Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Prim Ministru Portugiż u l-Viċi President tal-Kummissjoni tal-UE se jiddiskutu l-futur tal-Ewropa mal-mexxejja lokali u reġjonali  

Il-Prim Ministru tal-Portugall António Costa u, l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Frans Timmermans, se jaqsmu l-fehmiet tagħhom dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea ma’ mexxejja lokali u reġjonali f’dibattiti separati fil-31 ta’ Jannar. Id-diskorsi tagħhom ser ikunu l-elementi politiċi prinċipali fl-ewwel plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) fl-2018, li matulha, l-assemblea tal-UE tal-politiċi lokali u reġjonali ser tippreżenta wkoll il-fehmiet tagħha dwar il-baġit futur tal-UE kif ukoll – fost l-oħrajn – dwar il-politika ta’ koeżjoni u l-politika tal-mobbiltà tal-UE.

Il-Prim Ministru Portugiż dwar il-futur tal-Ewropa u kif għandha titwitta t-triq għat-tkabbir ekonomiku

L-eks-Sindku ta’ Lisbona u membru tal-KtR mill-2010 sal-2015, il-Prim Ministru António Costa, ser jiddiskuti r-riformi li ser ikun qed jinsisti dwarhom fil-Kunsill Ewropew filwaqt li l-mexxejja nazzjonali jidħlu f’sena li se tistabbilixxi d-direzzjoni futura tal-UE. Il-Prim Ministru huwa difensur tar-riforma tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u tal-ixprunar tal-konverġenza ekonomika u soċjali fl-Ewropa. F’dawn l-aħħar xhur, huwa appella għal ġenerazzjoni ġdida ta’ politika ta’ konverġenza Ewropea, fejn investimenti maġġuri fl-isfidi globali u kontinentali – bħat-tranżizzjoni enerġetika, l-ekonomija ċirkolari u s-soċjetà diġitali – huma marbutin ma’ riformi speċifiċi għall-pajjiżi mmirati lejn it-tkabbir, l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali.

Il-KtR ser jadotta riżoluzzjoni dwar l-Istħarriġ tat-Tkabbir Annwali tal-Kummissjoni Ewropea għall-2018 li hija mistennija li targumenta li t-tkabbir ekonomiku fl-UE qed jinżamm lura min-nuqqas ta’ apprezzament tar-reġjuni u d-disparità reġjonali u jenfasizza l-ħtieġa li l-investiment reġjonali tal-UE – politika ta' koeżjoni – jibqa’ l-għodda prinċipali ta’ investiment fl-UE. Politika oħra li kienet enfasizzata minn qabel mill-Prim Ministru Costa – is-Suq Uniku Diġitali – ser ikun is-suġġett ta’ reviżjoni mill-KtR mħejji minn Alin-Adrian Nica (RO/PPE) mill-Kontea ta’ Dudeștii Noi Timiș.

Isir Anqas b’Aktar Effiċjenza? Il-futur tal-Ewropa u t-tfassil aħjar tal-liġijiet

Frans Timmermans ser jindirizza l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fil-31 ta’ Jannar, xi ftit ġranet biss wara l-ewwel laqgħa tat-Task Force dwar is-Sussidjarjetà u l-Proporzjonalità il-ġdida. It-Task Force, immexxija mill-Kummissarju tal-UE, qed taħdem biex tidentifika liema huma r-responsabiltajiet li jistgħu jitgħaddew lura lill-gvernijiet nazzjonali, u tikkunsidra modi biex ikunu involuti aħjar l-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil tal-politiki tal-UE. Il-KtR huwa rrappreżentat minn tliet membri tiegħu, inkluż il-President, fit-Task Force. Il-Kummissarju Timmermans ser jippreżenta l-programm ta’ ħidma annwali tal-Kummissjoni Ewropea u ser jiddiskuti fejn is-soluzzjonijiet lokali, reġjonali u nazzjonali huma possibbli u meta jinħtieġu soluzzjonijiet Ewropej.

B’rabta ma’ dan id-dibattitu, il-KtR ressaq riżoluzzjoni l-għada, li tista' turi “Karta ħamra tal-politika tas-sussidjarjetà” lill-proposti tal-Kummissjoni Ewropea li jorbtu l-Fondi Ewropej mar-riformi strutturali.

