Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Sitt Reġjuni Ewropej ippremjati għall-viżjoni intraprenditorjali tagħhom ta’ rkupru sostenibbli  

Il-Muniċipalità ta’ Castelo Branco (il-Portugall), il-Muniċipalità ta’ Gabrovo (il-Bulgarija), ir-Reġjun ta’ Helsinki-Uusimaa (il-Finlandja), ir-Reġjun ta’ Madrid (Spanja), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Franza) u l-Provinċja ta’ Silesia (il-Polonja) intgħażlu bħala r-Reġjuni Intraprenditorjali Ewropej (EER) 2021-22

Il-Muniċipalità ta’ Castelo Branco (il-Portugall), il-Muniċipalità ta’ Gabrovo (il-Bulgarija), ir-Reġjun ta’ Helsinki-Uusimaa (il-Finlandja), ir-Reġjun ta’ Madrid (Spanja), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Franza) u l-Provinċja ta’ Silesia (il-Polonja) intgħażlu bħala r-Reġjuni Intraprenditorjali Ewropej (EER) 2021-22. Din it-tikketta ta’ eċċellenza, mogħtija mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), tingħata lir-reġjuni li jkunu wrew prospettiva intraprenditorjali eċċezzjonali u strateġija ta’ tkabbir intelliġenti, filwaqt li jqisu sfidi soċjetali akbar. L-edizzjoni magħquda tal-2021-22 hija ċċentrata madwar it-tema “Intraprenditorija għal irkupru sostenibbli”.

Filwaqt li kienu affettwati b’mod profond mill-kriżi, ir-reġjuni rebbieħa tal-EER għall-2021-22 urew li kienu kapaċi jużaw il-kriżi bħala tieqa ta’ opportunità biex jerġgħu jwittu t-triq tal-iżvilupp ekonomiku tagħhom. Il-KtR jippremja lil dawn it-territorji bħala xempji ta’ rkupru Ewropew sostenibbli.

Waqt il-ftuħ taċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet, il-President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas qal: “ Nifraħ lir-reġjuni kollha li rċevew il-premju u lill-mexxejja politiċi tagħhom għall-istrateġiji intraprenditorjali kuraġġużi u li jħarsu ’l quddiem. Il-pandemija tal-COVID-19 kienet ta’ sfida għall-SMEs fl-Istati Membri kollha . Din ħarġet fid-dieher il-ħtieġa għal reviżjoni tal-mudelli tan-negozju, evalwazzjoni mill-ġdid tal-impatt tal-prattiki ekonomiċi u li r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista tiġi kkunsidrata mill-ġdid. Irridu nkomplu nappoġġjaw l-SMEs tagħna, il-muturi tat-tkabbir u l-impjegaturi ewlenin fir-reġjuni tagħna .”

Michael Murphy (IE/PPE), President tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika tal-KtR, qal: “ Ir-reġjuni u l-bliet fejn jgħixu persuni bi spirtu intraprenditorjali għandhom ċans aħjar li jegħlbu l-kriżijiet u jirnexxu f’dinja li qed tinbidel malajr. Nistieden lir-Reġjuni Intraprenditorjali Ewropej li għadhom kif ingħataw il-premju biex jiċċelebraw l-intraprenditorija fit-territorji tagħhom u biex ikunu ħabrieka fl-isforzi tagħhom ħalli jibnu ambjenti ekonomiċi u soċjali li jwasslu għall-attività intraprenditorjali .”

Peress li l-premju tal-EER kien frott il-kollaborazzjoni mill-qrib tal-KtR mal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament, Hubert Gambs , Viċi Direttur tad-DĠ GROW, u Eva Maydell , MEP, ingħaqdu fiċ-ċerimonja biex jifirħu lir-reġjuni rebbieħa, fejn Eva Maydell qalet: “ Matul il-kriżi tal-COVID-19, rajna l-aġilità, ir-reżiljenza u l-ispirtu intraprenditorjali ta’ ħafna reġjuni Ewropej. Ninsab ċerta li r-reġjuni intraprenditorjali tagħna se jkunu l-mutur għall-irkupru ekonomiku tal-Ewropa. Jeħtieġ li nappoġġjawhom b’investimenti u riżorsi fix-xhur u s-snin li ġejjin. Ma nistgħux nirrepetu l-istess żbalji – il-flus li nonfqu jeħtieġ li jmorru f’reġjuni li huma lesti jħaddnu ħila kreattiva f’konformità mal-għanijiet soċjali u ambjentali tas-soċjetà tagħna .”

