Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-awtoritajiet lokali jindirizzaw lil Charles Michel: il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa jeħtiġilha ssaħħaħ il-mudell demokratiku tal-UE u l-pedamenti tal-Ewropa: ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha.  

Il-President tal-Kunsill Ewropew, Charles Michel, iddiskuta l-ġejjieni tal-Ewropa u l-irkupru ekoloġiku wara l-COVID-19 mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni laqa’ lill-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel fil-#CoRplenary tiegħu tas-17 ta’ Marzu. Charles Michel ippreżenta l-viżjoni tiegħu dwar ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-irkupru u d-demokrazija tal-Ewropa. Huwa kellu wkoll skambju ta’ fehmiet dwar il-ġejjieni tal-Ewropa mal-Membri tal-KtR (ara l-filmat tad-dibattitu hawnhekk ).

Huwa u jippreżenta l-aspettattivi tar-reġjuni u l-bliet lil Charles Michel, il- President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas , qal: “ Matul l-aħħar tnax-il xahar, il-pandemija tal-COVID-19 infirxet fl-Ewropa kollha. Iżda f’dawn iż-żminijiet diffiċli ħafna, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ħadem bla heda, bħalma għamlu l-Gvernaturi, is-Sindki, u l-Kunsilliera Reġjonali u Lokali, li ta’ kuljum kienu qed jissieltu fuq il-post biex isalvaw il-ħajjiet, l-impjiegi u n-negozji lokali. Il-kriżi tal-COVID-19 ħarġet fid-dieher il-limiti tal-Ewropa bidimensjonali attwali, ibbażata biss fuq l-Istati Membri u Brussell. Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa toffri opportunità unika biex insaħħu d-Dar Ewropea tad-Demokrazija komuni tagħna, iżda din mhu se tfisser xejn, u mhu se tbiddel xejn f’ħajjet iċ-ċittadini, jekk se ndawruha f’konkors ta’ sbuħija bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-bliet kapitali nazzjonali. Din għandha tkun dwar il-bini ta’ Ewropa aħjar, aktar miftuħa u b’inqas burokrazija, reżiljenti, sostenibbli u aktar effettiva. Irridu nikkontribwixxu flimkien għall-modernizzazzjoni tad-Dar Ewropea tad-Demokrazija, fejn l-UE hija s-saqaf li jħarisna, l-Istati Membri huma l-ħitan b’saħħithom, u r-reġjuni, il-bliet u l-irħula huma l-pedamenti sodi tagħha.”

Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal: “ Peress li kont involut fl-awtoritajiet lokali ta’ Wallonia, naf kemm huwa importanti r-rwol li l-awtoritajiet reġjonali u lokali qed jaqdu biex jiffaċċjaw il-kriżi li ilha taffettwa l-Ewropa u d-dinja għal sena sħiħa. Dawn urew kemm tassew huma parti mid-demokrazija, għaliex kienu fl-ewwel linja tas-servizzi li jingħataw liċ-ċittadini tagħna. Kienu attivi ħafna, u ħadu azzjoni konkreta. Huma wrew li l-politiċi lokali huma kompletament leġittimi u għandhom rwol x’jaqdu. Fl-isfidi u l-opportunitajiet kollha li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea, kemm jekk huma l-protezzjoni tal-valuri u d-demokrazija, l-irkupru ekoloġiku ta’ wara l-COVID-19 jew id-diġitalizzazzjoni, inqis lill-mexxejja lokali u reġjonali bħala msieħba siewja li l-gvernijiet iridu jaħdmu aktar mill-qrib magħhom. Dawn huma l-eqreb għan-nies, huma prammatiċi, jinvolvu ruħhom direttament maċ-ċittadini u jafu kif jimmobilizzawhom. Jeħtieġ li jkunu aktar involuti fil-pjani ta’ rkupru, minħabba li jamministraw aktar minn 30% tal-investiment pubbliku u huma kruċjali għas-suċċess. Fil-qafas tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, dawn għandhom il-libertà sħiħa dwar kif jieħdu sehem fid-dibattitu. Nixtieq nislet aktar mill-enerġija li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jużaw fuq il-post u ninkludiha fil-“maġija Ewropea”.

L-ewwel Viċi President tal-KtR Vasco Cordeiro qal: “ Jekk il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa tipprova tagħmel kollox, tispiċċa billi ma tagħmel xejn affattu. Din għandha tiffoka prinċipalment fuq żewġ oqsma: kif taħdem l-Ewropa u fuq xiex għandha taħdem. F’dawn iż-żewġ każijiet, ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali qed isir dejjem iżjed diffiċli. Dan huwa wkoll minnu għall-irkupru tal-Ewropa. Wasal iż-żmien li nissodisfaw il-Pilastru tad-Drittijiet Soċjali u li niżguraw li l-klawżola liberatorja ġenerali tkompli tapplika s-sena d-dieħla. Din hija r-raġuni għaliex il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed jappella għal regola tad-deheb għall-investimenti sostenibbli”.

L-awtoritajiet lokali jaħdmu flimkien mal-Unjoni biex jiddiġitalizzaw iż-żoni rurali, billi jikkollegaw l-iżjed gżejjer u reġjuni muntanjużi mbiegħda, iwasslu lill-SMEs u l-iskejjel lejn il-pass ta’ żvilupp li jmiss, u jagħmlu t-territorji aktar reżiljenti. Ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula jagħmlu l-Ewropa aktar ekoloġika billi jimplimentaw 70% tal-leġiżlazzjoni kollha tal-UE u tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tal-klima u 90% tal-politiki ta’ adattament għat-tibdil fil-klima. Il-KtR nieda Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea biex jappoġġja l-ħidma tiegħu fil-qafas tal-Konferenza.

Persuna ta’ kuntatt:

Michele Cercone

Mowbajl: +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023