Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Mexxejja lokali u l-Kummissarju tal-UE Oettinger: jadottaw il-baġit tal-UE qabel l-elezzjonijiet Ewropej biex jiżguraw il-kontinwità tal-investiment  

Matul dibattitu fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fi Brussell, il-politiċi lokali u reġjonali u l-Kummissarju għall-Baġit tal-UE, Gunther Oettinger, appellaw għal qbil dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid (QFP) – li jistabbilixxi limiti annwali ta’ infiq għall-politiki kollha tal-UE għall-2027-2021 – qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019 li jmiss sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-appoġġ tal-UE għaċ-ċittadini u n-negozji.

Il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE jappoġġaw l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea biex iżżid l-investiment fl-edukazzjoni, ir-riċerka, iż-żgħażagħ u l-migrazzjoni kif ukoll il-miżuri proposti biex il-baġit tal-UE jsir inqas dipendenti fuq il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri. Fl-istess ħin, ir-reġjun u r-rappreżentanti tal-bliet jenfasizzaw li t-tnaqqis propost ta’ 10 % għall-politika ta’ koeżjoni se jdgħajjef il-kapaċità tagħhom biex jiġu indirizzati d-diskrepanzi u t-tixrid tal-innovazzjoni madwar il-komunitajiet lokali tal-Unjoni.

Flimkien mad-disponibbiltà ta’ finanzjament adegwat, il-mexxejja lokali u reġjonali enfasizzaw il-ħtieġa li jiġi definit sew ir-rwol tar-reġjuni u l-bliet fl-implimentazzjoni tal-ġenerazzjoni li jmiss tal-politiki kollha tal-UE, sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-impatti ta’ dawn il-politiki. F’din il-perspettiva, pass kruċjali ser ikunu l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea għar-regolamenti l-ġodda tal-fondi tal-UE, li mistennija jiġu ppubblikati fi tmiem Mejju u l-bidu ta’ Ġunju.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Karl-Heinz Lambertz, qal li "L-abbozz ta’ baġit tal-UE jistabbilixxi l-prijoritajiet it-tajba għalkemm dak li neħtieġu verament huwa baġit akbar tal-UE għal UE aktar ambizzjuża fil-futur u għal din ir-raġuni, il-Kumitat tagħna jitlob żieda ta 1,3 % tal-ING tal-UE27. Huwa ċar li l-Ewropa jeħtiġilha li tegħleb sfidi ġodda – bħalma huma l-migrazzjoni u d-difiża – iżda dan m’għandux isir għad-detriment tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE. B’mod kruċjali, il-kwistjoni issa ser tkun li naraw kif il-fondi se jiġu ġestiti u sabiex jiġi żgurat li jintlaħaq ftehim f’waqtu biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu jistgħu jippjanaw għall-futur.”

Il-Kummissarju Oettinger ħa nota tat-tħassib tar-reġjuni u stieden lill-mexxejja lokali biex jikkomunikaw mal-gvernijiet nazzjonali tagħhom sabiex jiġi żgurat appoġġ għal baġit adegwat tal-UE. Huwa stieden ukoll lill-membri tal-KtR biex jagħtu ħarsa lejn il-proposta tal-Kummissjoni b’attenzjoni speċjali għall-programmi l-ġodda: “Il-fondi ta’ koeżjoni huma importanti, iżda m’hemmx huma biss. Hemm ir-riċerka, li titwettaq ukoll fir-reġjuni, il-ħarsien tal-fruntieri, pereżempju, u l-migrazzjoni. Meta nirdoppjaw il-fondi tal-Erasmus +, ikun jirrigwarda lit-tfal tagħkom, mhux it-tfal tal-Kummissjoni! Għalhekk, meta tagħmlu l-kalkoli tagħkom tgħoddux biss il-fondi strutturali, tridu tħarsu lejn programmi oħrajn li huma wkoll ta’ interess u importanza fl-attività tagħkom ta’ kuljum.”

Noti lill-edituri

ALLEANZA TA’ KOEŻJONI

Sabiex jippreżenta l-każ għal politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha wara l-2020, il-KtR, flimkien mal-assoċjazzjonijiet territorjali ewlenin tal-UE, nedew il-#CohesionAlliance: moviment li jinvolvi liċ-ċittadini miftuħ għal kull min jemmen li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE trid tkompli tkun pilastru tal-futur tal-UE. Minn meta tnediet f’Ottubru tas-sena l-oħra, l-Alleanza kompliet tattira firmatarji ġodda kuljum, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-assoċjazzjonijiet tan-negozji, l-akkademja, it-trejdjunjins u l-gruppi ta’ riflessjoni.

Aktar informazzjoni dwar l-inizjattivi, id-dikjarazzjonijiet u d-dokumenti ta’ pożizzjoni relatati ma’ #CohesionAlliance hija disponibbli fuq https://cohesionalliance.eu .

Aġenda tal-plenarja ta’ Mejju tal-KtR

Kuntatt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mowbajl: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ikkondividi :