Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Jeħtieġ li r-reġjuni jkunu fil-qalba tal-politika ekonomika Ewropea  

Li nitgħallmu mill-awsterità li segwiet l-aħħar kriżi jfisser li jinbidlu r-regoli attwali tal-UE dwar il-governanza ekonomika u li jiġi promoss l-investiment pubbliku

L-involviment tant meħtieġ tal-bliet u r-reġjuni fit-tiswir tal-irkupru Ewropew wara l-kriżi tal-COVID-19, kif ukoll fit-tfassil ta’ sistema Ewropea ġdida ta’ governanza ekonomika, kienu l-fokus ewlieni tal-ewwel laqgħa tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON) wara l-waqfa tas-sajf.

Il-membri tal-Kummissjoni ECON kellhom dibattitu inizjali dwar Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF), l-istrument ta’ EUR 672,5 biljun (EUR 312,5 biljun f’għotjiet u EUR 360 biljun f’self) imfassla biex tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE fit-twettiq tar-riformi u l-investiment fil-prijoritajiet komuni tal-UE. L-RRF hija l-akbar għodda finanzjarja inkluża fl-istrument ta’ rkupru ta’ EUR 750 biljun ta’ Next Generation EU, magħruf ukoll bħala l- Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa .

Christophe Rouillon (FR/PSE) , Sindku ta’ Coulaines, huwa r-relatur ġenerali tal-Opinjoni Pjan Ewropew ta’ Rkupru: Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku , li ser tiġi adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru 2020. Huwa qal li "Il-pjan ta’ rkupru ta’ EUR 750 biljun għandu jippermetti kemm li noħorġu mill-kriżi tal-COVID-19 kif ukoll li nidderieġu mill-ġdid il-mudell Ewropew tal-iżvilupp. Bħala r-rappreżentanti istituzzjonali tal-bliet u r-reġjuni, jiddispjaċina li l-governanza hija ċentralizzata wisq fil-livell nazzjonali u li m’hemmx biżżejjed ambizzjoni f’termini ta’ żvilupp sostenibbli. Fir-rigward tal-fondi strutturali tal-politika ta’ koeżjoni, irridu nevitaw id-duplikazzjoni u li nisirqu minn Pietru biex inħallsu lil Pawlu. Il-Fond għall-Irkupru, magħruf bħala l-“Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza”, jista’ jirrappreżenta qabża kwalitattiva reali biex tingħata spinta lill-kapaċità ta’ investiment Ewropea, iżda dan mhux se jseħħ mingħajr l-involviment tal-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa”.

Il-laqgħa li seħħet kompletament mill-bogħod ffukat ukoll fuq it-testi abbozzati minn żewġ rappreżentanti tal-Gvern tal-Vallonja. Il-membri tal-ECON ivvutaw fuq l-abbozz ta’ Opinjoni dwar Ir-rieżami tal-governanza ekonomika , imwettqa mill-Ministru-President, Elio di Rupo (BE/PSE) , u kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-abbozz ta’ Opinjoni dwar Ir-rieżami tal-politika kummerċjali, imħejjija mill-Viċi President u l-Ministru għall-Ekonomija u l-Kummerċ, Willy Borsus (BE/Renew Europe). Din l-aħħar Opinjoni hija skedata li tiġi adottata mill-Kummissjoni ECON fid-19 ta’ Novembru.

Elio di Rupo (BE/PSE) , qal : " L-implimentazzjoni tas-sospensjoni tal-mekkaniżmi tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir matul il-pandemija tal-COVID-19 tippermetti lill-Istati u l-awtoritajiet lokali jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini u tan-negozji. Madankollu, ir-regoli tal-governanza ekonomika jeħtieġ li jiġu riveduti fil-fond sabiex ikunu denji tal-ambizzjonijiet ta’ Ewropa li twieġeb għall-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini tagħha u biex jiġu rilokati kumpaniji strateġiċi essenzjali (saħħa, ikel, eċċ.). Nistenna li l-Kummissjoni Ewropea tipproponi test ambizzjuż għal Ewropa reżiljenti, diġitali u sostenibbli”.

Ir-rapporteur tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rieżami tal-Governanza Ekonomika, Margarida Marques (PT/PSE) , ħadet sehem fid-dibattitu. Minħabba l-miżuri tal-COVID-19, il-votazzjoni kompletament mill-bogħod dwar it-test ser tiġi ffinalizzata nhar il-Ħamis 1 ta’ Ottubru. L-adozzjoni tal-Opinjoni mill-plenarja tal-KtR hija skedata għad-9-10 ta’ Diċembru 2020.

Fit-28 ta’ Lulju, is-Sur Di Rupo u s-Sur Rouillon kellhom laqgħa virtwali mal-Kummissarju tal-UE għall-Ekonomija, Paolo Gentiloni . It-tnejn li huma enfasizzaw l-importanza li l-komunitajiet lokali u reġjonali jitqiegħdu fil-qalba ta’ kull pjan nazzjonali ta’ rkupru.

Preċedentement, fit-2 ta’ Lulju, il-President tal-KtR, Apostolos Tzitzikostas , iltaqa’ mal-Kummissarju Gentiloni biex jiddiskutu kif l-aħjar jiġu involuti r-reġjuni u l-bliet fit-tmexxija ta’ Next Generation EU.

Il-Kummissarju Gentiloni se jattendi s- sessjoni plenarja tal-KtR ta’ Ottubru għal dibattitu dwar ir-reżiljenza u l-irkupru.

Il-membri kellhom ukoll skambju ta’ fehmiet ma’ Fabian Zuleeg, il-kap eżekuttiv tal-grupp ta’ riflessjoni indipendenti European Policy Centre (EPC), dwar l-iżviluppi fir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali futuri bejn l-UE u r-Renju Unit, kif ukoll dwar ir-riżerva ta’ aġġustament tal-Brexit. L-istrument speċjali l-ġdid tfassal biex jiġġieled il-konsegwenzi mhux previsti u negattivi fl-Istati Membri u s-setturi li huma l-aktar milquta mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE. Skont il- konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew speċjali tas-17–21 ta’ Lulju 2020 , ir-riżerva ta’ aġġustament tal-Brexit ser ikollha baġit ta’ EUR 5 biljun għall-2021-2027.

Il-Kummissjoni ECON ħatret lil Isolde Ries (DE/PSE) , l-Ewwel Viċi President tal-Parlament Reġjonali ta’ Saarland, biex isservi bħala r-relatur tagħha dwar Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-materja prima kritika . Il-Pjan ta’ Azzjoni ġie ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea fit-3 ta’ Settembru.

L-effetti tal-COVID-19 fir-reġjuni tal-UE u l-isfidi li jiffaċċjaw l-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala riżultat ser ikunu s-suġġett tal- ewwel Barometru Reġjonali u Lokali Annwali , li l-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) – Apostolos Tzitzikostas , Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali – ser jippreżenta waqt diskors fis-sessjoni plenarja tal-KtR fit-12 ta’ Ottubru. Il-Barometru jibbaża fuq studji kkummissjonati b’mod speċjali kif ukoll fuq riċerka oħra biex jipprovdi valutazzjoni dettaljata tal-kriżi u ta’ wħud mill-kwistjonijiet politiċi u ta’ politika ewlenin li jqajjem.

Dokumenti tal-laqgħa

Ikklikkja hawn biex tirreġistra għall-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet 2020

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)2 282 2440

Mob: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023