Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Riżultati tal-Istħarriġ tal-KtR-OECD: Il-kontribut ewlieni tar-reġjuni u l-bliet għall-iżvilupp sostenibbli  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) wettqu stħarriġ onlajn fost l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-partijiet interessati dwar il-kontribut tagħhom għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs). Ir-riżultati ġew ippreżentati llum matul il-konferenza dwar " Il-Bliet u r-Reġjuni għat-twettiq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli ".

Is-sejbiet ewlenin tal-istħarriġ jinkludu:

59 % ta’ dawk li wieġbu huma familjari mal-SDGs u attwalment qed jaħdmu biex jimplimentawhom. Fost dawk li wieġbu li jirrappreżentaw reġjuni jew bliet kbar jew ta’ daqs medju (aktar minn 50 000 abitant) dan is-sehem jitla’ għal madwar 80 % jew aktar, filwaqt li għal muniċipalitajiet żgħar is-sehem huwa ta’ 37 %.

58 % ta’ dawk li wieġbu li bħalissa qed jaħdmu biex jimplimentaw l-SDGs identifikaw ukoll indikaturi biex ikejlu l-progress dwar l-għanijiet, filwaqt li l-indikaturi lokali jintużaw ħafna aktar minn dawk tal-UE jew tan-NU.

L-aktar sfidi komuni fl-implimentazzjoni tal-SDGs - enfasizzati minn nofs dawk li wieġbu - huma “Nuqqas ta’ għarfien, appoġġ, kapaċitajiet jew persunal imħarreġ” u “diffikultà li tingħata prijorità lill-SDGs fuq aġendi oħrajn”.

Aktar minn 90 % ta’ dawk li wieġbu huma favur strateġija tal-UE globali fit-tul biex tintegra l-SDGs fil-politiki kollha u tiżgura koordinazzjoni effiċjenti bejn l-oqsma ta’ politika

Ir-riżultati ewlenin tal-istħarriġ huma miġbura fil-qosor fin-nota tar-riżultati , filwaqt li l-figuri sħaħ huma disponibbli fl-anness .

L-istħarriġ dwar “Il-kontribut ewlieni tar-reġjuni u l-bliet għall-iżvilupp sostenibbli” sar mit-13 ta’ Diċembru 2018 sal-1 ta’ Marzu 2019 u ġabar tweġibiet minn 400 persuna li wieġbu. Ir-riżultati se jikkontribwixxu għall-ħidma li għaddejja tal-KtR u l-OECD dwar l-SDGs, inkluża l-opinjoni tal-KtR dwar " L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs): bażi għal strateġija fit-tul tal-UE għal Ewropa sostenibbli sal-2030 " kif ukoll ir-rapport finali tal-programm tal-OECD dwar Approċċ territorjali għall-SDGs. Rwol għall-bliet u r-reġjuni sabiex jinkludu lil kulħadd .

Ikkondividi :
 
Informazzjoni relatata
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022