Ir-rebbieħa tal-EER 2021-22:

Ir-Reġjun ta’ Madrid (Spanja)

Il-pjan ta’ rkupru tar-Reġjun ta’ Madrid, filwaqt li huwa integrat fi strateġija ta’ żvilupp fit-tul f’diversi livelli, huwa prinċipalment iċċentrat fuq elementi kollaborattivi li għandhom l-għan li joħolqu konnessjonijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat. Il-ħolqien ta’ Kunsill għall-Intraprenditorija se jiġbor flimkien varjetà ta’ intraprendituri, mikrointrapriżi u SMEs u se joħloq sinerġiji u effetti tan-network. L-istrateġija twieġeb mill-qrib għal-linji gwida tal-politika tal-UE dwar l-SMEs u timmobilizza riżorsi sinifikanti. B’mod partikolari jitqiesu l-interessi tal-intraprendituri nisa.

Isabel Diaz Ayuso , il-President tar-Reġjun ta’ Madrid, qalet: “Aħna nemmnu li l-aħjar mod biex tiġi indirizzata l-kriżi ekonomika u soċjali li thedded lil Madrid, lil Spanja u lill-Ewropa huwa billi l-imprendituri innovattivi u kreattivi jitħallew imexxu l-irkupru. Għalhekk, issa aktar minn qatt qabel, irridu nkunu qrib tagħhom. Irridu nkunu l-mutur ekonomiku ta’ pajjiż li jmexxi l-irkupru ekonomiku u tal-impjiegi fil-livell Ewropew, kif diġà għamilna fil-kriżi tas-snin 2000.”

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Franza

L-istrateġija tal-SMEs tar-Reġjun Provence-Alpes-Côte d’Azur (Région Sud) hija integrata fi pjan ta’ żvilupp reġjonali usa’ li għandu l-għan li jsaħħaħ id-“DNA Intraprenditorjali” tar-reġjun madwar mudell ta’ rkupru ekonomiku sostenibbli. Ir-reġjun intlaqat ħażin ferm min-nuqqas attwali fit-turiżmu u jantiċipa li se jġarrab effetti sostanzjali mit-tibdil fil-klima. F’dan il-kuntest mimli sfidi, l-awtoritajiet reġjonali jippruvaw jivvintaw mill-ġdid iċ-ċikli ekonomiċi lokali u jkomplu jikkapitalizzaw fuq l-ekosistema vibranti tan-negozji l-ġodda u l-SMEs li jħaddnu teknoloġija avvanzata. L-integrazzjoni reġjonali b’saħħitha ta’ Région Sud, b’mod partikolari r-rabtiet ekonomiċi li għandu fiż-żona tal-Mediterran, għandha potenzjal kbir li tisfrutta l-effetti multiplikaturi fir-reġjuni konnessi permezz ta’ tranżizzjoni ekoloġika ta’ suċċess tal-ekonomija tagħha.

Renaud MUSELIER , President tar-Reġjun Provence-Alpes-Côte d’Azur u President ta’ Régions de France qal:

Huwa unur kbir għar-Reġjun Provence-Alpes-Côte d’Azur li llum qed jirċievi dan il-premju. Il-fatt li r-reġjun tagħna kien l-uniku reġjun Franċiż li rċieva l-premju, minn fost biss sitt reġjuni Ewropej, juri kemm huwa innovattiv, dinamiku u intraprendenti. Minn Marzu 2020, għamilna dak kollu li stajna biex naħdmu flimkien mal-imsieħba ekonomiċi tagħna biex ngħinuhom joħorġu minn din il-kriżi storika. Dan il-premju huwa r-riżultat ta’ ħidma kkoordinata mal-istituzzjonijiet Ewropej, u l-Kummissjoni Ewropea b’mod partikolari, li għamlu l-għażla ġusta billi taw is-setgħa lir-reġjuni ħalli jimplimentaw il-pjan ta’ rkupru Ewropew.

Ir-Reġjun ta’ Silesia, il-Polonja

Bħala ċentru ewlieni għax-xogħol tal-minjieri u tal-metall mis-seklu 19, l-industriji peżanti tradizzjonalment sawru l-ekonomija ta’ Silesia. Ir-riformi strutturali u l-allokazzjoni intelliġenti tal-fondi Ewropej taw bidu għal modernizzazzjoni profonda tal-industriji varji tagħha u ppermettew l-iżvilupp ta’ ekonomija bbażata fuq l-għarfien iffukata fuq interkonnessjonijiet b’saħħithom bejn l-universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka u żvilupp u n-negozji lokali. Filwaqt li aċċellerat it-trasformazzjoni tal-ekonomija ta’ Silesia, il-pandemija li għaddejja serviet ta’ sfond biex il-gvern reġjonali jistabbilixxi skema ta’ modernizzazzjoni industrijali fuq skala kbira: l-Istrateġija Ekoloġika ta’ Silesia, li tinvolvi b’mod attiv partijiet interessati importanti, l-SMEs u l-atturi tas-soċjetà ċivili biex flimkien isawru l-bidla lejn ekonomija ekoloġika.

