Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni jistgħu jmexxu l-istrateġija industrijali l-ġdida għal Ewropa aktar ekoloġika  

F’din l-intervista, Jeannette Baljeu (NL/ALDE) , membru tal-Assemblea Provinċjali tal-Olanda tan-Nofsinhar twieġeb sitt mistoqsijiet dwar ir-rwol tal-gvernijiet lokali u reġjonali fl-Istrateġija Industrijali Ewropea l-ġdida . Jeannette Baljeu tenfasizza li hemm bżonn ta’ dimensjoni ġdida bbażata fuq il-post sabiex ir-reġjuni u l-bliet, bħala l-gvernijiet l-eqreb taċ-ċittadini u l-ekosistemi tan-negozju, jieħdu f’idejhom is-sjieda tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali doppji tal-industrija tagħhom. Jeannette Baljeu hija r-relatur tal-Opinjoni Strateġija industrijali ġdida għall-Ewropa , li għandha tiġi adottata fis- sessjoni plenarja mit-12 sal-14 ta’ Ottubru .

X’għandu jkun ir-rwol tal-livell lokali u reġjonali fl-Istrateġija Industrijali l-ġdida għall-Ewropa?

Ir-reġjuni huma kapaċi u lesti li jmexxu bl-eżempju u l-Istrateġija Industrijali l-ġdida tal-UE għandha tenfasizza r-rwol tagħhom u ssaħħaħ id-dimensjoni bbażata fuq il-post.

L-ekosistemi industrijali spiss ikunu reġjonali u marbuta ma’ ekosistemi reġjonali oħra permezz ta’ ktajjen tal-provvista jew networks ta’ skambju tal-għarfien. Huwa għalhekk li l-Istrateġija Industrijali tal-UE teħtieġ approċċ ibbażat fuq il-post bi rwol importanti għall-awtoritajiet reġjonali u lokali. Dawn huma l-livell ta’ gvern li huwa l-eqreb taċ-ċittadini u tal-ekosistemi industrijali, b’kompetenzi importanti f’diversi oqsma ta’ politika. Huma jistgħu jimmobilizzaw firxa wiesgħa ta’ strumenti biex jippermettu l-implimentazzjoni ta’ strateġija industrijali olistika u ambizzjuża tal-UE.

Xi rwol jista’ jkollha l-politika industrijali fl-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku? Kif jistgħu jiġu stabbiliti standards ambjentali mingħajr ma tiġi pperikolata l-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej fil-konfront ta’ kumpaniji minn pajjiżi terzi?

L-akbar impatt biex jintlaħqu l-miri klimatiċi jista’ jinstab fl-industriji li jużaw ħafna enerġija. Dawn l-industriji jridu wkoll jikkooperaw biex jilħqu dawn il-miri, iżda fil-fehma tiegħi għandha bżonn pjani direzzjonali b’miri ċari, ambizzjużi u realistiċi għat-tnaqqis tas-CO 2 . Nemmen li hemm bżonn nappoġġjaw l-industriji tagħna f’din it-tranżizzjoni sabiex ikunu jistgħu jieħdu rwol ewlieni f’din it-tranżizzjoni u jħaddnu kumpaniji iżgħar. Dan jista’ jrawwem ukoll il-kompetittività tagħna peress li nkunu nistgħu niffukaw fuq il-kwalità tal-prodotti u s-servizzi minflok ma nagħżlu alternattivi orħos li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi.

Il-fatt li l-Patt Ekoloġiku u l-finanzjament massiv taħt il-Pjan ta’ Rkupru jsegwu lil xulxin huma opportunità straordinarja biex il-proċess ta’ tranżizzjoni ekoloġika jitmexxa ’l quddiem, waqt li jinfetħu opportunitajiet kbar għal negozji u intraprendituri ekoloġiċi u sostenibbli?

Iva, nemmen li huwa possibbli, dment li dan l-appoġġ finanzjarju jingħata l-kundizzjonijiet it-tajba. L-Istati Membri bħalissa huma responsabbli sabiex ifasslu pjani nazzjonali u jiddefinixxu d-dettalji. Ir-reġjuni għandhom ipoġġu ma’ din il-mejda bħala msieħba ugwali, b’opportunità li jiddiskutu u jikkontribwixxu għal dawn il-pjani. Ir-reġjuni għandhom għarfien u kompetenzi speċifiċi u jistgħu jorbtu ma’ dawn il-pjani u juru fejn huma l-opportunitajiet għall-investiment fl-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomija.

Kif għandhom ikunu l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti? F’liema oqsma l-industrija Ewropea teħtieġ li ssir aktar kompetittiva?

