Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-adattament għat-tibdil fil-klima: sett ta’ għodod ġdid għall-bliet u r-reġjuni issa jinsab online  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ppubblika l-ewwel Manwal tal-Patt Ekoloġiku b’enfasi fuq l-adattament għat-tibdil fil-klima. Il-Manwal huwa sett ta’ għodod interattiv li jipprovdi informazzjoni dwar l-għajnuna finanzjarja u l-istrumenti tekniċi biex jintużaw miżuri ta’ adattament għall-klima bbażati fuq żoni ġeografiċi u speċifiċitajiet reġjonali differenti. L-objettiv huwa li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jiġu mgħammra b’sett ta’ għodod u rakkomandazzjonijiet biex jadattaw aħjar għat-tibdil fil-klima, jimminimizzaw il-vulnerabbiltajiet u jibnu reżiljenza biex jitnaqqsu r-riskji ta’ diżastri kif ukoll it-telf u l-ħsara.Il-Manwal huwa disponibbli għal kull Stat Membru tal-UE.

Imfassal b’mod kreattiv u interattiv, il-Manwal il-ġdid dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima jagħti gwida lill-awtoritajiet lokali u reġjonali għall-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku fil-livell lokali u reġjonali. Dan jipprovdi assistenza biex jinstabu l-miżuri adatti biex jiġu indirizzati l-perikli tat-tibdil fil-klima. Joffri gwida rigward l-istudji tal-każijiet, l-għajnuna finanzjarja u l-assistenza teknika fl-oqsma tal-adattament għat-tibdil fil-klima. Filwaqt li din l-ewwel edizzjoni tiffoka fuq l-adattament għat-tisħin globali, il-manwali li jmiss se jiffukaw fuq il-mewġa ta’ rinnovazzjoni u l-bijodiversità.

Il-Manwal dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima huwa komponent tal-kampanja “Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali” tal-Kumitat tar-Reġjuni, li għandha l-għan li tappoġġja l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku fil-livelli lokali u reġjonali. Peress li ma hemm l-ebda “riċetta waħda tajba għal kulħadd” għal implimentazzjoni lokali u reġjonali tal-Patt Ekoloġiku, dan il-Manwal jipprovdi gwida pass pass u huwa adattat għal kull kuntest lokali (minn żoni urbani sa rurali, sa żoni muntanjużi jew kostali, fost l-oħrajn).

Ikklikkja hawn biex taċċessa l-paġna web tal-Manwal. Ikklikkja fuq l-isem tal-Istat Membru hawn taħt biex taċċessa direttament verżjoni speċifika tal-pajjiż. Għalissa, il-Manwal huwa disponibbli bl-Ingliż biss.

l-Awstrija / il-Belġju / il-Bulgarija / il-Kroazja / Ċipru / ir-Repubblika Ċeka / id-Danimarka / l-Estonja / il-Finlandja / Franza / il-Ġermanja / il-Greċja / l-Ungerija / l-Irlanda / l-Italja / il-Latvja / il-Litwanja / il-Lussemburgu / Malta / in-Netherlands / il-Polonja/ il-Portugall / ir-Rumanija / is-Slovakkja / is-Slovenja / Spanja / l-Iżvezja

Kuntatt: Is-Segretarjat tal-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali: greendeal@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023