Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Sħubijiet għall-Innovazzjoni Reġjonali: 63 reġjun, seba' bliet u erba' Stati Membri magħżulin għal Azzjoni Pilota  

Illum, il-Kummissjoni ħabbret it-63 reġjun, is-seba' bliet u l-erba' Stati Membri magħżulin fil-proġett pilota għas-Sħubijiet għall-Innovazzjoni Reġjonali, inizjattiva żviluppata flimkien mal-Kumitat tar-Reġjuni. Il-parteċipanti fl-azzjoni pilota lesti jikkondividu prattiki tajbin kif ukoll jiżviluppaw għodod b'mod konġunt u jittestjawhom, bit-tir li jimmobilizzaw diversi sorsi ta' finanzjament u ta' politiki, u jgħaqqdu l-programmi reġjonali u nazzjonali mal-inizjattivi tal-UE għat-trasformazzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Dawn is-sħubijiet se jikkontribwixxi għall-Aġenda l-ġdida ta' Innovazzjoni għall-Ewropa, fejn l-innovazzjoni tixpruna t-trasformazzjoni għas-sostenibbiltà, u b'hekk tgħaqqad l-istrateġiji lokali mal-inizjattivi fil-livell tal-UE.

Is-sejħa attirat rappreżentanza wiesgħa tal-ekosistema tal-innovazzjoni tal-UE, li tvarja minn Stati Membri, bħas-Slovakkja, li qed tipparteċipa fil-livell nazzjonali, u varjetà kbira ta' reġjuni tal-UE, bħal Andalusija, Azores, Hauts-de-France, Ostrobothnia, Podkarpackie, l-Eġew tat-Tramuntana, Emilia Romagna u ħafna oħrajn. Is-sejħa skattat ukoll il-proċess ta' kollaborazzjoni u networking minn isfel għal fuq, li diġà laqqa' flimkien ħafna parteċipanti bħala parti min-networks multireġjonali. Dan jinkludi, pereżempju, ir-reġjun tal-Baħar Baltiku, il-faċilità tal-Bijoreġjuni u Konsorzju Cities 4.0 estiż (Leuven, Bologna, Turku) li jinvolvi wkoll lil Eindhoven (NL), Espoo (FI) u Cluj-Napoca (RO).

Fi kliem il-Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, Mariya Gabriel: “Ekonomiji aktar b'saħħithom u aktar nodfa, u soċjetajiet aktar ġusti jistgħu jissejsu biss jekk l-innovazzjoni tkun fil-qalba tal-aġenda politika tal-UE. Jekk irridu nirnexxu fit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, neħtieġu innovazzjoni f'kull reġjun u f'kull pajjiż, u li jkun hemm konnessjoni bejn kull wieħed minnhom. Dawn is-Sħubijiet jippermettulna nibnu pontijiet biex niffaċilitaw is-sinerġiji tal-investiment u tas-soluzzjonijiet innovattivi. Ħerqana biex nara l-ideat u l-approċċi innovattivi li dawn se jfasslu flimkien."

Fi kliem il-Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi, Elisa Ferreira: “Il-kooperazzjoni u l-innovazzjoni huma ingredjenti essenzjali għall-iżvilupp sostenibbli u reżiljenti tar-reġjuni tal-UE. It-territorji kollha għandhom potenzjal innovattiv li jrid jiġi sfruttat, għalhekk ħadt gost nara interess daqshekk kbir għas-sejħa. Nistenna bil-ħerqa r-riżultati tal-proġett pilota, bit-tama li dan jikkontribwixxi biex jitnaqqas id-distakk persistenti fl-innovazzjoni bejn ir-reġjuni li jillimita l-prestazzjoni ġenerali tal-UE."

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas, qal: “Meta nrawmu l-innovazzjoni, insaħħu r-reżiljenza lokali u ntejbu l-kapaċità tal-komunitajiet lokali tagħna biex jiffaċċjaw l-emerġenzi, jipproteġu liċ-ċittadini u jappoġġaw l-ekonomiji lokali. F'dan il-kuntest, noqogħdu fuq il-Kummissarji Ferreira u Gabriel biex jaħdmu flimkien fil-qafas tas-Sħubijiet għall-Innovazzjoni Reġjonali bħala waħda mill-għodod ewlenin biex jiġu kkoordinati l-fondi disponibbli kollha għat-tixrid tal-innovazzjoni fil-prattika, b'enfasi fuq ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħna ħalli jsiru aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u sostenibbli."

