Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari: il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati issa hija miftuħa  

Il-konsultazzjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni dwar l-ekonomija ċirkolari hija miftuħa għall-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha u partijiet interessati ewlenin oħra sal-1 ta’ Mejju 2020

Ir-riżorsi tal-pjaneta tagħna qegħdin jispiċċaw. Fid-dawl ta’ konsum globali li mistenni li jirdoppja fid-diċennji li ġejjin u bl-ebda sinjal ta’ tnaqqis fit-tisħin globali fi kwalunkwe ħin qarib, hemm il-ħtieġa urġenti li t-tkabbir ekonomiku jinfired mill-użu tar-riżorsi billi jiġu manifatturati prodotti li jkunu durabbli, li jistgħu jerġgħu jintużaw u li jistgħu jissewwew. It-tisħiħ taċ-ċirkolarità se jgħin lill-ambjent, iżda ser ikun kruċjali wkoll għall-irkupru ekonomiku wara l-COVID-19. Permezz ta’ Opinjoni li se toħroġ dalwaqt imfassla mir-relatur Tjisse Stelpstra (NL/KRE), Ministru Reġjonali tal-Provinċja ta’ Drenthe, il-KtR għandu l-għan li jsaħħaħ il-pilastru lokali u reġjonali tal-Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari sabiex il-bliet u r-reġjuni jitpoġġew fil-qalba tiegħu.

Il-ġenerazzjoni annwali ta’ skart mill-attivitajiet ekonomiċi kollha fl-UE tammonta għal 2.5 biljun tunnellata. Dan ifisser 5 tunnellati per capita fis-sena. Illum, ma hemm l-ebda sett komprensiv ta’ rekwiżiti legali u ta’ politika biex jiġi żgurat li l-prodotti kollha li jitqiegħdu fis-suq tal-UE jsiru dejjem aktar sostenibbli u jgħaddu mit-test taċ-ċirkolarità. Dan huwa l-għan tal- Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari tal-Kummissjoni Ewropea li ġie ppreżentat fil-11 ta Marzu 2020.

Il-Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari jinkludi firxa wiesgħa ta’ proposti. Fosthom hemm l-estensjoni tal- Qafas dwar l-Ekodisinn għall-firxa usa’ possibbli ta’ prodotti, it-tisħiħ tal-akkwist pubbliku ekoloġiku, l-introduzzjoni ta’ restrizzjonijiet fuq l-użu ta’ materjali tal-imballaġġ, l-istabbiliment ta’ miri għat-tnaqqis tal-iskart għal flussi speċifiċi, l-armonizzazzjoni tas-sistemi ta’ ġbir separat u t-tqegħid fis-suq tal-UE ta’ ċarġer komuni tal-mowbajls li tant huwa mistenni. Il-prodotti ewlenin fil-mira huma t-tagħmir elettroniku, il-materjal tal-bini u tal-kostruzzjoni, il-vetturi u l-batteriji, l-imballaġġ, il-plastiks u l-mikroplastiċi, it-tessuti, l-ikel, l-ilma u n-nutrijenti.

Permezz ta’ konsultazzjoni bil-miktub tal-partijiet interessati li hija miftuħa sal-1 ta’ Mejju 2020 , il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qiegħed jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha kemm fl-UE kif ukoll partijiet interessati oħra sabiex jaqsmu l-fehmiet tagħhom dwar il-proposta tal-Kummissjoni u jressqu l-fehmiet u s-suġġerimenti tagħhom.

Id- dokument ta’ ħidma tal-konsultazzjoni pubblika huwa disponibbli hawnhekk .

L-ekonomija ċirkolari hija suġġett ewlieni f’dan id-diċennju. wJeħtiġilna nittraduċu b’mod urġenti l-politika għall-prodotti sostenibbli f’leġislazzjoni speċifika sabiex niżguraw id-dritt tal-konsumaturi li jkollhom aċċess għal prodotti durabbli u sabiex tintemm l-obsolexxenza prematura u l-qerda ta’ oġġetti durabbli li ma jinbigħux. L-għan aħħari tagħna jrid ikun soċjetà bi skart żero ”, sostna r-relatur Tjisse Stelpstra (NL/KRE) , Ministru Reġjonali tal-Provinċja ta’ Drenthe.

