Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-President tal-KtR tal-UE u s-Sindku ta’ Londra tar-Renju Unit: irridu nevitaw Brexit ta’ ebda ftehim “li minnu jitlef kulħadd” u jikkawża spiral detrimentali għar-reġjuni u l-bliet tal-UE u tar-Renju Unit  

Il-Grupp ta’ Kuntatt bejn ir-Renju Unit u l-UE ppresedut mill-President tar-reġjun tal-Bretanja se jsaħħaħ is-sħubijiet lokali u reġjonali u jiżgura appoġġ finanzjarju adatt mill-UE għal reġjuni li jintlaqtu ħażin ħafna

Matul dibattitu online fi Brussell, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – Apostolos Tzitzikostas – u s-Sindku ta’ Londra – Sadiq Khan – talbu lin-negozjaturi tar-Renju Unit u tal-UE biex ikomplu t-taħditiet sakemm jintlaħaq ftehim kummerċjali. Huma wissew li Brexit ta’ ebda ftehim ikollu impatt katastrofiku, li jikkawża spiral detrimentali u “li minnu jitlef kulħadd” għal ħafna reġjuni u bliet fl-UE u fir-Renju Unit. Is-Sindku ta’ Londra appella għal estensjoni immedjata tal-perjodu ta’ tranżizzjoni jekk ma jkunx jista’ jintlaħaq qbil dwar ftehim kummerċjali bħala parti min-negozjati li għaddejjin. Il-gvernijiet lokali u reġjonali tal-UE u tar-Renju Unit ħadu wkoll impenn li jżidu l-isforzi konġunti biex jimmitigaw il-Brexit u jikkooperaw fit-tul fil-futur dwar kwistjonijiet bħat-tibdil fil-klima u l-migrazzjoni.

B’inqas minn tliet ġimgħat qabel jispiċċa l-perjodu ta’ tranżizzjoni tar-Renju Unit u bil-ftehim kummerċjali futur bejn ir-Renju Unit u l-UE li jinsab imdendel fuq xagħra, il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE u s-Sindku ta’ Londra qajmu tħassib dwar l-implikazzjonijiet severi f’każ ta’ Brexit ta’ ebda ftehim. Huma impenjaw ruħhom li jaħdmu flimkien mill-qrib, biex jiżguraw li l-impatt territorjali tal-Brexit jiġi vvalutat regolarment u li jaħdmu flimkien fuq oqsma ta’ interess reċiproku fil-futur.

Apostolos Tzitzikostas , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-reġjun Grieg tal-Maċedonja Ċentrali, wissa li “ Brexit ta’ ebda ftehim ikun katastrofiku għal ħafna reġjuni kif ukoll doża qawwija għal ekonomiji reġjonali matul il-pandemija. Il-gvernijiet lokali u reġjonali se jkunu l-ewwel li jaraw il-konsegwenzi ta’ dan l-aħħar negozjar tal-Brexit fuq ħajjet in-nies. Iridu jgħaddu ħafna snin biex jiġu stabbiliti konfini ġodda u biex nifhmu xi tfisser din il-firda għalina lkoll. Flimkien mal-belt ta’ Londra, il-bliet u r-reġjuni fir-Renju Unit u r-reġjuni u l-bliet tal-UE se jaħdmu spalla ma’ spalla biex isibu metodi biex iwittu u jtaffu l-impatt fuq il-komunitajiet rispettivi tagħna ”.

Waqt id-dibattitu Sadiq Khan , is-Sindku ta’ Londra qal li: " Il - Brexit seħħ u għandna l-obbligu li nħarsu 'l quddiem, mhux lejn l-imgħoddi. Jeħtieġ li naħdmu flimkien fuq sfidi komuni – fil-bliet, ir-reġjuni u l-pajjiżi kollha. Irrid niżgura li Londra tibqa’ msieħba ewlenija għal Brussell u għal kull belt, reġjun u ċittadin Ewropew. Jekk ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim kummerċjali fil-jiem li ġejjin, inħeġġeġ lil Boris Johnson u lill-UE biex jestendu l-perjodu ta’ tranżizzjoni. Riżultat ta’ ebda ftehim sempliċiment m’għandux ikun alternattiva. Din tkun sitwazzjoni li minnha jitlef kulħadd, kemm għar-Renju Unit kif ukoll għall-UE – li tiswa l-impjiegi, tnaqqas it-tkabbir u tolqot l-istandards tal-għajxien fl-Ewropa sewwasew meta ninsabu f’punt kruċjali fil-ġlieda tagħna kontra l-pandemija.

