Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-progress tal-Isħubija tal-Lvant jesiġi iżjed flus  
Ir-reviżjoni tal-istrateġija tal-UE mal-ġirien tagħha mil-lvant għandha tagħmel iżjed biex tistimola r-riforma soċjali, ekonomika u ta’ governanza fil-livell lokali u reġjonali.

Is-sħubija tal-Unjoni Ewropea ma’ sitt pajjiżi mal-fruntiera tal-lvant tagħha, inkluż l-Ukrajna, għandha tirċievi ammont żejjed sinifikanti ta’ flus fid-deċennju li jmiss, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qal fil-5 ta’ Diċembru f’sett ta’ rakkomandazzjonijiet li sejħu wkoll lill-UE biex l-UE taħdem aktar biex testendi l-benefiċċji ta’ kooperazzjoni lil hinn mill-bliet kapitali nazzjonali. Fost id-diversi proposti speċifiċi oħra hemm sejħa għall-ħolqien ta’ akkademja għat-taħriġ ta’ ħaddiema taċ-ċivil fil-gvern lokali u reġjonali u appoġġ akbar għal proġetti lokali transkonfinali.

L-Opinjoni tasal f’waqt meta l-UE qed tiddeċiedi dwar il-baġit tagħha għall-2021-27 u qed tirrivedi l-ħidma tagħha mas-sitt membri tas-Sħubija tal-Lvant: l-Ukrajna, il-Belarussja, il-Moldova, l-Armenja, l-Azerbajġan u l-Ġeorġja. Ġeneralment, l-Opinjoni tikkonferma deċennju ta’ sforzi mill-UE biex tappoġġja bidliet tanġibbli li jtejbu l-governanza, jagħtu spinta lill-ekonomija, jappoġġjaw lis-soċjetà ċivili, u jsaħħu r-rabtiet. Hija tappoġġa wkoll l-approċċ tal-UE li tinvesti l-aktar fil-ħin, il-flus u l-isforzi fil-pajjiżi li huma aktar orjentati lejn ir-riforma iżda targumenta li l-UE għandha żżid l-appoġġ tagħha għal riforma fil-livell lokali u reġjonali.

Ir-relatur – Tadeuš Andžejevski (LT/KRE), membru tal-kunsill tal-belt ta’ Vilnius – qal: “Fl-aħħar għaxar snin, rajna tqassim mill-ġdid tal-poter lejn l-amministrazzjonijiet reġjonali u lokali, kritikalment fl-Ukrajna, u – dan hu punt pożittiv ħafna – rieda reali min-naħa tar-reġjuni u l-bliet għal riforma u għal parteċipazzjoni f’inizjattivi minn isfel għal fuq maħluqa mill-UE. Eżempju wieħed huwa l- Patt Globali tas-Sindki , li huwa ffokat fuq l-azzjoni klimatika; i nizjattiva oħra ġdida hija hija Sindki għat-Tkabbir Ekonomiku , maħluqa speċifikament għall-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant. Bl-appoġġ tal-UE, qed naraw il-gvernijiet sottonazzjonali jikkooperaw ma’ pari fir-reġjun, u ttestjajna b’suċċess sħubijiet bejn il-bliet u r-reġjuni fl-UE u s-Sħubijiet tal-Lvant. Jeħtieġ li nappoġġjaw dawn il-bidliet fil-livell lokali, politikament, finanzjarjament u teknikament. Tali appoġġ għandu jinkludi bidla fil-bilanċ fir-relazzjoni, billi l-bliet u r-reġjuni jingħataw rwol akbar fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-ġestjoni ta’ proġetti fiż-żona tagħhom.”

Huwa żied jgħid: “Bħall-Kummissjoni Ewropea, nemmnu li żieda ta’ 25% fil-baġit hija ġustifikata. Huwa ċar li hemm ammont kbir ħafna li l-UE tista’ tagħmel biex ittejjeb il-governanza, tagħti spinta lill-ekonomija, tappoġġja lis-soċjetà ċivili, u ssaħħaħ ir-rabtiet. Fil-livell lokali u reġjonali, bidliet fi tliet oqsma b’mod partikolari jista’ jkollhom benefiċċji profondi u fit-tul. Waħdi hija aktar investiment f’governanza tajba – permezz ta’ akkademja li tħarreġ l-impjegati taċ-ċivil, pereżempju. Nistgħu nistimulaw it-tkabbir ekonomiku, billi ngħinu biex intejbu l-istatistika, niffaċilitaw l-aċċess għall-programmi tal-UE, u ngħinu lin-negozji ż-żgħar. U, mill-esperjenza fl-UE, nafu li aktar kuntatti bejn in-nies u l-iżvilupp ta’ programmi transkonfinali jrendu lura dividendi soċjali, kulturali u ekonomiċi kbar; jeħtieġ li ninvestu aktar biex dawk il-mudelli jiġu estiżi fir-relazzjoni tagħna mal-ġirien tagħna tal-Lvant.”

Huwa kkonkluda: “Dawn huma proposti ambizzjużi iżda xorta waħda modesti li huma tajbin għaċ-ċittadini, in-negozji, l-amministrazzjoni pubblika, id-demokrazija u l-istat tad-dritt f’dawn is-sitt pajjiżi. Huma wkoll tajbin għaċ-ċittadini, in-negozji, il-politika barranija tal-UE, kif ukoll ix-xewqa tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida li tkun aktar ġeopolitika.”

L-Opinjoni tal-KtR – bit-titolu “ L-awtoritajiet lokali u reġjonali qed isawru s-Sħubija tal-Lvant tal-futur" – ser tikkontribwixxi għad-dibattiti intergovernattivi qabel summit f’nofs l-2020. Il-KtR diġà kkontribwixxa proposti għal konsultazzjoni li issa hija magħluqa tal-partijiet interessati u li saret mill-UE. L-istrateġija attwali ffukat fuq ' 20 riżultat tanġibbli għall-2020 ’ b’erba’ objettivi: ekonomija aktar b’saħħitha, governanza aktar b’saħħitha, konnettività aktar b’saħħitha u soċjetà aktar b’saħħitha.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-KtR jinkorporaw ħafna ideat aktar dettaljati promossi jew appoġġjati minn politiċi lokali u reġjonali fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant, permezz tal- Konferenza tal-Awtoritajiet Reġjonali u Lokali għas-Sħubija tal-Lvant (CORLEAP) maħluqa mill-KtR fl-2011. Dawn jinkludu rapporti dwar id-demokrazija lokali , l-iżvilupp ekonomiku , l-effiċjenza enerġetika , il-kooperazzjoni transkonfinali , il- kapaċità tal-gvern lokali u reġjonali , u sħubijiet bejn ir-reġjuni u bejn il-bliet .

Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-KtR, il-CORLEAP ser tissaħħaħ, biex jingħata appoġġ akbar għad-deċentralizzazzjoni fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u biex tiġi approfondita l-kooperazzjoni bejn l-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali mill-UE u mill-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR_WORKING_GROUP_ON_UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

'We stand with Ukraine now – and for the long term'
'We stand with Ukraine now – and for the long term'
24.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023