Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-protezzjoni tad-drittijiet “għandha tingħata prijorità” fil-patt dwar il-migrazzjoni tal-UE  

Il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE jappellaw ukoll għal mekkaniżmu ta’ solidarjetà li jiffaċilita b’mod effettiv l-isfidi tal-migrazzjoni li jiffaċċjaw ir-reġjuni fil-fruntieri esterni tal-UE.

L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom jirrevedu l-proposti fil- Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil tagħha b’modi li jipprovdu appoġġ akbar lir-reġjuni fil-fruntieri tal-UE, jiżguraw protezzjoni aħjar għall-persuni vulnerabbli, u jnaqqsu t-tul ta’ żmien li jqattgħu fiċ-ċentri ta’ akkoljenza fil-fruntieri tal-UE, jgħid il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) f’sett ta’ rakkomandazzjonijiet adottati fid-19 ta’ Marzu.

Ir- rakkomandazzjonijiet , jekk jiġu aċċettati mill-Istati Membri tal-UE, mill-Parlament Ewropew u mill-Kummissjoni Ewropea, għandhom jiffaċilitaw l-aċċess tar-reġjuni tal-fruntiera għall-finanzjament u jnaqqsu r-responsabbiltajiet tagħhom, u joffru l-possibbiltà – fi kriżijiet – li jakkomodaw migranti irregolari fi bnadi oħra fl-UE waqt li l-applikazzjonijiet tagħhom qed jiġu pproċessati. Din il-proposta tnaqqas l-użu tal-hotspots, u tneħħi l-prinċipju ta’ “l-ewwel pajjiż ta’ dħul” użat biex jiġi ddeterminat l-Istat Membru responsabbli. Fost il-miżuri ffukati fuq dawk li jfittxu l-ażil u l-migranti, ir-rakkomandazzjonijiet jargumentaw favur appoġġ akbar għall-gruppi vulnerabbli u l-minorenni, joġġezzjonaw għal proposta tal-Kummissjoni biex jittieħdu l-marki tas-swaba’ ta’ tfal iżgħar minn 12-il sena, jitolbu appoġġ mediku u psikoloġiku akbar fiċ-ċentri ta’ akkoljenza, u jħeġġu li t-tfal u n-nisa mhux akkumpanjati jingħataw prijorità fil-proċeduri ta’ risistemazzjoni.

L-Opinjoni tappoġġja wkoll proposta fil-Patt il-ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, li l-Kummissjoni ppreżentat f’Settembru 2020, għal mekkaniżmu flessibbli għas-solidarjetà bejn l-Istati Membri tal-UE. Madankollu, hija xettika dwar kemm hu prattiku l-kunċett ta’ sponsorizzazzjonijiet tar-ritorn. Il-mekkaniżmu jobbliga lill-Istati Membri tal-UE juru solidarjetà, iżda jkunu liberi li jagħżlu minn varjetà ta’ espressjonijiet ta’ solidarjetà prattika.

Ir-relatur Antje Grotheer (DE/PSE), Viċi President tal-Parlament tal-Belt ta’ Bremen, qalet: “Bħala bliet, muniċipalitajiet u reġjuni Ewropej, irridu naħdmu għal soluzzjonijiet effettivi bbażati fuq il-valuri fundamentali Ewropej, il-ġustizzja u r-responsabbiltà kondiviża. Huwa għalhekk li nappellaw għal mekkaniżmu ta’ solidarjetà tal-migrazzjoni li jqis il-fehmiet tagħna u effettivament itaffi l-piż fuq ir-reġjuni l-aktar esposti. Barra minn hekk, il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-migranti u speċjalment tat-tfal u tal-minorenni għandha tingħata prijorità. Neħtieġu proċeduri aktar mgħaġġla, imwettqa skont id-drittijiet tal-bniedem. Ewropa li fiha ħadd ma jitħalla lura mhijiex proġett à la carte, iżda teħtieġ solidarjetà u ġustizzja.”

Waqt li tkellem fil-plenarja tal-KtR tas-17 ta’ Marzu, ir-rapporteur tal-Parlament Ewropew dwar ir-regolament dwar il-ġestjoni tal-ażil u tal-migrazzjoni – Tomas Tobé (SV/PPE) – qal li s-solidarjetà għandha tkun “obbligatorja” iżda b’għażliet “flessibbli”, filwaqt li żied jgħid li probabbilment se jkunu meħtieġa ideat ġodda għal forom ta’ solidarjetà.

