Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku: il-bliet u r-reġjuni lesti biex jilħqu l-għanijiet  
Fis-COP25 f’Madrid, il-Membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jilqgħu l-komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku u jfakkru li l-bliet u r-reġjuni huma kruċjali biex tintlaħaq in-newtralità klimatika tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet il-komunikazzjoni u l-iskeda ta’ żmien għall-Patt Ekoloġiku Ewropew. It-titjib tal-miri tal-enerġija u tal-klima flimkien ma’ leġislazzjoni u strateġiji ġodda għall-adattament tal-klima, il-kwalità tal-arja u l-protezzjoni tal-bijodiversità huma fost il-miżuri futuri. Filwaqt li n-negozjati tas-COP25 dwar ir-regoli internazzjonali tas-suq tal-karbonju jinsabu weqfin, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti lokali u reġjonali tistieden lill-Partijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi biex irawmu l-kooperazzjoni mal-bliet u l-gvernijiet reġjonali bħala l-uniku mod biex titwettaq azzjoni klimatika effettiva u jitreġġa’ lura t-tisħin globali.

Il-Membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li attendew l-aħħar ġimgħa tat-taħdidiet tas-COP25 dwar il-klima, kellhom ukoll laqgħa ta’ ħidma dwar il-komunikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku. Il-membri fakkru li l-bliet u r-reġjuni diġà huma aktar ambizzjużi mill-gvernijiet nazzjonali u jtennu l-impenn tagħhom li jimplimentaw l-isforzi kollha biex titwassal it-tranżizzjoni newtrali għall-klima fil-livell lokali.

Il-membri jilqgħu l-komunikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku peress li tistabbilixxi aġenda ambizzjuża u komprensiva ħafna. Il-membri jaqblu li dan iqarribna lejn sett ta’ politiki integrati li jħarsu ’l quddiem u li jgħaqqdu l-Patt Ekoloġiku mal-mekkaniżmi ekonomiċi u finanzjarji ewlenin li jirregolaw l-UE.

Markku Markkula, l-ewwel Viċi President u l-kap tad-delegazzjoni tal-KtR fis-COP25, qal: “ Jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tkompli tmexxi l-ġlieda kontra t-tisħin globali. Il-komunikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku ġiet f’waqtha peress li deħlin fil-fażi finali tan-negozjati għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim ta’ Pariġi. Il-KtR itenni l-impenji tiegħu li jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku, filwaqt li jiżgura li l-bliet u r-reġjuni jiġu integrati b'mod sħiħ u ħadd ma jitħalla jibqa' lura.

Il-komunikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku tippreżenta pjan direzzjonali inizjali tal-politiki u l-miżuri ewlenin meħtieġa biex tinkiseb it-tranżizzjoni tal-Ewropa lejn in-newtralità klimatika sal-2050.

Fis-COP25, il-membri jikkondividu r-rieda li jinvolvu lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fil-bosta ħidmiet leġislattivi futuri. Dawn jinkludu, fost l-oħrajn, l-effiċjenza enerġetika, is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-mobbiltà, l-ekonomija ċirkolari, il-foresti u l-ekonomija blu.

Il-KtR jilqa’ l-prospett li jiżdiedu l-miri tal-2030 għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għal 50 % u l-ħidma għall-ilħuq ta’ 55 %. Madankollu, jiddispjaċih li ma hemm l-ebda indikazzjoni ta’ għanijiet aktar ambizzjużi fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika.

Il-KtR jilqa’ l-miżuri previsti biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku, b’mod partikolari l-iskemi ta’ finanzjament imħabbra għar-rinnovazzjoni tal-unitajiet domestiċi privati kif ukoll l-inizjattiva “mewġa ta’ rinnovazzjoni” għas-settur tal-bini kollu kemm hu.

Il-KtR huwa lest li jikkoopera sabiex jibni l-Patt Klimatiku tal-Kummissjoni “flimkien maċ-ċittadini, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, inklużi l-korpi konsultattivi tal-UE”. Jilqa’ wkoll ir-referenza li saret fir-rigward tar-reġjuni li qed jiffaċċjaw l-akbar sfidi.

B’mod partikolari, il-KtR jilqa’ l-Mekkaniżmu ta’ Tranżizzjoni Ġusta, inkluż Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta għal reġjuni u setturi b'użu intensiv tal-karbonju. Madankollu, jenfasizza l-ħtieġa għal riżorsi addizzjonali għall-2021–2027 ’il hinn mill-fondi ta’ koeżjoni.

Dwar it-trasport, il-KtR itenni l-appell tiegħu għal implimentazzjoni usa’ tal-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas u l-ħtieġa li l-utenti jiġu pprovduti b’soluzzjonijiet ta’ mobbiltà alternattivi li jkunu aktar affordabbli, aċċessibbli, nodfa u aħjar għas-saħħa. Il-KtR ifakkar li l-bliet u r-reġjuni huma importanti ħafna biex isseħħ tranżizzjoni sħiħa lejn mobbiltà nadifa.

Filwaqt li l-membri jilqgħu l-istrateġija tal-Patt Ekoloġiku bħala l-istrateġija ta’ tkabbir biex l-ekonomija tal-UE ssir newtrali fil-karbonju, effiċjenti fir-riżorsi u kompetittiva, jiddispjaċih għan-nuqqas ta’ miri kwantifikati dwar l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli.

Il-Patt Ekoloġiku għandu jkun l-ixprun li jwassal għal produzzjoni agrikola u konsum aktar sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. Il-KtR itenni l-appell tiegħu għal tnaqqis ta’ 30 % fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-agrikoltura u għall-irduppjar taż-żoni tal-biedja organika fl-Istati Membri meta mqabbla mal-2017.

Il-membri jilqgħu l-proposta ta’ “Liġi Ewropea dwar il-Klima”, ippjanata għal Marzu 2020, biex jistabbilixxu l-għan tan-newtralità klimatika għall-2050. Il-Kumitat huwa lest jikkontribwixxi għat-tneħħija tal-inkonsistenzi leġislattivi eżistenti, abbażi tal-esperjenzi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni u t-tfassil tal-politika tal-UE.

Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Patt Ekoloġiku, adottata fil-5 ta’ Diċembru, il-KtR ippropona li jniedi forum tal-bliet u r-reġjuni, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri biex tkun segwita l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku.

Sfond

Hawnhekk tista’ taqra l-istqarrija għall-istampa tar-riżoluzzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku adottata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fis-sessjoni plenarja tal-5 ta’ Diċembru 2019.

Kuntatt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023