Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Pakkett Ekoloġiku Ewropew – il-komunitajiet żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira  
Il-politika ambjentali taħt il-livell muniċipali hija kruċjali biex ikun hemm adattament għall-effetti devastanti tat-tisħin globali

Il-pjani kbar tal-industrija u l-istrateġiji ta’ investiment globali biex tiġi dekarbonizzata l-ekonomija dinjija jistgħu tabilħaqq jiġu kkunsidrati mill-bliet kapitali Ewropej kbar. Madankollu, it-tempesta Mediterranja Gloria laqtet l-iktar lill-komunitajiet kostali żgħar. Il-komunitajiet sottomuniċipali huma fuq quddiem nett tat-tibdil fil-klima filwaqt li jaqdu rwol kruċjali biex jadottaw miżuri ta’ adattament għat-tisħin globali. Hekk kif il-Pakkett Ekoloġiku jsir l-ogħla prijorità tal-UE, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappella għal aktar fondi u programmi mfassla apposta għall-komunitajiet taħt il-livell muniċipali, inklużi l-gżejjer, il-komunitajiet b’popolazzjoni baxxa, il-villaġġi u d-distretti.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) adotta l-Opinjoni “ Lejn viċinanzi u komunitajiet żgħar sostenibbli – Politika ambjentali taħt il-livell muniċipali ”, tar-relatur Gaetano Armao (IT/PPE) , Viċi President u Ministru Reġjonali għall-Ekonomija tar-Reġjun ta’ Sqallija u President tal- Grupp Interreġjonali tal-KtR dwar Reġjuni Insulari .

Ir-relatur Armao ddikjara li “Bħala l-assemblea tal-UE tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, huwa d-dmir tagħna li nsemmgħu leħen il-komunitajiet sottomuniċipali u li nappoġġjaw inizjattivi li jagħmluhom aktar prosperużi u sostenibbli . Kemm jekk huma gżejjer żgħar, distretti urbani jew żoni muntanjużi mhux popolati, iridu jiġu stabbiliti mekkaniżmi mfassla apposta biex jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali speċifiċi li l-komunitajiet taħt il-livell muniċipali qed jiffaċċjaw bħalissa. Irridu nibdew billi nissemplifikaw u nirrazzjonalizzaw ir-regoli ta’ eliġibbiltà biex inħeġġu l-parteċipazzjoni diretta tal-entitajiet sottomuniċipali fil-programmi ambjentali tal-UE.”

Il-membri jfakkru li l-komunitajiet sottomuniċipali ftit li xejn għandhom kontroll fuq id-deċiżjonijiet marbuta ma’ aspetti ewlenin fit-tranżizzjoni ekoloġika bħat-trasport, l-iskart, il-ġestjoni tal-ilma jew il-kwalità tal-arja. Huma jaqblu li dawn għandhom jitqiesu fl-opinjonijiet tal-KtR. Il-KtR jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tevalwa l-proposta li jitnieda Jum Ewropew tal-Villaġġi u l-Viċinati Sostenibbli sabiex jiġi promoss u jitħeġġeġ l-involviment dirett tagħhom fit-triq tal-Ewropa lejn in-newtralità klimatika.

Il-KtR jitlob li jiġu implimentati miżuri u mekkaniżmi li jimmassimizzaw l-impatt pożittiv tal-politiki ambjentali tal-UE fil-livell sottomuniċipali. Il-membri jissuġġerixxu li jitnedew sejħiet speċifiċi għal programmi ta’ interess u ta’ ħidma biex titħaffef it-tranżizzjoni lejn l-enerġiji rinnovabbli u biex jissaħħaħ ir-rwol tal-iskemi parteċipattivi ġodda u tad-dinamiċi komunitarji biex tingħata spinta lill-iżvilupp sostenibbli lokalment. L-UE bħalissa tappoġġja l-istrateġiji ta’ żvilupp fil-livell sottomuniċipali permezz ta’ inizjattivi speċifiċi bħall- gruppi ta’ azzjoni lokali LEADER .

Fl-Ewropa, hemm diversità kbira ta’ forom u termini istituzzjonali fil-livell sottomuniċipali. Xi wħud mit-termini użati biex jitfissru l-komunitajiet taħt il-livell muniċipali huma irħula, viċinanzi, distretti, diviżjonijiet, setturi, villaġġi, parroċċi u boroughs. Minn distretti urbani b’popolazzjoni densa għal gżejjer żgħar u villaġġi muntanjużi, il-komunitajiet sottomuniċipali jiffaċċjaw sfidi ambjentali partikolari u ta’ spiss ma jkollhomx il-kapaċitajiet u r-riżorsi biex jegħlbuhom.

Il-membri jappellaw biex il-politiki ambjentali tal-UE jqisu t-tipoloġiji kollha ta’ komunitajiet, appell konformi mal-Opinjoni tal-KtR “Lejn it-Tmiem Programm ta’ Azzjoni Ambjentali” .

L-assemblea tal-UE ta’ rappreżentanti lokali u reġjonali timpenja ruħha li tniedi djalogu mal-Kummissjoni Ewropea, inkluż fil-qafas tal- Pjattaforma Teknika għal Kooperazzjoni dwar l-Ambjent , biex ikun żgurat li l-komunitajiet żgħar taħt il-livell muniċipali jiġu kkunsidrati b’mod adegwat fl-implimentazzjoni ta’ politiki ambjentali speċifiċi tal-UE. Dan jista’ jibni fuq l-isforzi eżistenti biex jiġu pprovduti dokumenti ta’ gwida u għodod.

L-Opinjoni adottata hija marbuta ma’ studju li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-rwol ambjentali tal-komunitajiet sottomuniċipali fl-Istati Membri kollha.

Persuna ta’ kuntatt : David Crous // +32 470 88 10 37 // david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023