Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Premju Reġjun Intraprenditorjali Ewropew: Edizzjoni speċjali dwar ir-rispons ‎ għall-COVID-19  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) qed jiftaħ l-applikazzjonijiet għal edizzjoni speċjali tal-premju tar-Reġjun Intraprenditorjali Ewropew (EER). Taħt it-titolu “Intraprenditorija għal irkupru sostenibbli”, il-bliet, ir-reġjuni u l-muniċipalitajiet jistgħu jippreżentaw strateġiji dwar kif qed jippjanaw li jappoġġjaw lill-SMEs fis-sentejn li ġejjin. L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu sat-28 ta’ Ottubru 2020.

Kull sena, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jagħti l-Premju tal-EER lil tliet bliet, reġjuni jew muniċipalitajiet li għandhom strateġiji eċċezzjonali u orjentati lejn il-futur li jappoġġjaw lill-SMEs, lin-negozji l-ġodda u lin-negozji li qed jespandu. It-titolu tar-Reġjun Intraprenditorjali Ewropew jagħti rikonoxximent u viżibilità lil strateġiji intraprenditorjali lokali jew reġjonali. Dan jipprovdi aċċess għal netwerk dejjem jikber ta’ territorji pijunieri li b’mod attiv qed isaħħu l-ekosistemi intraprenditorjali tagħhom, jiskambjaw prattiki tajba u jikkollaboraw dwar proġetti Ewropej.

L-edizzjoni speċjali ta’ din is-sena tibni fuq il-premju estiż tal-EER 2021 u tħeġġeġ lir-reġjuni u lir-reġjuni tal-UE biex jiżviluppaw strateġiji li jagħtu spinta lill-intraprenditorija u lill-SMEs li jindirizzaw l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19. Il-premju se jingħata lil massimu ta’ sitt reġjuni li se jkollhom it-tikketta tal-EER għal perjodu ta’ sentejn (2021 u 2022), li jippermettilhom jippjanaw u jimplimentaw strateġiji għal irkupru ekonomiku u soċjali li jirnexxi.

Il-bini mill-ġdid tal-ekonomija tal-UE wara l-kriżi tal-COVID-19 ser ikun fit-tul u ser ikun jirrikjedi l-isforzi tal-livelli kollha Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali. L-ekonomiji lokali tagħna se jkunu jeħtieġu ammont kbir ta’ intraprenditorija u innovazzjoni attivi biex jindirizzaw din l-isfida, filwaqt li jieħdu vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet li ġġib magħha it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. Il-prestazzjoni tal-SMEs tagħna se tkun waħda mill-elementi ewlenin biex il-magna ekonomika Ewropea terġa’ tibda taħdem u biex tissaħħaħ ir-reżiljenza fit-tul tagħha. Ser ikollna bżonn nirrevedu u naġġornaw il-politiki, il-pjani ta’ żvilupp lokali u l-istrateġiji tagħna biex jirriflettu din ir-realtà ekonomika u soċjali ġdida ”, qal Michael Murphy , President tal-Kummissjoni għall-politika ekonomika (ECON) tal-KtR.

L-edizzjoni speċjali tal-premju tal-EER tnediet formalment waqt dibattitu mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-impatt ekonomiku tal-pandemija u l-miżuri ta’ rispons tal-UE għall-SMEs u l-industrija.

Il-Premju tar-Reġjun Intraprenditorjali Ewropew huwa prova li r-ritmu tal-irkupru ekonomiku fl-UE ser jiddependi mill-azzjonijiet deċiżivi li jittieħdu fil-livell lokali u reġjonali. Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja bis-sħiħ l-inizjattiva tal-EER, li timmobilizza r-reġjuni u l-bliet tal-UE biex ipoġġu l-intraprenditorija fuq quddiem fl-istrateġiji u l-pjani ta’ azzjoni tagħhom ”, qalet Kristin Schreiber , Direttur tad-DĠ GROW tal-Kummissjoni Ewropea u membru tal-ġurija tal-EER.

Is-sejħa għall-applikazzjonijiet għall-premju tal-EER 2021-2022 se tkun miftuħa sat- 28 ta’ Ottubru 2020 . Biex tapplika, jekk jogħġbok żur il- paġna web tal-EER .

Persuna ta’ kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023