Il-baġit tal-UE u l-investiment reġjonali wara l-2020: l-opinjoni tal-bliet u r-reġjuni

Il-KtR ser jaqbel dwar il-pożizzjoni tal-gvernijiet lokali u reġjonali tal-Ewropa fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali għal wara l-2020 li jmiss – il-pjan baġitarju għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ politiki tal-UE qabel ma l-Kummissjoni Ewropea toħroġ il-proposti mistennija f’Mejju. Marek Woźniak (PL/PPE), Marixxall tar-reġjun ta’ Wielkopolski, ser jippreżenta l-opinjoni dwar id-Dokument ta’ Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE, fil-preżenza ta’ Tomislav Donchev, Viċi Prim Ministru tal-Bulgarija, li ser jistabilixxi wkoll il-prijoritajiet tal-Presidenza Bulgara tal-UE.

Matul is-sessjoni plenarja, il-membri tal-KtR ser jadottaw ukoll opinjonijiet oħra marbutin mal-politika ta’ koeżjoni:

• "Riżoluzzjoni dwar It-tibdil tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej biex jiġu appoġġjati r-riformi strutturali";

• "Lejn implimentazzjoni sħiħa tal-istrateġija mġedda tal-UE għar-reġjuni ultraperiferiċi " Relatur: Fernando Clavijo Batlle (ES/ALDE), President tal-Gżejjer Kanarji;

• "L-investimenti territorjali integrati – sfida għall-politika ta’ koeżjoni tal-UE wara l-2020." Relatur: Petr Osvald (CZ/PSE) mill-kunsill ta’ Plzeň;

• "Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet finali tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar is-Semplifikazzjoni għal wara l-2020.” Relatur: Oldřich Vlasák (CZ/KRE) mill-kunsill ta’ Hradec Králové

L-Ewropa attiva

'L-Ewropa attiva' hija ġabra wiesgħa ta’ inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea li għandha l-għan li tgħin fl-immodernizzar tal-mobilità u t-trasport tal-UE. Il-membri tal-KtR ser jiddiskutu l-implikazzjonijiet lokali u reġjonali tal-ewwel serje ta’ tmien inizjattivi leġislattivi mmirati speċifikament lejn it-trasport bit-triq. Ivan Žagar (SI/PPE), Sindku ta’ Slovenska Bistrica, jippreżenta l-abbozz ta’ opinjoni tiegħu dwar "Promozzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ mobbiltà bla xkiel" b’enfasi fuq il-pedaġġi tat-toroq biex jirriflettu aħjar l-ispiża attwali tat-trasport bit-triq. It-tieni opinjoni, li r-relatur tagħha huwa Spyros Spyridon (GR/PPE) mill-kunsill ta’ Poros, tikkunsidra ‘Aspetti tax-xogħol fit-trasport bit-triq'.

Opinjonijiet oħrajn li għandhom jiġu adottati:

• "Erasmus għar-Rappreżentanti Lokali u Reġjonali", Relatur: François Decoster (FR/ALDE), Sindku ta’ St. Omer

• "Inizjattiva għall-iżvilupp sostenibbli tal-ekonomija blu fil-Punent tal-Mediterran." Relatur: Samuel Azzopardi (MT/PPE) mill-kunsill tar-Rabat.

• "Il-Futur tal-programm COSME wara l-2020: il-perspettiva reġjonali u lokali." Relatur: Robert Negoiţă (RO/PSE), Sindku tad-Distrett 3 ta’ Bucharest.

• "Il-promozzjoni tal-koeżistenza mal-ispeċijiet f’kunflitt fi ħdan il-qafas tad-Direttivi tal-UE dwar in-Natura." Relatur: Csaba Borboly (RO/PPE), Kap tal-kunsill ta' Harghita

Informazzjoni prattika:

Fejn: Bini Paul Henri Spaak – Emiċiklu, Parlament Ewropew

Meta: 31 ta’ Jannar, 3pm-9pm – 1 ta’ Frar 9am-1pm

• Ara l-aġenda & d-dokumenti tal-plenarja

• Ara x-xandir dirett tal-plenarja fuq l-internet fuq is-sit elettroniku tal-KtR

Programm tal-mezzi tax-xandir tas-Sessjoni Plenarja

Kuntatt: PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023