L-għan ewlieni tal-Opinjoni li jmiss tal-KtR huwa li jiżviluppa l-pilastru territorjali tal-Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari u jiddefinixxi l-opportunitajiet u l-isfidi li qegħdin jiffaċċjaw l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-azzjonijiet ta’ politika previsti.

“Ċertament nilqgħu s-sett komprensiv ta’ miżuri leġislattivi u ta’ politika proposti mill-Kummissjoni Ewropea. Madankollu, nqisu li l-Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari mhuwiex biżżejjed sabiex jiġi kkapitalizzat u sfruttat il-potenzjal politiku tar-reġjuni u l-bliet sabiex l-ekonomija ċirkolari titwettaq fil-prattika. Neħtieġu wkoll miri speċifiċi flimkien ma’ sinjali tal-prezz u inċentivi, sabiex tiġi żgurata mġiba sostenibbli mill-produtturi, mill-utenti u mill-konsumaturi ”, żied jgħid ir-relatur Tjisse Stelpstra .

Fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u l-impatt tagħha fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa u l-ekonomija, ir-relatur Tjisse Stelpstra jiġbed l-attenzjoni fuq id-dipendenza tal-UE fuq ir-riżorsi u jistaqsi liema tagħlimiet nistgħu nisiltu u x’jeħtieġ li jiġi kkunsidrat fit-tfassil ta’ pjani ta’ rkupru ekonomiku. “Is-sitwazzjoni devastanti li ħolqot il-pandemija tal-COVID-19 trid tlaqqa’ flimkien lil dawk kollha li jfasslu l-politika u trid isservi ta’ twissija għal mudell ekonomiku ġdid li jpoġġi l-benesseri soċjali u s-sostenibbiltà ambjentali fil-qalba tal-irkupru ekonomiku tal-UE”, żid jgħid ir-relatur Tjisse Stelpstra .

Il-kontribut potenzjali tal-Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari għall-irkupru ekonomiku wara l-COVID-19 ma għandux jiġi ssottovalutat peress li l-ekonomija ċirkolari ġġib magħha firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet ġodda ta’ negozju. L-impjiegi fl-ekonomija ċirkolari fl-UE żdiedu b’5 % li jammontaw għal madwar 4 miljun impjieg bejn l-2012 u l-2018 ( KE ).

Noti:

Skont l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni tal-COVID-19, l-iskeda ta’ ħidma tal-Opinjoni tal-KtR dwar il-Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari huwa kif ġej: id-dokument ta’ ħidma huwa ppjanat li jiġi diskuss fil-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE tat-8 ta’ Ġunju. L-abbozz ta’ Opinjoni huwa ppjanat li jiġi adottat fil-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE tad-9 ta’ Settembru bil-votazzjoni finali mistennija tittieħed fis-Sessjoni Plenarja tat-13-14 ta’ Ottubru 2020.

Ir-rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-partijiet interessati oħra huma ġentilment mistiedna jikkondividu l-kontributi tagħhom bil-miktub billi jibagħtuhom lil Aliona.Fornea@cor.europa.eu u lil enve@cor.europa.eu sal-1 ta’ Mejju 2020.

Ir-relatur Tjisse Stelpstra huwa disponibbli għal laqgħat u taħdidiet onlajn fuq talba, flimkien mal-esperta tiegħu Ingrid Zeegers u t-tim tal-ENVE tal-KtR.

Biex id-diskussjonijiet ikollhom struttura, ir-relatur qiegħed jaqsam id- dokument ta’ ħidma tiegħu dwar il-Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari li jinkludi xi mistoqsijiet ġenerali u speċifiċi strutturati madwar l-erba’ aspetti li ġejjin:

1. Ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-twettiq tal-ekonomija ċirkolari

2. Bidla fis-sistema ekonomika

3. Mhemmx skart, hemm biss riżorsi

4. Stabbiliment ta’ miri u qafas ta’ leġislazzjoni

Id-dokument ta’ ħidma tar-relatur se jkun disponibbli bil-lingwi kollha tal-UE mit-8 ta’ April fuq is-sit web tal-konsultazzjoni .

Kuntatt għall-Istampa:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :