Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Pjan ta’ Azzjoni Ġdid dwar id-Direttivi tal-UE dwar in-Natura jappoġġja lir-reġjuni biex jipproteġu l-bijodiversità u jixprunaw it-tkabbir soċjoekonomiku  

F’kooperazzjoni mill-qrib mal-assemblea tal-UE ta’ mexxejja lokali u reġjonali, il-Kummissjoni Ewropea llum adottat Pjan ta’ Azzjoni biex titjieb l-implimentazzjoni tad-Direttivi tal-UE dwar l- Għasafar u l-Ħabitats – magħrufa wkoll bħala d-Direttivi dwar in-Natura. Il-pjan għandu l-għan li “jgħin lir-reġjuni jiddefendu l-bijodiversità u jgawdu l-benefiċċji ekonomiċi tal-ħarsien tan-natura”. Il-gvernijiet lokali u reġjonali laqgħu din il-kooperazzjoni interistituzzjonali, li għandha l-għan li tistabbilixxi punt ta’ referenza għal oqsma oħra fejn il-bliet u r-reġjuni għandhom kompetenzi kbar bħal fil-każ tal-liġi ambjentali tal-UE.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu fuq quddiem biex jikkonservaw in-natura tagħna u jħarsu l-bijodiversità tagħna u għal din ir-raġuni, il-Kumitat tagħna ħadem b’mod attiv mat-tim tal-proġett ta’ Kummissarji tal-UE biex jiġi żviluppat dan il-Pjan ta’ Azzjoni. Dan huwa pass fid-direzzjoni t-tajba u, bħala l-assemblea politika tal-UE li tirrappreżenta l-bliet u r-reġjuni, aħna ser nappoġġaw l-implimentazzjoni tiegħu u ser ninvolvu b’mod attiv lill-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala parti mill-isforzi tagħna biex nilħqu l-għanijiet tagħna għall-bijodiversità għall-2020", qal Karl-Heinz Lambertz, l-ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

Il-Pjan jinvolvi direttament lill-KtR f’erbgħa mill-ħmistax-il azzjoni:

Azzjoni 1: L-iżvilupp ta’ proċeduri tal-permessi fis-siti, il-protezzjoni tal-ispeċijiet u l-gwida kif ukoll l-integrazzjoni tas-servizzi tal-ekosistema fit-teħid tad-deċiżjonijiet;

Azzjoni 6 : It-tlaqqigħ flimkien tar-reġjuni bijoġeografiċi biex jiġu indirizzati sfidi komuni;

Azzjoni 13 : L-appoġġ tal-kondiviżjoni tal-għarfien u l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali permezz ta’ pjattaforma konġunta – f’konformità mal-Pjattaforma Teknika tal-KtR/KE għall-Kooperazzjoni dwar l-Ambjent li diġà teżisti;

Azzjoni 14 : L-appoġġ tar-rikonoxximent tal-ġestjoni tajba tas-siti ta’ Natura 2020 u s-sostenn tas-sensibilizzazzjoni dwar id-Direttivi dwar in-Natura permezz tal-fora rilevanti, it-tħaddim ta’ teknoloġiji ġodda u l-attivitajiet ta’ kuntatt, u t-tisħiħ tar-rabtiet bejn il-wirt naturali u kulturali, l-aktar fil-kuntest li l-2018 hi s-sena Ewropea tal-wirt kulturali.

Il-Pjan ta’ Azzjoni li għadu kif ġie ppubblikat għandu erba’ prijoritajiet u total ta’ 15-il azzjoni konkreta li għandhom jitwettqu sal-2019.

Karmenu Vella , il-Kummissarju għall-Ambjent, is-Sajd u l-Affarijiet Marittimi qal: “Il-Pjan ta’ Azzjoni jidentifika titjib ambizzjuż fl-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar in-Natura. L-aħjar mod biex nipproteġu l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni huwa billi ninvolvu liż-żgħażagħ. Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà l-ġdid tagħna jagħmel proprju dan. Il-gvernijiet lokali u reġjonali tal-Istati Membri jistgħu jkunu minn ta’ quddiem fl-implimentazzjoni ta’ din il-politika u l-politiki l-oħra meħtieġa sabiex jitħares il-wirt naturali tagħna”.

Id-Direttivi dwar in-Natura huma l-qofol tal-leġislazzjoni tal-Ewropa dwar il-konservazzjoni tan-natura, fejn jiġu protetti madwar 2 000 speċijiet u ħabitat Ewropej li huma l-aktar vulnerabbli. Id-Direttivi stabbilixxew in-Natura 2000, l-akbar netwerk koordinat ta’ żoni protetti fid-dinja. Din tkopri 24 % tal-art u tal-baħar tal-UE u waħedha tikkontribwixxi għal bejn 1.7 % u 2.5 % tal-PDG tal-UE. L-ispejjeż biex tiġi implimentata n-Natura 2000 ġew stmati għal EUR 5.8 biljun fis-sena, filwaqt li l-benefiċċji annwali tagħha huma stmati għal EUR 200-300 biljun.

Id-Direttivi għaddew minn sentejn Kontroll tal-Idoneità biex tkun ivvalutata l-effikaċja, l-effiċjenza, il-koerenza, ir-rilevanza u l-valur miżjud tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea rreaġixxiet pożittivament għall-appell tal-KtR biex issir ħidma għal pjan ta’ azzjoni minflok isiru reviżjonijiet fil-liġi (l-Opinjoni mir-relatur Roby Biwer (LU/PSE), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, Diċembru 2015). Bħalissa, il-KtR qiegħed jikkontribwixxi għall-Analiżi tal-Implimentazzjoni Ambjentali ta’ direttivi oħra permezz ta’ Opinjoni li qed titfassal minn Andrew Cooper (UK/AE), Membru tal-Kunsill ta’ Kirklees, li għandha tiġi adottata f’Ottubru 2017.

Għal iktar tagħrif

Stqarrija għall-Istampa tal-Kummissjoni Ewropea: Pjan ta' Azzjoni Ġdid li se jgħin lir-reġjuni jiddefendu l-bijodiversità u jgawdu l-benefiċċji ekonomiċi tal-ħarsien tan-natura

Pjan ta’ Azzjoni għan-natura, għaċ-ċittadini u għall-ekonomija

Konferenza: “Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għan-natura, għan-nies u għall-ekonomija” – Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Brussell, 6 ta’ Ġunju 2017

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022