Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Wara s-Summit Soċjali ta’ Porto, ir-reġjuni u l-bliet iħeġġu r-rikonoxximent tar-rwol tagħhom fil-bini ta’ Ewropa Soċjali  

L-ewwel Viċi President Vasco Cordeiro u l-President tal-Kummissjoni SEDEC Anne Karjalainen irrappreżentaw lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fis-Summit Soċjali tal-UE f’Porto fis-7 u t-8 ta’ Mejju. Huma laqgħu l-impenn tal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern tal-UE biex isaħħu l-wegħda li jaħdmu lejn Ewropa Soċjali, biex isaħħu l-koeżjoni soċjali u biex jilħqu l-miri ewlenin ġodda tal-UE dwar l-impjiegi, il-ħiliet u t-tnaqqis tal-faqar. Madankollu, huma ddispjaċihom li d- Dikjarazzjoni finali tas-Summit ma tagħmilx referenza għar-rwol tal-gvernijiet reġjonali u lokali.

L-ewwel Viċi President Vasco Alves Cordeiro , Membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, qal: “L-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tista’ tirnexxi biss jekk ikunu involuti l-livelli kollha ta’ governanza, minn dawk Ewropej sa dawk lokali. Huwa pożittiv ħafna li l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koeżjoni territorjali u soċjali, bl-involviment tal-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali tal-gvern, ġiet inkluża fid-dikjarazzjoni tal-partijiet interessati tas-Summit Soċjali. Madankollu, huwa diżappuntanti li l-Kunsill Ewropew ma rrikonoxxiex ir-rwol tagħna fid-Dikjarazzjoni finali tas-Summit. Il-bini ta’ Ewropa soċjali jista’ jseħħ biss mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u bis-saħħa tagħhom, u din it-tendenza inkwetanti jeħtieġ li tinbidel, anke fid-dawl tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.”

Il-President tal-Kummissjoni SEDEC Anne Karjalainen (FI/PSE), Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Kerava u r-relatur tal- Opinjoni mitluba mill-Presidenza Portugiża tal-Kunsill tal-UE dwar id-dimensjoni lokali u reġjonali tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, qalet: “Aħna nilqgħu l-fatt li l-mexxejja tal-UE qablu dwar għanijiet komuni bil-għan li jpoġġu l-benesseri u l-ugwaljanza tan-nies fil-qalba tal-politika u li l-kwistjonijiet soċjali jsiru prijorità dejjiema fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, is-suċċess se jiddependi mill-impenn tal-livelli kollha tal-gvern, minn dak Ewropew għal dak lokali, għall-bini ta’ Ewropa soċjali b’saħħitha u reżiljenti, li tiggarantixxi li t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jkunu ġusti u li jiffaċilitaw l-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19 kemm ekonomikament kif ukoll soċjalment.”

Aktar informazzjoni:

Is-Sur Cordeiro u s-Sinjura Karjalainen ipparteċipaw fil- konferenza ta’ livell għoli tas-Summit li ġiet organizzata l-Ġimgħa mal-mexxejja tal-UE u ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati. Fi tmiem il-konferenza, ġiet iffirmata dikjarazzjoni konġunta .

Il-ġimgħa li għaddiet il-Prim Ministru tal-Portugall António Costa indirizza s-sessjoni plenarja tal-KtR , u enfasizza r-rwol tal-bliet u r-reġjuni bħala msieħba ewlenin għas-suċċess ta’ rkupru ġust, ekoloġiku u diġitali fl-Ewropa.

Il-mexxejja tal-UE ltaqgħu f’Porto fit-8 ta’ Mejju biex jaqblu dwar miri kwantitattivi u skedi ta’ żmien speċifiċi għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, li ġie pproklamat fl-2017 f’Gothenburg. Kif speċifikat fil- Pjan ta’ Azzjoni ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea f’Marzu, Il-miri ewlenin il-ġodda proposti jimplikaw li sal-2030 mill-inqas 78% tal-popolazzjoni tal-UE ta’ bejn l-20 u l-64 sena għandhom ikunu impjegati, mill-inqas 60% tal-adulti kollha għandhom jipparteċipaw f’taħriġ kull sena u l-għadd ta’ persuni f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali għandu jitnaqqas b’mill-inqas 15-il miljun. 

Persuna ta’ kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023