Huwa qal: “Is-sistema Ewropea attwali tal-ażil hija difettuża, u dan jaffettwa b’mod qawwi r-reġjuni u ż-żoni lokali, speċjalment fl-Istati Membri l-aktar esposti. Biex tittaffa din il-pressjoni, jeħtieġ li jkollna sistema ta’ migrazzjoni li tiffunzjona tajjeb. Neħtieġu solidarjetà sinifikanti u kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà madwar l-Unjoni – iżda rridu nsibu soluzzjonijiet prammatiċi, għaliex ilna niddiskutu dan bażikament mill-2016 bi progress kajman ħafna. Iżda irrispettivament minn dak li se naqblu dwaru, neħtieġu implimentazzjoni, għaliex kieku kellna implimentazzjoni li tiffunzjona tas-sistema attwali, ma kienx ikollna l-problemi li għandna issa. Għandna ħafna affarijiet x’nagħmlu qabel ma nkunu nistgħu naslu għal kwalunkwe tip ta’ konklużjonijiet politiċi dwar il-Patt.”

L-Opinjoni tal-KtR tiffoka prinċipalment fuq il-fażi ta’ akkoljenza tal-migrazzjoni, billi tikkunsidra kwistjonijiet kontroversjali fil-proposti tal-Kummissjoni li jvarjaw mill-iskrinjar u l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet, il-kriterji applikati għall-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet, ir-ritorn ta’ migranti li l-applikazzjonijiet tagħhom jiġu miċħuda, il-forniment ta’ servizzi, u l-piżijiet finanzjarji u amministrattivi assoċjati fuq ir-reġjuni tal-fruntiera. Il-KtR laqa’ wkoll dimensjoni oħra tal-Patt, l-integrazzjoni tal-migranti fid-djar il-ġodda tagħhom, u ddeskriva l- Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni għall-2021-2027 dwar l-Integrazzjoni u l-Inklużjoni bħala “komplement meħtieġ” għall-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil.

Fl-2019, il-KtR nieda inizjattiva dwar Bliet u Reġjuni għall-Integrazzjoni tal-Migrazzjoni , bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea. Waqt il-plenarja ta’ Marzu 2021, il-KtR u l-Kummissjoni Ewropea ffirmaw ftehim li japprofondixxi l-kooperazzjoni tagħhom.

Meta tkellmet fil-plenarja tal-KtR fid-19 ta’ Marzu, Ylva Johansson , il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni, iffukat fuq l-integrazzjoni, u qalet: “L-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu fuq quddiem nett biex jipprovdu l-integrazzjoni u servizzi oħra lill-migranti li jkunu għadhom kif waslu kif ukoll biex jappoġġjaw l-inklużjoni fit-tul tagħhom. Ninsab kuntenta li nħabbar din is-sħubija mal-Kumitat tar-Reġjuni, li ser ikollha rwol ewlieni fl-appoġġ tal-bliet u r-reġjuni fl-UE fil-ħidma tagħhom ta’ integrazzjoni.”

Persuna ta’ kuntatt:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Il-Muniċipalità ta’ Michałowo u ċ-ċittadini tagħha ġew onorati bil-Premju “Sindku Paweł Adamowicz” għall-għajnuna tagħhom lir-refuġjati fil-fruntiera mal-Belarussja
Il-Muniċipalità ta’ Michałowo u ċ-ċittadini tagħha ġew onorati bil-Premju “Sindku Paweł Adamowicz” għall-għajnuna tagħhom lir-refuġjati fil-fruntiera mal-Belarussja
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Il-proposti tal-UE huma spinta pożittiva għall-migrazzjoni legali
Il-proposti tal-UE huma spinta pożittiva għall-migrazzjoni legali
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Schengen u d-drittijiet tal-migrazzjoni ma għandhomx jiġu kompromessi fi kriżijiet
Schengen u d-drittijiet tal-migrazzjoni ma għandhomx jiġu kompromessi fi kriżijiet
13.10.2022