Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-għoti tas-setgħa liż-żgħażagħ u l-intraprenditorija tan-nisa fir-reġjun Ewro-Mediterran  
Kumpanija tal-moda Libjana tirbaħ il-premju għall-Intraprenditorija Lokali Żagħżugħa fil-Mediterran

Kumpanija tal-moda u tat-tessuti Libjana ngħatat il-premju għall-Intraprenditorija Lokali Żagħażugħa fil-Mediterran 2019 fis-26 ta’ Frar. Il- premju ngħata fis- sessjoni plenarja tal- Assemblea Reġjonali u Lokali Ewro-Mediterranja (ARLEM) li saret fil-belt Spanjola ta’ Sevilja, fejn 100 mexxej lokali u reġjonali nġabru biex jiddiskutu kif irawmu l-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ, jagħtu s-setgħa lin-nisa, itejbu l-governanza, isaħħu l-kooperazzjoni bejn il-bliet u jiġġestixxu l-migrazzjoni.

Il-premju ngħata lil Zimni Jdeed , kumpanija tal-moda u tat-tessuti bbażata fi Tripli li qed terġa’ toħloq l-ilbies tradizzjonali f’kuntest modern b’suċċess kbir. L-imprenditur żagħżugħa Naway Altahir Mohammed Shukri u ħuha Ali nedew il-kumpanija tliet snin ilu. Issa jimpjegaw sitt ħajjata, u b’hekk joffru ambjent tax-xogħol diċenti għan-nisa. L-ewwel edizzjoni tal-premju tal-ARLEM irċeviet 24 applikazzjoni minn disa’ pajjiżi.

Waqt li faħħar lir-rebbieħ, Karl-Heinz Lambertz, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni , qal: “ Hemm xewqa fil-Mediterran kollu li tissaħħaħ il-kooperazzjoni u jiġi sfruttat il-potenzjal enormi tar-reġjun.

Billi nagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ kollha irrispettivament mill-ġeneru, nistgħu nrawmu l-intraprenditorija u noħolqu impjiegi ġodda. Permezz tal-kooperazzjoni deċentralizzata qed napprofondixxu l-integrazzjoni tar-reġjun, negħlbu l-isfidi li jmorru lil hinn mill-fruntieri, bħall-migrazzjoni u l-esklużjoni soċjali, u nilħqu l-mira ta’ żvilupp sostenibbli.

Lahcen Amrouch , Sindku ta’ Argana fil-Marokk u rappreżentant fil-laqgħa tal-kopresident tal-ARLEM, Mohammed Boudra, enfasizza li “ l-intraprenditorija taż-żgħażagħ hija prijorità għall-ARLEM. Huwa għalhekk li varajna l-Premju tal-ARLEM biex nippromovu l-intraprenditorija taż-żgħażagħ u nagħtu viżibbiltà lil dawk li mhumiex skoraġġuti mid-diffikultajiet li jsibu ma’ wiċċhom biex jiftħu negozju ġdid. Inħeġġu lill-gvernijiet nazzjonali jissimplifikaw il-leġislazzjoni dwar in-negozji, inaqqsu l-piż amministrattiv u tat-taxxa, u joħolqu inkubaturi tan-negozju u skemi ta’ mikrokreditu biex jagħtu spinta lill-intraprenditorija taż-żgħażagħ.

Nasser Kamel, Segretarju Ġenerali tal-Unjoni għall-Mediterran , qal: “ Ix-xogħol tal-Assemblea Reġjonali u Lokali Ewro-Mediterranja huwa estremament importanti. L-Assemblea tirrappreżenta lill-poplu tar-reġjun Ewro-Mediterran, aktar minn 800 miljun ċittadin li għandhom bżonn l-impenn tagħna għall-promozzjoni tad-djalogu u l-kooperazzjoni. Bħala d-dimensjoni territorjali tal-Unjoni għall-Mediterran, l-ARLEM trid tikkontribwixxi għad-definizzjoni tal-prijoritajiet u t-tisħiħ tal-viżibilità tal-ħidma u l-attivitajiet li nwettqu, biex b’hekk is-sħubija Ewro-Mediterranja titqarreb lejn l-interessi u l-aspettattivi taċ-ċittadini tagħha.

Id-delegazzjoni ta’ 100 parteċipant minn 19-il pajjiż membru żaru La Cartuja f’Sevilja, is-sit tal-Espożizzjoni Universali tal-1992 li issa ġie rikonvertit f’park kummerċhjali u ċentru inkubatur li jiġbor fih 450 kumpanija u 17,000 impjegat. Is-Sindku ta’ Sevilja, Juan Espadas (ES/PSE) , qal: “ Il-kunsill tal-belt implimenta kompetenzi ġodda biex jindirizza l-qgħad, b’enfasi fuq it-taħriġ taż-żgħażagħ u t-titjib tal-impjegabbiltà tagħhom. Sevilja għandha kapital uman kbir. L-intraprenditorija tinsab fid-DNA tal-belt tagħna. Huwa għalhekk li jiena partikolarment grat li l-ewwel ċerimonja tal-għoti tal-premju tal-ARLEM lill-intraprendituri żgħażagħ qed isseħħ fil-belt tagħna.

Matul il-laqgħa tal-ARLEM, ġie adottat rapport dwar L-intraprenditorija taż-żgħażagħ fil-Mediterran li jitlob li jissaħħu l-programmi li jappoġġjaw l-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ, bħal MedUP! , Med4jobs u Next Society , sabiex jiġi promoss l-iżvilupp ekonomiku fuq ix-xtut tan-Nofsinhar tal-Mediterran. L-UE, ir-rapport jgħid, għandha tagħti bidu għal skemi li jagħtu lill-imprendituri żgħażagħ mill-Afrika ta’ Fuq u mil-Lvant Nofsani l-opportunità li jirċievu taħriġ minn intraprendituri ta’ esperjenza f’wieħed mit-28 Stat Membru tal-UE.

Ir-relatur Olgierd Geblewicz (PL/PPE) , President of tar-Reġjun ta’ Westpomerania, qal: “ Jeħtieġ li niffaċilitaw l-intraprenditorija taż-żgħażagħ biex nagħtu ħajja mill-ġdid lill-komunitajiet lokali, noħolqu impjiegi ġodda, nagħtu spinta lit-tkabbir ekonomiku u ntejbu l-benessri soċjali. Nappellaw lill-UE, lin-NU u lill-gvernijiet nazzjonali madwar ir-reġjun Ewro-Mediterran biex joħolqu programmi vokazzjonali u jiżviluppaw skemi ta’ mikrokreditu għall-intraprendituri żgħażagħ . L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom ikunu involuti bis-sħiħ fil-politiki tas-suq tax-xogħol u tal-impjieg peress li huma fl-aħjar pożizzjoni biex jimplimentaw programmi li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-komunitajiet tagħhom.

Ġie adottat ukoll rapport dwar Governanza u trasparenza fil-Mediterran ’, immexxi minn Lütfü Savas , Sindku ta’ Hatay fit-Turkija. Ir-rapport jappella għal deċentralizzazzjoni akbar fir-reġjun, bħala mod kif jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ fiduċja attwali fl-awtoritajiet pubbliċi. Billi jagħtu s-setgħa lill-gvernijiet lokali, iċ-ċittadini jistgħu jipparteċipaw b’mod aktar attiv fit-teħid tad-deċiżjonijiet. L-ARLEM tiddefendi baġits ogħla għall-gvernijiet lokali u l-kapaċitajiet tal-ġbir tat-taxxa biex jinvestu fi proġetti ġodda f’oqsma ta’ prijorità.

Koorganizzat mill- Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi u Marittimi (CPMR) u l- Assoċjazzjoni ta’ Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej (AEBR), saret ukoll sessjoni ta’ ħidma dwar il-migrazzjoni li ffokat fuq ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jirċievu u jintegraw il-migranti.

Saru wkoll diskussjonijiet dwar l-inizjattiva ta’ Nikosija , programm ta’ kooperazzjoni deċentralizzata bejn l-UE u s-Sindki Libjani. Wara l-programmi ta’ skambju li rnexxew fis-sajd sostenibbli mar-reġjun ta’ Friuli Venezia Giulia u l-ġestjoni tal-ilma ma’ Murcia, l-ARLEM għandha l-għan li testendi l-inizjattiva ta’ Nikosija b’aktar fondi u programmi ta’ skambju, u laqgħet imsieħba ġodda bħall-gvern reġjonali ta’ Galicia u l-belt ta’ Sevilja.

Nota lill-edituri:

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ħoloq l-ARLEM fl-2010 sabiex jippermetti li r-rappreżentanti eletti tat-tliet ixtut tal-Baħar Mediterran ikunu rappreżentati quddiem l-UE u l-Unjoni għall-Mediterran (UgħM) u jżommu djalogu politiku u jippromovu l-kooperazzjoni interreġjonali. L-ARLEM hija magħmula minn 80 membru u 2 osservaturi mill-UE u mill-pajjiżi msieħba tal-Mediterran tagħha. L-ARLEM hija kopreseduta mill-President tal-KtR, Karl-Heinz Lambertz u Mohamed Boudra, sindku tal-belt Marokkina ta’ Al Hoceima u President tal-Assoċjazzjoni Marokkina tal-Presidenti tal-Kunsilli Komunali (AMPCC). L-UgħM twaqqfet fl-2008. L-UgħM hija organizzazzjoni intergovernattiva bbażata f’Barċellona li tiġbor flimkien 43 pajjiż, inklużi t-28 pajjiż tal-UE.

X’inhu l-Premju tal-ARLEM: ara l-vidjo hawnhekk .

Ara l-preżentazzjoni bil-video tar-rebbieħ tal-premju ARLEM 2019.

Kuntatt:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023