Sħubijiet għall-Playbook tal-Innovazzjoni Reġjonali

Il-parteċipanti tal-proġett pilota se jesploraw is-Sħubijiet il-ġodda għall-Innovazzjoni Reġjonali msejsa fuq is-“Sħubijiet għall-Playbook tal-Innovazzjoni Reġjonali", dokument ta' gwida inizjali li ġie ppubblikat illum miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka. Il-Playbook jipproponi firxa wiesgħa ta' għodod u mekkaniżmi ta' governanza biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni tal-politiki ta' innovazzjoni reġjonali, nazzjonali u tal-UE biex jiġu implimentati t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali tal-Ewropa kif ukoll biex jiġi indirizzat id-distakk fl-innovazzjoni fl-UE. L-introduzzjoni ta' missjonijiet lokali hija element ewlieni tal-approċċ propost biex jiġu kkoordinati azzjonijiet skont il-loġika direzzjonali koerenti, li tippermetti li jiġu esplorati taħlit ta' politiki b'firxa wiesgħa għall-innovazzjoni fil-livell tas-sistema.

Matul l-Azzjoni Pilota, il-parteċipanti se jittestjaw dawn l-għodod ta' politika filwaqt li joħolqu gwida operazzjonali b'mod konġunt. Il-Playbook u l-Azzjoni Pilota se jippromwovu wkoll prattiki tajbin, se jiffaċilitaw it-tagħlim permezz tal-esperimentazzjoni u se jappoġġaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi kif ukoll l-ekosistema usa'. L-azzjoni pilota mhux se jkollha impatt fuq il-proċess ta' programmar attwali tal-fondi tal-2021-2027.

Sfond

Is-Sħubijiet għandhom l-għeruq tagħhom fl-Aġenda ta' Innovazzjoni għall-Ewropa l-ġdida li jmiss biex jgħinu fl-integrazzjoni tal-inizjattivi u tal-investiment fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali. Huwa sforz immirat direttament biex jittejbu l-ekosistemi tal-Innovazzjoni bħala qasam essenzjali wieħed biex tingħata spinta lill-prestazzjoni tal-innovazzjoni tal-Ewropa. L-objettiv ewlieni huwa li tissaħħaħ l-interkonnessjoni tal-ekosistemi tal-innovazzjoni reġjonali u lokali kif ukoll li jiġu rinforzati l-ktajjen tal-valur sostenibbli Ewropej u s-setturi deep-tech.

Is-Sħubijiet huma approċċ komplementari, li jibni fuq l-esperjenza pożittiva bl-istrateġiji ta' Speċjalizzazzjoni Intelliġenti. L-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti hija approċċ ibbażat fuq il-post li jirriżulta mill-politika ta' koeżjoni tal-UE, bl-għan li jidentifika oqsma strateġiċi għal intervent ibbażat kemm fuq l-analiżi tal-punti b'saħħithom kif ukoll fuq il-potenzjal tal-ekonomija u fuq Proċess ta' Skoperta Intraprenditorjali (Entrepreneurial Discovery Process, EDP) bl-involviment wiesa' tal-partijiet ikkonċernati. L-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti hija ffukata fuq l-innovazzjoni u għandha rwol ewlieni fl-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni biex jiġi żgurat żvilupp sostenibbli u reżiljenti tar-reġjuni kollha fl-Ewropa.

It-territorji magħżulin se jipparteċipaw jew fuq bażi individwali jew bħala parti minn sitt networks differenti ta' reġjuni u bliet tal-UE. B'kollox, fost il-parteċipanti fl-azzjoni pilota hemm rappreżentat 23 Stat Membru. Is-sejħa għal espressjoni ta' interess kienet miftuħa bejn Marzu u April 2022.

Għal aktar informazzjoni

Sħubijiet għall-Innovazzjoni Reġjonali – Pjattaforma ta' Speċjalizzazzjoni Intelliġenti

Is-sit web SEDEC tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 

Sħubijiet għall-Playbook tal-Innovazzjoni Reġjonali

Mapep tal-parteċipanti fis-sejħa


Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023