Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja reġjonali jitolbu li tiġi żgurata konverġenza ’l fuq tal-pagi minimi fl-Ewropa kollha u jiġi miġġieled il-faqar fost dawk li jaħdmu, peress li l-kriżi tal-COVID qed taffettwa d-dħul tal-ħaddiema  

Il-KtR japprova l-abbozz ta’ direttiva dwar pagi minimi adegwati fl-UE

Ir-reġjuni u l-bliet huma tal-fehma li l-ġlieda kontra l-faqar fost dawk li jaħdmu u l-iżgurar ta’ konverġenza ’l fuq tal-pagi minimi huma prerekwiżiti għal ekonomija tas-suq soċjali, ġusta u sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) għalhekk laqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal direttiva li għandha l-għan li tipprovdi qafas għall-istabbiliment ta’ pagi minimi adegwati filwaqt li tirrispetta l-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti u r-rwol tal-imsieħba soċjali. L- Opinjoni tal-KtR imħejjija minn Peter Kaiser (AT/PSE), Gvernatur ta’ Kärnten, ġiet adottata din il-ġimgħa wara dibattitu ma’ rappreżentant tal-Presidenza Portugiża tal-Kunsill.

F’dawn l-aħħar snin, kien hemm żieda fl-inugwaljanza fil-pagi f’ħafna Stati Membri: il-proporzjon ta’ ħaddiema f’riskju ta’ faqar żdied minn 8.3% fl-2010 għal 9.3% fl-2018. Barra minn hekk, it-tifqigħa tal-COVID-19 kellha impatt negattiv fuq il-pagi tal-ħaddiema, speċjalment dawk bl-aktar dħul baxx. Għalhekk il-KtR qed jitlob li jitnieda proċess ta’ konverġenza bil-għan li jintlaħaq livell limitu aktar baxx ta’ mill-inqas 60% tal-paga medjana grossa nazzjonali għal impjieg full-time u 50 % tal-paga medja grossa nazzjonali għal impjieg full-time fl-Istati Membri kollha li għandhom paga minima statutorja. Huwa jħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni biex tappoġġja kemm il-bini tal-kapaċitajiet fil-futur kif ukoll l-awtonomija tal-imsieħba soċjali fil-livell Ewropew u nazzjonali.

L-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni Vasco Cordeiro qal: “B’pagi minimi adegwati fl-UE, qed nieħdu pass ieħor fid-direzzjoni tal-qerda tal-faqar fost dawk li jaħdmu u tat-tnaqqis tal-faqar b’mod ġenerali. L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma f’pożizzjoni ewlenija biex jinfurzaw, jippromovu u jimmonitorjaw id-Direttiva proposta. Flimkien mal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u s-Summit Soċjali ta’ Porto, id-Direttiva ser tafferma mill-ġdid li l-UE għandha għal qalbha l-poplu tagħha, id-dimensjoni soċjali tagħha u l-irkupru fil-perjodu wara l-pandemija”.

Miguel Cabrita , Viċi Ministru Portugiż għax-Xogħol u t-Taħriġ Vokazzjonali, qal: “Ilkoll kemm aħna naħsbu li l-iżgurar li l-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea jaqilgħu pagi adegwati huwa essenzjali biex jiġu garantiti kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien adegwati, kif ukoll biex jinbnew ekonomiji u soċjetajiet ġusti u reżiljenti. Pagi adegwati huma komponent essenzjali tal-Mudell Soċjali Ewropew. Ilkoll niddefendu l-idea li x-xogħol irid jipprovdi paga u nikkondividu l-objettivi li jiġu żgurati pagi minimi adegwati fl-UE kollha, jew bil-liġi jew b’negozjar kollettiv, filwaqt li jiġu rispettati s-sistemi nazzjonali u l-awtonomija tal-imsieħba soċjali.”

Filwaqt li huma biss ftit ir-reġjuni tal-UE li għandhom setgħat leġiżlattivi biex jistabbilixxu pagi minimi, għandhom rwol ewlieni fin-negozjar ta’ ftehimiet kollettivi reġjonali, fil-kapaċità tagħhom bħala impjegaturi u fl-għoti ta’ kuntratti ta’ akkwist pubbliku, li għandhom jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jikkonformaw mal-kundizzjonijiet applikabbli tar-remunerazzjoni u jirrispettaw id-dritt ta’ negozjar kollettiv. Fl-istess ħin, l-Opinjoni tal-KtR tappella biex il-faqar fost dawk li jaħdmu jiġi indirizzat b’approċċ multidimensjonali li jqis fatturi oħra, bħas-sistema tat-taxxa, l-inizjattivi ta’ taħriġ, il-livell tal-benefiċċji soċjali u l-politiki tal-impjiegi.

Ir-relatur Peter Kaiser (AT/PSE), Gvernatur ta’ Kärnten, qal: “Pagi minimi deċenti huma element importanti tal-Pilastru Soċjali Ewropew. Il-kontribuzzjoni ta’ dawk bi dħul baxx għas-soċjetajiet tagħna matul il-kriżi tal-COVID-19 jistħoqqilha rikonoxximent, iżda fuq kollox, azzjoni konkreta. Hemm ħtieġa urġenti li jiġi indirizzat il-faqar fost dawk li jaħdmu u l-ispiral ’l isfel ta’ kompetizzjoni li ma tagħmilx ġid għall-kost lavorattiv. Biex ix-xogħol fl-UE jkun ta’ sodisfazzjon għal kulħadd, neħtieġu mira vinkolanti ta’ paga minima li tirrappreżenta mill-inqas 60% tal-paga medjana grossa nazzjonali u 50% tal-paga medja grossa nazzjonali. Dan il-proċess ta’ konverġenza għandu jirrispetta s-sistemi nazzjonali eżistenti tal-iffissar tal-pagi u l-awtonomija tal-imsieħba soċjali.”

Aktar informazzjoni:

L-iżgurar ta’ pagi minimi adegwati għall-ħaddiema kollha huwa wieħed mill-20 prinċipju tal- Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali . Fl-4 ta’ Marzu, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat Pjan ta’ Azzjoni biex tħaffef l-implimentazzjoni tiegħu u biex twitti t-triq għas- Summit Soċjali tal-UE f’Porto fis-7 u t-8 ta’ Mejju.

Din il-ġimgħa l-KtR ippubblika studju ġdid li janalizza d-dimensjoni lokali u reġjonali tal-pagi minimi fl-Ewropa. Jikkonkludi li l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni jistgħu jinnegaw l-intenzjonijiet tajba tal-politiki dwar pagi minimi. Pereżempju, f’ħafna reġjuni kapitali b’livell tal-għajxien għoli, il-paga minima nazzjonali ma tiggarantixxix dħul deċenti. Barra minn hekk, fl-UE hemm reġjuni tal-fruntiera fejn il-pagi minimi jvarjaw b’mod sinifikanti, li jista’ jkollu konsegwenzi fuq is-suq tax-xogħol fuq iż-żewġ naħat. L-istudju jissuġġerixxi l-iżvilupp ta’ valutazzjonijiet reġjonali dwar “paga li tiggarantixxi l-għajxien” bħala l-bażi għall-valuri ta’ referenza u jenfasizza r-rwol ewlieni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-monitoraġġ u l-promozzjoni tal-objettivi tad-direttiva l-ġdida.

Persuna ta’ kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023