Il-membri tal-KtR iddiskutew metodi kif jinżammu u jiġu żviluppati r-relazzjonijiet mal-amministrazzjonijiet deċentralizzati tar-Renju Unit u l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-Ingilterra, l-Iskozja, Wales, l-Irlanda ta’ Fuq u Ġibiltà. Il-President tal-Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit li nħoloq dan l-aħħar, Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE), President tal-Kunsill Reġjonali tal-Bretanja, qal li: “ Il-politiċi lokali u reġjonali fuq iż-żewġ naħat tal-Kanal Ingliż għandhom interess komuni li jillimitaw il-ħsara lill-ekonomiji reġjonali u lokali tagħhom . Biex niksbu dan, irridu nippromovu l-kooperazzjoni transfruntiera fil-kuntatti tagħna mal-gvernijiet nazzjonali u l-UE. Fi ħdan l-UE, ir-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit toffrilna taffija għaż-żoni l-aktar milqutin. Nappella lill-UE biex tkun lesta tipprovdi aktar flus jekk – kif x’aktarx se jiġri – l-impatt tal-Brexit jaqbeż EUR 5 biljun. Dan il-cocktail tal-COVID-BREXIT huwa tossiku ħafna, u jeħtieġ li naġixxu flimkien, kemm ekonomikament kif ukoll politikament.”

F’nofs in-negozjati li għaddejjin bħalissa bejn l-UE u r-Renju Unit, Michel Barnier , Kap tat-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit , bagħat ukoll messaġġ: “Aħna nibqgħu naħdmu għal sħubija ambizzjuża bejn l-UE u r-Renju Unit li tgħin lin-nies, lill-komunitajiet lokali, kif ukoll lin-negozji u lir-reġjuni, biex ikomplu l-kooperazzjoni tagħhom bl-aħjar mod possibbli fil-futur . Iżda, filwaqt li nibqgħu lesti li nsibu soluzzjonijiet ta’ benefiċċju reċiproku, kif dejjem konna, l-UE mhi se tagħmel l-ebda ftehim bi prezz. Kwalunkwe ftehim ikollu jippreserva s-suq uniku tagħna u l-interessi ekonomiċi fit-tul taċ-ċittadini, in-negozji u r-reġjuni tal-UE. Għalissa, għad għandna diverġenzi kbar, dwar il-kwistjonijiet magħrufa sew ta’ kondizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni, governanza u sajd. Il-jiem li ġejjin se jkunu importanti ħafna. Fi kwalunkwe każ, aħna lkoll għandna nkomplu t-tħejjijiet għax-xenarji kollha, inkluż Brexit ta’ “ebda ftehim” fl-1 ta’ Jannar 2021.”

Informazzjoni ta’ sfond

Fl-2018, il-KtR wettaq stħarriġiet mal-membri tiegħu u ma’ awtoritajiet lokali u reġjonali oħra u kmamar tal-kummerċ lokali dwar l-effetti tal-Brexit, li ġew ippubblikati f’ rapport konsolidat. Dan inkluda r-riżultati ta’ studju dwar is-setturi u r-reġjuni l-aktar esposti għal bidliet fir-rabtiet ekonomiċi mar-Renju Unit. Dawn is-setturi kienu jinkludu l-ikel, il-vetturi tat-trasport, il-makkinarju, l-elettronika, it-tessuti u l-għamara. Ir-reġjuni partikolarment esposti kienu jinkludu r-reġjuni Irlandiżi kollha, Hauts-de-France u l-Bretanja fi Franza, il-provinċji ta’ Malopolskie u Lubelskie fil-Polonja, l-Istat ta’ Hessen fil-Ġermanja, il-Flanders fil-Belġju, u l-Andalusija fi Spanja. Ġew identifikati setturi industrijali individwali f’riskju partikolari fir-reġjuni tal-Emilia-Romagna, tat-Toskana u tal-Marche fl-Italja, fil-Midi-Pyrénées u f’Auvergne fi Franza, u f’reġjuni fil-Ġermanja, fin-Netherlands, fil-Portugall, fis-Slovakkja, fiċ-Ċekja, fir-Rumanija, fil-Bulgarija u fil-Greċja.

Persuni ta’ kuntatt:

Michele Cercone

Kelliem tal-President

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel. +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023