Ir-reġjuni għandhom stampa realistika tas-sitwazzjoni ekonomika tagħhom. Huma jafu l-punti b’saħħithom u d-dgħufijiet tagħhom u għalhekk għandhom jużaw l-Istrateġiji ta’ Innovazzjoni Reġjonali għall-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti bħala għodda mhux biss biex jagħtu spinta lill-ekonomija tagħhom iżda wkoll bħala bażi biex jaħdmu flimkien ma’ reġjuni oħra. Dan il-proċess jista’ jiffaċilita l-ħolqien ta’ rabtiet bejn raggruppamenti reġjonali u kompetenzi komplementari sabiex jinbnew ktajjen tal-valur interreġjonali. Ir-reġjuni għandhom jużaw l-RIS3 tagħhom bħala pjan direzzjonali biex isaħħu r-raggruppamenti tagħhom, billi jappoġġjaw mhux biss ir-rabtiet reġjonali, iżda wkoll ir-rabtiet ma’ raggruppamenti f’reġjuni oħra, u għandhom jinkludu l-għodda tal-Investimenti Interreġjonali fl-Innovazzjoni. Dan jista’ jtejjeb il-kompetittività tal-Ewropa, isaħħaħ il-ktajjen tal-provvista, u jnaqqas id-dipendenza tagħna fuq il-fornituri globali.

Nemmen li l-UE tista’ tagħti aktar appoġġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni biex isiru aktar kompetittivi. Dan mhux bilfors ifisser aktar finanzjament pubbliku. Jista’ jfisser ukoll riforma tal-politika tal-kompetizzjoni biex l-industrija tagħna ssir inqas vulnerabbli għal akkwiżizzjonijiet ostili. L-investituri internazzjonali appoġġjati mill-għajnuna mill-Istat qed jakkwistaw SMEs li huma kruċjali għall-ekosistemi reġjonali tagħna iżda li, fl-istess ħin, huma żgħar wisq biex jidħlu fir-radar għal akkwiżizzjonijiet ostili, kif imsemmi fil- White Paper tal-UE dwar is-sussidji barranin . It-titjib tas-suq uniku jista’ jwassal ukoll għal kundizzjonijiet ekwi reali li kapaċi jagħtu spinta lill-kompetittività tal-industrija tagħna, li mbagħad tkun tista’ tikkompeti ma’ promoturi globali bħal Google, Amazon, Alibaba. L-RIS3 jistgħu jiffukaw ukoll aktar fuq id-diġitalizzazzjoni.

Taħseb li l-impatt qawwi u wiesa’ ħafna tal-pandemija jeħtieġ reviżjoni tal-istrateġija industrijali tal-UE?

Il-pandemija tal-COVID-19 uriet ir-riskji ġeopolitiċi tal-investiment barrani u dipendenza eċċessiva fuq il-provvista globali u l-ktajjen tal-valur. L-istrateġija industrijali tal-UE għandha għalhekk tinkludi miżuri li jgħinu biex tiġi indirizzata l-kriżi attwali u biex jippreparaw għal pandemiji futuri. Dan huwa meħtieġ biex tiġi żgurata r-reżiljenza tas-soċjetà u l-ekonomija Ewropej, pereżempju billi jitħejjew ktajjen tal-provvista Ewropej alternattivi għat-tagħmir mediku u l-mediċini. Dan ser jgħin biex tinżamm it-tmexxija teknoloġika Ewropea u tinkiseb is-sovranità diġitali u teknoloġika kontra l-akkwiżizzjonijiet ostili ta’ kumpaniji strateġiċi minn atturi mhux tal-UE. Madankollu, ser tkun teħtieġ ukoll riforma tal-politika tal-kompetizzjoni.

Matul il-lockdown tal-Covid-19 ġew disturbati il-ktajjeb tal-provvista: minn naħa, il-fruntieri kienu magħluqin u kien diffiċli biex l-oġġetti jitqassmu lil pajjiżi oħra; min-naħa l-oħra, il-pajjiżi imponew embargos fuq il-kunsinna ta’ ċerti oġġetti, speċjalment tagħmir mediku u mediċini. Il-fatt li n-negozji (u r-reġjuni) isiru aktar reżiljenti jfisser li nerġgħu lura lejn il-globalizzazzjoni u r-ripatrijazzjoni tan-negozji domestiċi?

Wieħed jista’ jifhem li l-pajjiżi u r-reġjuni ħarsu lejn l-interessi tal-abitanti tagħhom, u dan wassal biex xi fruntieri ngħalqu. Kif deskritt, nemmen li l-Ewropa għandha toqgħod attenta mill-aspetti negattivi tal-globalizzazzjoni. Madankollu, ninsab konvint li m’għandniex ninsew li l-kooperazzjoni interreġjonali hija kruċjali biex tiġi indirizzata l-kriżi, kif uriet in-Nordrhein-Westfalen meta żammet il-fruntiera tagħha man-Netherlands miftuħa u laqgħet pazjenti Netherlandiżi morda bil-COVID-19. Fruntieri reġjonali miftuħa huma kruċjali biex tiġi żgurata r-reżiljenza tas-soċjetà u l-ekonomija Ewropej, speċjalment minħabba li neħtieġu raggruppamenti industrijali li jaħdmu flimkien f’approċċ ibbażat fuq il-post.

Kuntatt għall-Istampa:

pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023