Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-MEPs u l-mexxejja lokali se jiġġieldu għal regoli u fondi adegwati għal politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha.  

Il-membri tal-Parlament Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni kollha ddikjaraw li huma se jiġġieldu għal regoli u fondi adegwati biex il-politika ta’ koeżjoni għall-2021-2027 issir aktar b’saħħitha. Ħeġġew lill-Istati Membri biex ikollhom ambizzjoni ċara għal aktar koeżjoni u baġit ġenwin għall-UE.

In-negozjati dwar il-baġit tal-UE għall-2021-2027 u r-regolamenti għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE) ġew diskussi f’laqgħa konġunta tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (REGI) tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE (COTER) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li saret fil-kuntest tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet fit-8 ta’ Ottubru fi Brussell.

Matul dawn l-aħħar snin, l-MEPs u l-mexxejja lokali nġabru biex jiddefendu politika ta’ koeżjoni b’saħħitha għall-2021-2027 li tkompli tappoġġja liċ-ċittadini u lin-negozji fir-reġjuni Ewropej kollha u li tinvolvi lill-gvernijiet reġjonali u lokali fid-deċiżjonijiet dwar l-investiment. Flimkien jiddefendu wkoll regoli semplifikati u politika ta’ koeżjoni tal-UE li ma tkunx soġġetta għal kundizzjonalitajiet li mhumiex direttament relatati mal-għanijiet u l-benefiċjarji tagħha. Il-Kumitat REGI u l-Kummissjoni COTER ikkritikaw it-tnaqqis baġitarju mitlub minn xi Stati Membri u l-possibbiltà li jiddgħajjef il-qafas leġislattiv dwar l-involviment tal-atturi lokali, u fakkru gil-pożizzjoni kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kumitat tar-Reġjuni.

Il-membri tar-REGI u l-COTER fakkru wkoll fit-tħassib u l-prijoritajiet tagħhom lill-Kummissarju għall-Politika Reġjonali Johannes Hahn , li huwa wkoll il-Kummissarju l-ġdid għall-Baġit tal-UE. Id-diskussjoni enfasizzat il-ħtieġa li jiġi żgurat finanzjament adegwat biex jgħin lir-reġjuni u l-bliet kollha tal-UE jsiru aktar ekoloġiċi, aktar inklużivi u aktar intelliġenti, u b’hekk isir użu effiċjenti tal-FSIE. Huma fakkru li r-rabta bejn il-politika ta’ koeżjoni u r-riformi strutturali kellha tkun f’żewġ direzzjonijiet, li l-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni m’għandhomx jiġu devjati, u li kien ukoll imperattiv li l-objettiv ta’ koeżjoni jkun applikat b’mod trasversali fil-politiki kollha tal-UE kif mitlub mit-Trattati. It-tnaqqis tad-differenzi u t-tisħiħ fil-kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli jridu jsiru prijoritajiet komuni li ma jiddgħajfux minn approċċ għal riformi li jkun minn fuq għal isfel u ffukat fuq l-awsterità.

“In-nuqqas ta’ ambizzjoni għall-politika ta’ koeżjoni jfisser nuqqas ta’ ambizzjoni għall-Ewropa. It-tnaqqis fil-baġit ikun daqqa ta’ ħarta għall-proġett Ewropew. Ifisser li qegħdin naqtgħu qalbna waqt li nħallu lill-Ewrofobiċi jirbħu. Mhux se nħallu dan iseħħ .” qal il-President tar-REGI, Younous Omarjee .

“Il-politika ta’ koeżjoni hija l-politika ta’ investiment l-aktar importanti li l-bliet u r-reġjuni tagħna għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom. Il-possibbiltà ta’ dewmien tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss, li jwaqqaf lil din il-politika għal sentejn, ikollha impatt dirett fuq il-ġlieda kontra l-kriżi klimatika u żżid l-inugwaljanzi soċjali u territorjali dejjem jikbru” , qalet il-President tal-COTER, Isabelle Boudineau (FR/PSE).

Kuntatt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobile: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023