Jakub Chełstowski , Marixxal tal-Provinċja ta’ Silesia u membru tal-KtR, qal: “ It-tikketta Reġjun Intraprenditorjali Ewropew 2021-2022 hija ta’ unur kbir għalina, iżda fuq kollox hija obbligu biex inwettqu aktar attivitajiet immirati lejn l-appoġġ u l-promozzjoni tal-intraprenditorija fir-reġjun. It-tikketta EER hija opportunità li l-Provinċja ta’ Silesia se tuża bis-sħiħ fil-livell reġjonali, nazzjonali u internazzjonali.”

Il-Muniċipalità ta’ Gabrovo, il-Bulgarija

Il-Muniċipalità ta’ Gabrovo nbidlet f’wieħed mill-aktar ċentri ekonomiċi importanti fil-Bulgarija hekk kif l-industrija tal-manifattura u tal-ipproċessar tagħha qed tikber b’rata mgħaġġla. Strateġikament, ir-reġjun għandu l-għan li jorjenta l-mudell ekonomiku tiegħu lejn aktar reżiljenza u sostenibbiltà ekoloġika. Din il-bidla se timxi id f’id ma’ investiment fl-attivitajiet ekonomiċi b’valur miżjud ogħla. Setturi ġodda bħat-teknoloġija tal-informazzjoni u s-settur tas-servizzi jitqajmu bħala parti mill-istrateġija ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti ta’ Gabrovo. Biex jegħleb b’suċċess l-isfidi assoċjati ma’ din il-bidla, ir-reġjun jista’ jibni fuq rekord b’saħħtu fl-espansjoni tal-infrastruttura edukattiva tiegħu fil-qasam tal-inġinerija.

Tanya Hristova , Sindku tal-Muniċipalità ta’ Gabrovo, qalet: “ Il-viżjoni tagħna hija li niżviluppaw Gabrovo bħala muniċipalità ekoloġika, intelliġenti u innovattiva, filwaqt li nikkapitalizzaw fuq il-kisbiet rikki fl-oqsma intraprenditorjali, kummerċjali, tar-riċerka u tal-edukazzjoni filwaqt li nqisu l-opportunitajiet ġodda għal trasformazzjoni ekoloġika, diġitali u inklużiva.

Ir-Reġjun ta’ Helsinki-Uusimaa, il-Finlandja

Ir-reġjun ta’ Helsinki-Uusimaa għandu rekord partikolarment b’saħħtu fil-qasam tal-edukazzjoni tan-negozju. Fl-2012 kien diġà ngħata l-premju tar-Reġjun Intraprenditorjali Ewropew għall-promozzjoni qawwija tiegħu tal-intraprendituri żgħażagħ. Kważi għaxar snin wara, ir-reġjun qed jimmira li joħloq l-ambjent ideali għall-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ intraprendituri mmexxija mis-sostenibbiltà biex jagħmlu l-pass li jmiss u jpoġġu l-ħiliet tagħhom għas-servizz ta’ trasformazzjoni soċjali u ekonomika profonda. Mogħni b’infrastruttura ta’ riċerka u edukazzjoni b’saħħitha, ir-reġjun irid iwettaq sett koerenti ta’ miżuri biex iħaffef l-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari u kondiviża tiegħu u biex jagħmel mudelli ta’ konsum kollaborattiv ekonomikament vijabbli.

Markku Markkula , President tar-Reġjun ta’ Helsinki-Uusimaa u President tad-delegazzjoni Finlandiża għall-KtR, qal: “ Helsinki-Uusimaa kien fost l-ewwel reġjuni li ngħata t-tikketta EER fl-2012. Organizzajna sena b’aktar minn 100 avveniment li jippromovu l-intraprenditorija, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Issa qed niffaċċjaw sitwazzjoni differenti minħabba l-effetti tal-pandemija u l-emerġenza klimatika. Il-premju EER 2021-2022 għar-Reġjun ta’ Helsinki se jkun, fuq kollox, pjattaforma biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi l-ġodda u biex nikkollaboraw lokalment u internazzjonalment ħalli jkollna futur integrat ekoloġiku, diġitali u intraprenditorjali .”

Il-Muniċipalità ta’ Castelo Branco, il-Portugall

Bis-settur agroalimentari dinamiku tagħha u l-impenn politiku qawwi tagħha għall-bidla ekoloġika, il-Muniċipalità ta’ Castelo Branco għandha potenzjal sinifikanti għal irkupru sostenibbli wara l-pandemija. Sabiex jisfrutta l-effiċjenza tal-approċċi intraprenditorjali ħalli jindirizza varjetà ta’ sfidi lokali, ir-reġjun jimpenja ruħu bis-sħiħ fil-promozzjoni ta’ kultura intraprenditorjali. Fl-amministrazzjonijiet pubbliċi u fl-istituzzjonijiet edukattivi ttieħdu serje ta’ miżuri ta’ appoġġ. Barra minn hekk, l-istrateġija ta’ żvilupp ta’ Castelo Branco hija integrata tajjeb ħafna fl-Istrateġija ta’ Innovazzjoni Reġjonali usa’ taċ-Ċentru tar-Reġjun tal-Portugall.

José Augusto Alves , President ta’ Castelo Branco, qal: “ F’dawn l-aħħar snin, il-Kunsill tal-Belt ta’ Castelo Branco wettaq ħidma strateġika fir-rigward tal-intraprenditorija. Illum il-ġurnata għandna ekosistema intraprenditorjali reali li tispikka fuq livell nazzjonali u internazzjonali. Il-pilastri ta’ din il-ħidma huma bbażati fuq għadd ta’ infrastrutturi, li d-dinamiżmu tagħhom jippermetti li jingħata stimolu lill-intraprenditorija taż-żgħażagħ u li din titmexxa sabiex in-negozji jsiru aktar kompetittivi. It-titlu ta’ Reġjun Intraprenditorjali Ewropew mhuwiex biss raġuni li jagħmilna kburin, iżda wkoll rikonoxximent tal-istrateġija tagħna u tal-ħidma kollha li wettaqna f’dan il-qasam. Il-muniċipalità tagħna, it-task force li taħdem ta’ kuljum għall-iżvilupp tal-kumpaniji u ċ-ċittadini tagħna ta’ Castelo Branco jħossuhom kburin ħafna b’dan ir-rikonoxximent.”

Filmat tar-reġjuni rebbieħa tal-EER . Materjal vidjow addizzjonali huwa disponibbli fuq talba; jekk jogħġbok ikkuntattja lis-servizz AV audiovisualCoR@cor.europa.eu .

EER 2021-22 “Referenza speċjali”:

Il-Kontea ta’ Vukovar-Srijem, il-Kroazja

Għall-ewwel darba mit-tnedija tal-premju EER fl-2011, il-ġurija ddeċidiet ukoll li tagħti “referenza speċjali” lill-Kontea Kroata ta’ Vukovar-Srijem. L-idea hija li r-reġjun jitħeġġeġ ikompli bl-isforzi tiegħu u jerġa’ japplika fl-edizzjoni li jmiss tal-premju. Il-Kontea ta’ Vukovar-Srijem ħadet miżuri konsiderevoli biex iżżid il-kapaċitajiet innovattivi tagħha billi ssinkronizzat l-objettivi ekonomiċi tar-reġjun mal-istrateġija ta’ riċerka u żvilupp tagħha.

Sfond:

Il-premju Reġjun Intraprenditorjali Ewropew (EER) huwa proġett li kull sena jidentifika u jippremja territorji tal-UE li juru strateġija ta’ politika innovattiva u intraprenditorjali mill-aqwa u rrispettivament mid-daqs, il-ġid jew il-kompetenzi tagħhom. It-territorji bil-pjan l-iżjed kredibbli, promettenti u li jħares ’il quddiem jingħataw it-tikketta “Reġjun Intraprenditorjali “Ewropew” (EER) għas-sena ta’ wara.

It-tikketta tal-EER twaqqfet bi sħubija mal-Kummissjoni Ewropea u għandha l-appoġġ ta’ partijiet interessati fil-livell tal-UE, bħalma huma SME United , Eurochambres , Social Economy Europe  u  EURADA .

Il-ġurija tal-EER – magħmulha minn membri tal-KtR, rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE, imsieħba soċjali u assoċjazzjonijiet territorjali – se timmonitorja l-implimentazzjoni tal-istrateġiji reġjonali rebbieħa matul l-2021 u l-2022 bil-għan li r-rebbieħa jingħataw perspettiva oġġettiva minn barra tal-politiki tagħhom u ħarsa lejn il-progress li jkun intlaħaq matul dik is-sena.

Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, l-edizzjoni tal-EER 2021-2022 tkopri sentejn. Fid-dawl tal-kriżi sanitarja u ekonomika attwali, il-ġurija tal-EER iddeċidiet li tgħaqqad is-sejħiet tal-2020 u l-2021, biex b’hekk ir-reġjuni jingħataw l-opportunità li jfasslu mill-ġdid l-istrateġiji ta’ żvilupp reġjonali tagħhom u jadattawhom għall-kuntest mibdul.

Il-lista tar-Reġjuni Intraprenditorjali Ewropej mill-2011 hija disponibbli hawnhekk .

Persuna ta’ kuntatt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Informazzjoni relatata
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023