Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Iż-żoni rurali ma għandhomx jitħallew jibqgħu lura fil-pjani ta’ rkupru  

Fil-bidu tal- Ġimgħa tal-Viżjoni Rurali , il-membri tal-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) esprimew tħassib li ż-żoni rurali jistgħu jibbenefikaw inqas mill-pjani tal-Unjoni Ewropea biex jgħinu fil-bini mill-ġdid ta’ Ewropa wara l-COVID-19 li tkun aktar ekoloġika, aktar diġitali u aktar reżiljenti. L-istqarrija li ġejja, li ġiet adottata mill-membri matul il-laqgħa tal- Kummissjoni għar-Riżorsi Naturali (NAT) tal-KtR, hija appoġġjata mill-Intergrupp tal-Parlament Ewropew dwar Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti u Rħula Intelliġenti, li jirrifjuta bil-qawwa kwalunkwe pjan li ma jħaddanx il-prinċipju tas-sħubija u li ma jinvolvix liż-żoni rurali fl-abbozzar.

Il-pandemija qed taggrava ħafna mill-problemi li diġà kienu jeżistu fiż-żoni rurali, u enfasizzat għal darb’oħra l-vulnerabbiltà ta’ dawn ir-reġjuni, b’mod partikolari f’termini ta’ kapaċità diġitali, kwalità u għoti ta’ servizzi tas-saħħa, l-edukazzjoni, l-aċċess għall-broadband, il-ħtiġijiet speċifiċi tal-popolazzjoni, ir-reżiljenza tal-ktajjen tad-distribuzzjoni, u l-ħiliet tal-innovazzjoni. Tenħtieġ strateġija ċara sabiex jiġi evitat li l-pjani ta’ rkupru jaggravaw id-diskrepanza bejn il-komunitajiet rurali li għadhom lura u ż-żoni urbani li qed jaċċelleraw lejn is-sostenibbiltà u d-diġitalizzazzjoni. Fin-nuqqas ta’ dan, nirriskjaw li nitilfu opportunità importanti ta’ tkabbir ekonomiku u soċjali għall-Unjoni kollha kif ukoll li nitilfu l-kunsens tal-ġenerazzjonijiet futuri fil-biċċa l-kbira tat-territorji tal-UE.

Il-membri tal-Kummissjoni NAT huma mħassba li:

  • ir-reġjuni u, b’mod partikolari, ir-reġjuni rurali mhumiex involuti biżżejjed fit-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-elaborazzjoni tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri;
  • iż-żoni rurali jistgħu jiġu allokati inqas fondi ta’ Next Generation EU minħabba l-qafas strutturali tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza u l-prijoritajiet għal azzjoni u l-metodi ta’ implimentazzjoni tagħhom, minkejja li r-reġjuni rurali ntlaqtu partikolarment ħażin mill-pandemija tal-COVID-19;
  • bosta fondi se jiġu allokati permezz ta’ sejħa għal proposti, liema ħaġa tista’ ddgħajjef il-kapaċità taż-żoni rurali li jaċċessaw il-fondi ta’ Next Generation UE, peress li tradizzjonalment iż-żoni rurali mhumiex b’saħħithom f'termini ta’ bini tal-kapaċitajiet u appoġġ tekniku fl-ipprogrammar u l-infiq tal-fondi tal-UE;
  • id-delineazzjoni attwali taż-żoni rurali probabbilment tissottovaluta l-firxa reali taż-żoni rurali fl-Ewropa peress li ż-żoni griżi intermedji x’aktarx li jaffaċċjaw l-istess sfidi bħaż-żoni rurali.

Il-membri tal-Kummissjoni NAT jistiednu:

  • lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-gvernijiet nazzjonali biex jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija tal-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza: dawn il-miżuri għandhom bżonn dimensjoni lokali biex ikunu effettivi;
  • lill-Istati Membri jinvolvu ruħhom fi djalogi ta’ politika mal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha. Ir-reġjuni rurali ma jistgħux jitħallew jibqgħu lura u l-ħtiġijiet tagħhom iridu jiġu riflessi u ssemplifikati bis-sħiħ fil-pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza;
  • lill-atturi istituzzjonali rilevanti kollha biex jimmonitorjaw bir-reqqa l-użu tal-fondi ta’ Next Generation EU fil-livell territorjali biex jiżguraw li l-fondi jitqassmu b’mod ġust bejn ir-reġjuni;
  • lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet ta’ ġestjoni biex jiffaċilitaw u jissemplifikaw l-aċċess għaż-żoni rurali għall-fondi ta’ Next Generation EU.

Hawnhekk issib il-lista tal-membri tal- Kummissjoni NAT u tal- Intergrupp tal-Parlament Ewropew dwar Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti u Rħula Intelliġenti .

Persuni ta’ kuntatt:

Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Intergrupp tal-Parlament Ewropew dwar Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti u Rħula Intelliġenti

Adam Mouchtar

Tel. +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023