Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
President Tzitzikostas: Il-Baġit tal-UE u l-Pjan ta’ Rkupru jipproteġu u jagħtu s-setgħa lir-reġjuni, il-bliet u l-irħula kif mitlub mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.  

Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-27 u l-Pjan ta’ Rkupru tal-UE jirrispondu għat-talbiet tal-KtR biex jappoġġjaw l-irkupru tal-komunitajiet reġjonali u lokali. Huma jipprovdu risposta għall-populisti u l-ewroxettiċi, u jagħti prova tal-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea.

Huwa u jikkummenta dwar il-QFP tal-UE u l-Pjan ta’ Rkupru proposti mill-Kummissjoni Ewropea, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostenkif qal: “Il-baġit tal-UE jiswa EUR 1,100 biljun u l-Pjan ta’ Rkupru li jammonta għal EUR 750 biljun jiffukaw fuq is-sikurezza, l-irkupru u r-reżiljenza tar-reġjuni, l-bliet u l-irħula madwar l-Ewropa u jinkludu l-elementi ewlenin mitluba mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Jipprovdu wkoll tweġiba ċara lill-populisti u lill-ewroxettiċi, billi jagħtu prova tal-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea matul dawn iż-żminijiet diffiċli. Nistieden lill-Istati Membri tal-UE u lill-Parlament Ewropew biex jivvalutaw u jadottaw malajr il-proposti ppreżentati llum mill-President Ursula von der Leyen”.

‘’Kif intalab mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-abbozz il-ġdid tal-baġit tal-UE jinkludi Fond ta’ Rkupru tal-UE ta’ mill-inqas EUR 500 biljun f’għotjiet. Jintroduċi programm ġdid dwar il-Kura tas-Saħħa li jiġbor flimkien il-livelli kollha tal-gvern – tal-UE, nazzjonali u reġjonali – sabiex jitjiebu s-servizzi u l-faċilitajiet tas-saħħa madwar il-kontinent. Il-proposta tagħti ħajja ġdida lill-politika ta’ koeżjoni tal-UE, b’aktar minn EUR 373 biljun f’allokazzjonijiet, issaħħaħ l-iżvilupp rurali b’investiment ta’ EUR 90 biljun, u tagħti spinta lit-tranżizzjoni ġusta b’fond ta’ EUR 40 biljun. F’konformità mat-talbiet tagħna, il-pjani tal-Kummissjoni jipprovdu wkoll tweġibiet importanti għal setturi vitali bħat-turiżmu, il-kultura u l-SMEs ”, żied il-President Tzitzikostas.

Il-President tal-Kummissjoni tal-KtR għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE ( COTER ),  Isabelle Boudineau (FR/PSE) , ikkummentat: “ Lil hinn min-numri tal-proposta l-ġdida, huwa essenzjali li r-riżorsi Ewropej jaslu malajr u jiġu investiti b’mod utli fil-prattika . Ir-reġjuni u l-bliet jafu l-aħjar li f’liema oqsma jew setturi jeħtieġ li ninvestu b’urġenza biex nindirizzaw il-konsegwenzi tal-kriżi u biex inħejju l-futur. Dan ma jistax ikun eżerċizzju minn fuq għal isfel, għalhekk neħtieġu Semestru Ewropew riformat li jinvolvi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u li jiffoka fuq il-lokalizzazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli. Jekk l-Unjoni Ewropea tfalli bid-dewmien tad-deċiżjonijiet dwar il-QFP u l-pjan ta’ rkupru, il-konsegwenzi jkunu diżastrużi soċjalment, ekonomikament u, barra minn hekk, politikament."

L-ewwel Viċi President tal-KtR, Vasco Cordeiro (PT/PSE) , qal: “ Il-qafas finanzjarju pluriennali propost mill-Kummissjoni jżid l-appoġġ għall-bliet u r-reġjuni biex jegħlbu d-diffikultajiet soċjali u ekonomiċi u sabiex jitaqqsu l-inugwaljanzi territorjali u d-disparitajiet bejn iċ-ċittadini. Dan huwa aspett kruċjali mhux biss għall-politika ta’ koeżjoni – li issa hija meħtieġa aktar minn qatt qabel – iżda għall-pjan ta’ rkupru kollu u l-baġit tal-UE. Il-fondi kollha għandhom ikunu faċilment aċċessibbli għar-reġjuni u l-bliet tagħna sabiex jaġixxu b’mod stabbli u jiżguraw li l-investimenti tal-UE jkunu effettivi u jkunu mmirati lejn il-ħtiġijiet reali taċ-ċittadini tagħna”.

Ir-relatur tal-KtR dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali, Nikola Dobroslavić (HR/PPE) , qal: ''Nilqa’ l-pjani tal-Kummissjoni biex tintroduċi estensjoni għall-programmi attwali tal-politika ta’ koeżjoni b’finanzjament addizzjonali sal-2022, u li ssaħħaħ il-livell ta’ investiment fil-politika reġjonali għall-perjodu 2021-27 għal tkabbir sostenibbli u reżiljenza. Dan se jappoġġja l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli. Il-KtR huwa determinat li jkompli l-ħidma tiegħu biex iżid il-viżibbiltà tal-baġit tal-UE u tal-valur miżjud tiegħu għall-ħajja tan-nies".

SFOND

Sa mill-bidu tal-pandemija tal-COVID-19, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni semma l-leħen tal-miljun politiku elett reġjonali u lokali madwar l-Ewropa.

Fid- Dikjarazzjoni tiegħu adottata fit-8 ta’ Mejju, il-KtR talab għal:

1) Pjan għal Ewropa sostenibbli, reżiljenti u soċjali li jinkludi Fond ta’ Rkupru tal-UE, konness ma’ baġit tal-UE ambizzjuż u bbażat fuq l-assigurazzjoni tad-dejn Ewropew, li jiswa mill-inqas EUR 500 biljun.

2) Mekkaniżmu tas-Saħħa tal-UE biex tinxtara provvista medika u biex tiġi valutata, aġġornata u mmonitorjata l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa reġjonali permezz tal-investiment fir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-kura tas-saħħa.

3) Skemi ta’ finanzjament biex jgħinu lill-komunitajiet reġjonali u lokali jikkumpensaw għat-telf tat-taxxa lokali u biex is-servizzi pubbliċi jinbidlu f'servizzi diġitali, sostenibbli u reżiljenti;

4) Proċeduri simplifikati għall-finanzjament ta’ infrastruttura lokali sostenibbli.

5) Faċilitajiet apposta u arranġamenti legali ta’ appoġġ għall-SMEs, it-turiżmu, il-kultura.

6) Pjan ta’ inklużjoni rurali biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, lill-intraprenditorija u lill-konnettività fiż-żoni rurali.

Persuna ta’ kuntatt:

Kelliem f’isem il-President:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :