħu jintlaħqu l-għanijiet u l-miri. Wieħed mix-xenarji proposti kien li l-UE tadotta strateġija globali tal-UE għall-SDGs. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jixtieq jagħmel pass ieħor ’il quddiem.

"Jekk l-UE trid turi li hija serja dwar l-ekwità u t-tibdil fil-klima, is-sostenibbiltà għandha tkun aktar minn nota f’qiegħ il-paġna, iżda minflok għandha tkun il-boxxla li tiggwidana għad-deċennju li jmiss. Għalkemm huwa ta’ dispjaċir li l-Istati Membri tal-UE ma kellhomx il-kuraġġ politiku biex jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ lejn l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tal-2030, il-Kumitat tagħna se jkompli jippreżenta l-każ li ma hemm l-ebda alternattiva: għandna nibnu UE sostenibbli billi naħdmu fi sħubija mar-reġjuni u l-bliet tagħha", qal il-President tal-KtR Karl Heinz Lambertz .

Peress li 65% tal-169 mira inklużi fis-17-il SDG ma jistgħux jintlaħqu mingħajr l-involviment tal-atturi sottonazzjonali ( NU ), l-approċċi minn isfel għal fuq u l-governanza f’diversi livelli huma importanti ħafna biex jintlaħqu l-għanijiet ambizzjużi stabbiliti fl-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti. Stħarriġ reċenti tal-KtR dwar il-kontributi lokali u reġjonali għall-SDGs, imwettaq flimkien mal-OECD (l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi), juri li 59 % ta’ dawk li wieġbu jinsabu fil-proċess li jimplimentaw l-SDGs.

Jyrki Katainen , il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Impjiegi, it-Tkabbir, l-Investiment u l-Kompetittività, qal li: " Il-Kumitat tar-Reġjuni, il-bliet, il-muniċipalitajiet u r-reġjuni tagħna huma l-imsieħba ewlenin tagħna fl-implimentazzjoni u l-innovazzjoni. Mingħajr din ir-rabta mill-qrib, ma nistgħux niksbu l-istess għanijiet li ddeċidejna flimkien fil-livell tal-UE ", u żied jgħid li " l-innovazzjonijiet jiġu mir-reġjuni. Kull innovazzjoni tiġri f’belt jew f’muniċipalità ."

" Ħafna reġjuni tal-UE kienu pijunieri fil-lokalizzazzjoni tal-SDGs u wrew li r-reġjuni u l-bliet huma essenzjali mhux biss bħala implimentaturi iżda wkoll bħala dawk li jfasslu l-politiki u jinsabu l-eqreb għaċ-ċittadini, in-negozji u l-komunitajiet lokali tagħhom. Bosta reġjuni huma aktar ambizzjużi mill-miri nazzjonali. Eżempju wieħed huwa l-belt tiegħi, il-belt ta’ Espoo, it-tieni l-akbar belt fil-Finlandja, li bħala parti mill-programm ta’ tmexxija tal-bliet 25+5 għall-SDGs tan-NU, tistabbilixxi l-mira li tilħaq l-Aġenda 2030 sal-2025 u tappoġġja wkoll lill-oħrajn fil-proċess ta’ trasformazzjoni madwar id-dinja ”, qal Markku Markkula , l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

“L-għan li ħadd ma jitħalla barra se jirrikjedi l-integrazzjoni tal-SDGs fil-politiki kollha tal-UE kif ukoll l-appoġġ u l-integrazzjoni tal-fondi reġjonali, nazzjonali u tal-UE. Il-bini ta’ mudell aktar sostenibbli u inklużiv għall-Ewropa jeħtieġ riformi strutturali estensivi. L-allinjament tas-Semestru Ewropew u ta’ politika ta’ koeżjoni b’saħħitha għar-reġjuni kollha mal-SDGs huma essenzjali biex l-SDGs jiġu implimentati b’suċċess fuq il-post dment li jkunu bbażati fuq kodiċi ta’ kondotta legalment vinkolanti dwar is-sħubija bejn il-livelli kollha ta’ gvern. L-għodod qegħdin hemm, li għandna bżonn hija r-rieda politika biex l-SDGs isiru prijorità ", qal Arnoldas Abramavičius (LT/PPE), relatur tal-KtR dwar " L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs): bażi għal strateġija fit-tul tal-UE għal Ewropa sostenibbli sal-2030 " u Membru tal-Kunsill Muniċipali tad-Distrett ta' Zarasai.

Opinjoni speċifika tal-KtR li tiffoka fuq il-pilastru tal-“pjaneta” tal-SDGs se ssegwi fis-sessjoni plenarja tat-8/9 ta’ Ottubru 2019.

Kuntest:

L-Opinjoni dwar " L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs): bażi għal strateġija fit-tul tal-UE għal Ewropa sostenibbli sal-2030 " hija r-rispons tal-KtR għad- Dokument ta’ Riflessjoni 'Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030' tal-Kummissjoni Ewropea ppreżentat f’Jannar 2019. Id-Dokument ta' Riflessjoni jippreżenta tliet xenarji biex iqanqal diskussjoni dwar kif għandhom jiġu segwiti l-SDGs fl-UE. It-tliet xenarji huma:

1. Strateġija globali tal-UE dwar l-SDGs biex tiggwida l-azzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri tagħha;

2. Integrazzjoni kontinwa tal-SDGs fil-politiki rilevanti kollha tal-UE, min-naħa tal-Kummissjoni, iżda mingħajr mja tiġi infurzata l-azzjoni tal-Istati Membri;

3. Enfasi aħjar fuq l-azzjoni esterna filwaqt li tiġi kkonsolidata l-ambizzjoni attwali fir-rigward tas-sostenibbiltà fil-livell tal-UE.

Kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023