Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Id-dikjarazzjoni tal-President Lambertz dwar L-istat tal-Unjoni Ewropea fl-2017 tal-Kummissjoni Ewropea  

L-għan li tinbena “Unjoni Aktar Maqgħuda, Aktar b’Saħħitha, u Aktar Demokratika”, li għandha tinkiseb fi sħubija mar-reġjuni tal-Ewropa, jistabbilixxi t-triq it-tajba. Huwa ċar li l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha ser jirrealizzaw dan biss billi jaħdmu flimkien, ma’ kull livell ta’ gvern, inklużi l-awtoritajiet lokali u reġjonali, u li dan ma jistax jiġi “ddettata minn fuq”. Il-proċess Nirriflettu dwar l-Ewropa mniedi mill-Kumitat tagħna jikkomplementa l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE biex jisimgħu u jaħdmu maċ-ċittadini fid-deċiżjoni dwar il-ġejjieni tal-Ewropa.

Il-President Juncker iddikjara wkoll b’mod korrett li s-sussidjarjetà u l-proporzjonalità għandhom imexxu l-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea tagħna. Biex tipprogressa b’suċċess, l-UE trid taħdem mill-qrib mar-reġjuni u l-bliet fl-oqsma tagħhom ta’ kompetenza, partikolarment jekk tispera li twassal politika ambjentali li tmexxina lejn ekonomija sostenibbli b’impatt baxx tal-karbonju, li ttejjeb it-trasport f’kull komunità, li tintegra r-refuġjati fil-komunitajiet tagħna, li toħloq impjiegi deċenti, li tikkontribwixxi għal aktar ġustizzja soċjali u li tippromovi fundamentalment il-koeżjoni soċjali u territorjali filwaqt li jiġu appoġġjati l-ekonomiji lokali tagħna. Għaldaqstant nitolbu li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jkun rappreżentat fit-Task Force dwar is-Sussidjarjetà u l-Proporzjonalità.

L-objettivi stabbiliti mill-President Juncker ma jistgħux jinkisbu mingħajr ir-riżorsi adattati. Għaldaqstant, neħtieġu baġit tal-UE aktar b’saħħtu li jaqbel mal-ambizzjonijiet Ewropej. Filwaqt li japprezza l-ħtieġa li jissaħħaħ il- Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, aħna nisħqu li l-istrumenti finanzjarji għandhom jikkomplementaw u mhux jieħdu post politika ta’ koeżjoni għar-reġjuni kollha, li tmur id f’id ma’ aktar flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. Il-politika ta’ koeżjoni hija l-aħħar espressjoni tas-solidarjetà Ewropea – xi ħaġa li 80 % taċ-ċittadini jħossu li hemm nieqsa fl-Ewropa.

Għalhekk aħna nistiednu lil kull min jinsab konvint fil-valur miżjud tal-politika ta’ koeżjoni biex jingħaqad mal-#CohesionAlliance li ser titnieda fid-9 ta’ Ottubru fi Brussell.

L-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa’ kompjaċenti. Irridu nuru li l-UE hija lesta li tkun aktar effettiva u aktar effiċjenti. Li hija soċjalment progressiva u ttejjeb il-ħajja ta’ kull ċittadin. Il-gvernijiet lokali u reġjonali huma fuq quddiem nett tal-Ewropa, jifhmu l-isfidi u x’jeħtieġ li jsir biex dawn jingħelbu, u huma “Ir-riħ fil-qlugħ tal-Ewropa”. “Ewropa unita” teħtieġ li tisma’, taħdem u tinvesti lokalment.

Vuċi lokali aktar b’saħħitha teħtieġ li tinstema’ fi Brussell. Għal din ir-raġuni ser nippreżenta l-ewwel diskors annwali dwar “L-istat tal-Unjoni Ewropea: il-perspettiva tar-reġjuni u l-bliet” fl-10 ta’ Ottubru fi Brussell. Id-diskors u d-dibattitu ta’ wara mal-mexxejja lokali tal-UE ser jixxandru live fuq EbS kif ukoll fuq il-websajt tal-KtR: www.cor.europa.eu

Aktar informazzjoni:

• Segwina: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

L-istat tal-Unjoni: il-perspettiva tar-reġjuni u l-bliet

Id-diskors tal-President Juncker dwar L-istat tal-Unjoni fl-2017

Kuntatt:
Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023