Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Azzjoni Pilota dwar is-Sħubijiet għall-Innovazzjoni Reġjonali: Ir-reġjun tiegħek jista’ japplika issa  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni Ewropea nedew is-sejħa għal espressjoni ta’ interess għal azzjoni pilota ġdida dwar is-Sħubijiet għall-Innovazzjoni Reġjonali. L-Azzjoni Pilota ser tinvolvi sa 24 parteċipant Ewropew (Stati Membri, reġjuni jew gruppi ta’ reġjuni) li jħossu l-bżonn li jittrasformaw l-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħhom u li huma lesti jkomplu jiżviluppaw il-qafas ta’ politika strateġika tagħhom stess li jindirizza l-innovazzjoni, l-iżvilupp industrijali, it-tranżizzjonijiet tas-sostenibbiltà u żvilupp ekonomiku u soċjali usa’. L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu sal-25 ta’ April 2022.

Is-Sħubijiet għall-Innovazzjoni Reġjonali huma approċċ komplementari, li jibni fuq esperjenzi pożittivi bi strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti. L-inizjattiva għandha l-għan li ssaħħaħ il-koordinazzjoni u d-direzzjonalità tal-politiki reġjonali, nazzjonali u tal-UE b’rabta mar-riċerka u l-innovazzjoni biex tiġi implimentata t-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali tal-Ewropa u biex jiġi indirizzat id-distakk fl-innovazzjoni fl-UE.

Is-Sħubijiet ser ikunu ankrati b’mod sod fil-qafas ta’ politika tal-UE, u b’hekk tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni tal- Patt Ekoloġiku Ewropew , l- Orizzont Ewropa , il- politika ta’ koeżjoni u n- NextGenerationEU . Ser tingħata attenzjoni partikolari lill-għodod u l-mekkaniżmi ta’ governanza li jimmobilizzaw diversi sorsi ta’ finanzjament u politiki biex jiġi amplifikat l-impatt u li jistgħu jgħinu biex l-inizjattivi reġjonali u nazzjonali jiġu konnessi mal-inizjattivi tal-UE għat-tranżizzjoni doppja.

Apostolos Tzitzikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: “L-esperjenza, il-kuntatti, il-kooperazzjoni, l-interessi kondiviżi u l-għarfien espert li din l-inizjattiva għandha l-għan li tagħmel disponibbli għall-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-UE kollha se jgħinuhom jindirizzaw b’suċċess l-isfidi tas-soċjetà li lkoll qed niffaċċjaw bħalissa . Fuq medda itwal ta’ żmien, dan l-eżerċizzju ser jgħin biex jattira l-investiment meħtieġ u jimmobilizza b’mod koerenti l-politiki u l-istrumenti ta’ finanzjament rilevanti kollha.”

Elisa Ferreira , Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi, qalet: “ Il-promozzjoni u t-tixrid tal-innovazzjoni huma kruċjali għas-suċċess tat-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali.  Ir-reġjuni kollha għandhom potenzjal ta’ innovazzjoni li għandu jiġi sfruttat bis-sħiħ sabiex ħadd ma jitħalla jibqa’ lura. Neħtieġu sħubijiet ta’ innovazzjoni b’saħħithom imsejsa fuq strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti adattati għall-punti tajbin u l-isfidi ta’ kull territorju u li jintegraw fondi u politiki differenti. Ir-reġjuni jeħtieġ li jkunu atturi ċentrali biex isawru l-mudell tat-tkabbir innovattiv tal-Ewropa.”

Mariya Gabriel , Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, qalet: “ Konnessjonijiet b’saħħithom fost l-atturi tal-innovazzjoni huma s-sisien ta’ ekosistemi ta’ innovazzjoni reġjonali li jirnexxu. Is-“Sħubijiet għall-Innovazzjoni Reġjonali” ser jipprovdu pjattaforma għall-atturi pubbliċi u privati biex jinvestu fl-innovazzjoni u n-negozji ġodda għal ekonomija u soċjetà sostenibbli.  Is-Sħubijiet ser jintegraw l-istrumenti kollha disponibbli tal-UE biex iwettqu impatti tanġibbli. Neħtieġu innovaturi u investituri f’kull reġjun u pajjiż. Is-Sħubijiet għall-Innovazzjoni Reġjonali ser jgħaqqduhom ilkoll flimkien biex tinbena Ekosistema tal-Innovazzjoni pan-Ewropea ġenwina.”

Il-parteċipanti fl-Azzjoni Pilota ser ikunu mistennija jidentifikaw, f’kollaborazzjoni mill-qrib ma-lJRC u l-KtR, l-oqsma li fuqhom jixtiequ jiffukaw l-Azzjoni Pilota. Dawn jistgħu jkunu sfidi soċjoekonomiċi jew ta’ politika, setturi ekonomiċi speċifiċi u/jew oqsma jew strumenti ta’ politika. L-attivitajiet taħt l-Azzjoni Pilota ser jiġu adattati abbażi tal-oqsma tal-akbar interess għal kull parteċipant.

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu sal- 25 ta’ April 2022 . Tista’ ssib aktar informazzjoni u struzzjonijiet dwar kif tapplika fl- ittra tal-President Tzitzikostas u l-ppendiċi tagħha . It-territorji magħżula ser jitħabbru f’Mejju u hemm avveniment ta’ tnedija uffiċjali skedat fis-17 ta’ Mejju.

Kuntatt:

Segretarjat tal-Kummissjoni SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC members meeting in Brno elect Tanya Hristova as new chair
SEDEC members meeting in Brno elect Tanya Hristova as new chair
04.10.2022