Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet jappellaw għal appoġġ finanzjarju Ewropew aktar b’saħħtu għat-territorji l-aktar milquta mill-Brexit  

Il-gvernijiet nazzjonali għandhom jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil ta’ miżuri biex itaffu l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Żieda fid-daqs tar-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit minn EUR 5 biljun għal EUR 6 biljun; appoġġ għas-sajd adattat għall-impatt reġjonali; aktar flessibbiltà fir-rigward tal-għajnuniet mill-istat u l-involviment tar-rappreżentanti lokali u reġjonali fit-tfassil u l-ġestjoni tal-proċessi tal-istrument il-ġdid. Dawn huma t-talbiet ewlenin inklużi fl-Opinjoni abbozzata minn Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE), President tar-Reġjun tal-Bretanja, adottata mill-Plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet baġit ta’ EUR 5 biljun għal Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit biex tappoġġja lin-negozji, ir-reġjuni u l-komunitajiet lokali l-aktar milquta mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. F’Opinjoni adottata mill-assemblea plenarja, il-KtR jilqa’ l-istabbiliment tar-riżerva bħala espressjoni tanġibbli ta’ solidarjetà intra-Ewropea li għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Il-Kumitat jenfasizza, madankollu, li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jitqiegħdu fil-qalba ta’ dan l-istrument finanzjarju ġdid, peress li l-impatt tal-Brexit huwa differenti ħafna minn reġjun għal ieħor.

Ir-relatur Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE) , President tar-Reġjun tal-Bretanja, qal: “B’xorti tajba, il-biċċa l-kbira tar-reġjuni b rabtiet mill-qrib mar-Renju Unit ma qagħdux jistennew l-aħħar verżjoni tal-Brexit f’Diċembru li għadda biex jantiċipaw il-konsegwenzi tiegħu, iżda s’issa kienu qed iħossu li tħallew għal riħhom. Wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea turi, u malajr, li hija lesta tipproteġi liċ-ċittadini u lir-reġjuni tagħha. Iżda nibża’ li l-ammont ta’ EUR 5 biljun deċiż fil-livell Ewropew mhux se jkun biżżejjed. Jeħtieġ ukoll li din ir-riżerva tkun immirata reġjonalment biex tkun verament effettiva. It-tfassil mill-ġdid reġjonali tagħha huwa essenzjali għaliex dan mhuwiex biss dwar it-tiswija tad-danni tal-Brexit, iżda dwar l-appoġġ għall-konverżjoni u l-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda, b’mod partikolari permezz ta’ taħriġ vokazzjonali .”

Loïg Chesnais-Girard huwa wkoll il-president tal- Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit , stabbilit fl-2020 biex jiżgura li jkompli d-djalogu politiku bejn iż-żewġt ixtut tal-Kanal Ingliż.

Il-membru tal-Parlament Ewropew Pascal Arimont (BE/PPE) , rapporteur dwar ir-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit, ħa sehem fid-dibattitu fil-Plenarja fejn enfasizza li “ irridu niżguraw li l-għajnuna offruta mill-Unjoni Ewropea tasal fil-pajjiżi, ir-reġjuni u l-persuni l-aktar milquta mill-Brexit. Il-kumpaniji Ewropej, speċjalment l-SMEs, li diġà qed ibatu mill-kriżi tal-COVID-19, m’għandhomx iħallsu darbtejn għall-fjask tal-Brexit. Huwa għalhekk li din ir-Riżerva hija tant importanti u jeħtieġ li tiġi adottata mingħajr dewmien, sabiex tkun tista’ titqassam malajr kemm jista’ jkun.”

Sabiex ikun hemm rispons aħjar għall-ħtiġijiet fuq perjodu qasir u medju u l-koeżjoni tinżamm bħala valur fundamentali Ewropew, l-Opinjoni tal-KtR tinkludi sensiela ta’ proposti:

żieda fil-kapaċità baġitarja tar-riżerva minn EUR 5 biljun għal EUR 6 biljun , sabiex twieġeb aħjar għall-ħtiġijiet fuq perjodu qasir u medju

żieda fil-finanzjament riżervat għas-sajd għal EUR 1 biljun u l-eżenzjoni tagħhom mir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat

modifika fil-kriterji ta’ allokazzjoni għas-sajd , li għandhom ikunu bbażati fuq telf reali minflok fuq il-proporzjon tat-telf meta mqabbel mas-settur kollu tas-sajd ta’ Stat Membru partikolari. Dan għandu jiffaċilita distribuzzjoni finanzjarja aktar ġusta bejn ir-reġjuni Ewropej milqutin, irrispettivament mid-daqs tal-Istat Membru

– l-għoti ta’ aktar flessibbiltà fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat , biex tiġi żgurata l-kapaċità rapida ta’ intervent favur l-operaturi ekonomiċi l-aktar milqutin. L-arranġamenti temporanji li saru għall-COVID-19 jeħtieġ li jiġu estiżi għall-impatt dirett tal-Brexit

– l-iżgurar li l-miżuri biex jittaffa t-tfixkil ikkawżat mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-programm Erasmus+ isiru eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju tar-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit

Kuntest:

Wara l-ftehim milħuq mill-Kunsill Ewropew f’Lulju 2020, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat f’Jannar 2021 il-proposta tagħha għal Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit ta’ EUR 5 biljun. L-istrument finanzjarju jkun disponibbli permezz ta’ żewġ ċikli ta’ allokazzjonijiet, fl-2021 (EUR 4 biljun) u fl-2024 (EUR 1 biljun). Il-KtR jipproponi li t-tieni porzjon jiżdied minn EUR 1 biljun għal EUR 2 biljun.

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, l-akbar benefiċjarji tar-riżerva jkunu l-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, Franza u n-Netherlands. Flimkien, dawn is-sitt Stati Membri jirċievu kważi EUR 3 biljun mill-EUR 4 biljun allokati fl-2021 fil-forma ta’ prefinanzjament .

Fl-2020, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni stabilixxa grupp ta’ kuntatt għar-relazzjonijiet mar-rappreżentanti tal-gvern lokali tar-Renju Unit u ma’ amministraturi deċentralizzati biex jiġi żgurat li wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE d-djalogu politiku ma’ dawn ir-rappreżentanti jkompli. Il-Grupp ta’ Kuntatt KtR-UK huwa ppresedut minn Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE).

Id-delegazzjoni tal-KtR hija magħmula minn 12-il membru u osservatur wieħed , magħżula biex jirriflettu bilanċ politiku, ġeografiku u bejn il-ġeneri. Ir-rappreżentanti tar-Renju Unit tal-Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit jintgħażlu skont ftehimiet bejn il-korpi tal-gvern lokali u l-parlamenti, l-assembleji u l-gvernijiet deċentralizzati tar-Renju Unit.

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023