Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Insaħħu l-pożizzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-UE biex nipproteġu l-impjiegi u d-drittijiet soċjali  

Il-Kummissarju Schmit u l-KtR jingħaqdu biex jappoġġjaw l-iżvilupp tal-ħiliet u l-impjiegi fil-livell lokali

L-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom isaħħu l-pożizzjoni tal-bliet u r-reġjuni tagħhom biex jipproteġu l-impjiegi u d-drittijiet soċjali: din hija t-talba tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) biex jiġġieled l-effetti soċjali devastanti tal-pandemija tal-COVID-19. L-Assemblea tar-rappreżentanti lokali u reġjonali tal-UE titlob ukoll li tissaħħaħ il-bażi tal-ħiliet għall-irkupru u li jiġu appoġġjati l-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-ġestjoni tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Il-barometru Reġjonali u Lokali 2020 tal-KtR jenfasizza li l-kriżi tal-COVID-19 taffettwa b’mod partikolari d-dħul ta’ dawk li jaħdmu għal rashom, il-persuni impjegati b’kuntratti għal żmien fiss u l-ħaddiema part-time, fosthom ħafna żgħażagħ, migranti u gruppi vulnerabbli oħrajn. L-impatt fuq l-impjieg jinsab f’riskju li jkun partikolarment negattiv f’reġjuni li jiddependu ħafna fuq it-turiżmu, fejn sa 40 % tal-impjiegi jistgħu jkunu mhedda. Il-Barometru juri wkoll li 43 % tal-Ewropej jixtiequ li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkollhom aktar influwenza fuq l-impjieg u l-politiki soċjali.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni Apostolos Tzitzikostas qal li: “Matul il-pandemija tal-COVID-19 ir-reġjuni u l-bliet madwar l-Ewropa ħadu azzjoni minnufih u b’mod deċiżiv biex jgħinu lil dawk fil-bżonn. Issa l-Ewropa għandha tpoġġi l-ġlieda kontra l-faqar u l-qgħad, u b’mod partikolari kontra ż-żieda fil-qgħad fost iż-żgħażagħ, fil-qalba tal-isforzi tagħha. Dan huwa essenzjali għal Ewropa soċjali b’saħħitha li ma tħalli l-ebda persuna u l-ebda post jibqgħu lura.”

Biex jappoġġja t-tlaqqigħ tal-ħiliet u l-impjiegi u l-ekonomiji lokali b’azzjonijiet konkreti, il-President Tzitzikostas ħabbar li l-Kumitat se jaħdem mad-DĠ għall-Impjiegi tal-Kummissjoni Ewropea biex flimkien mar-reġjuni u l-bliet iniedu fieri online tal-“Impjiegi Lokali”.

Waqt li kien qed jitkellem fis-sessjoni plenarja tal-KtR tal-14 ta’ Ottubru, il-Kummissarju għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali Nicolas Schmit qal li: “Jeħtieġ li nirkupraw minn kriżi bla preċedent, u għal dan għandna bżonn ir-reġjuni. Il-miżuri tagħna għaż-żgħażagħ u għall-iżvilupp tal-ħiliet għandhom jagħtu l-frott fil-prattika. Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali kien u se jkun il-linja gwida tagħna biex niżguraw futur aħjar għaċ-ċittadini tagħna. Huwa għalhekk li ħabbart mal-President tal-KtR li ser insaħħu l-kooperazzjoni bejn is-servizzi tiegħi u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Din il-kooperazzjoni tipprovdi opportunità biex nuru liċ-ċittadini li aħna ninsabu mobilizzati bis-sħiħ u qed nisimgħuhom.”

Fis-sessjoni plenarja ta’ din il-ġimgħa ġiet ukoll adottata l-Opinjoni dwar Ewropa Soċjali b’Saħħitha għal Tranżizzjonijiet Ġusti , li twitti t-triq għal pjan ta’ azzjoni biex jiġi implimentat il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali . Ir-relatur u l-President tal-Kummissjoni SEDEC Anne Karjalainen (FI/PSE), membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Kerava, qalet li: “Il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat l-ħtieġa urġenti li neqirdu d-disparità diġitali eżistenti u li nindirizzaw l-impatt sostanzjali li tħalli fuq id-drittijiet soċjali, peress li n-nuqqas ta’ aċċess għal teknoloġiji ġodda u għas-soċjetà tal-informazzjoni joħloq forom ġodda ta’ esklużjoni soċjali. Il-koeżjoni diġitali hija parti integrali minn tranżizzjonijiet ġusti u pedament tal-koeżjoni territorjali u soċjali. Fl-istess ħin, il-miżuri ta’ rkupru jridu jindirizzaw id-dimensjoni soċjali tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Fl-ekonomija newtrali f’termini tal-emissjonijiet tal-karbonju tal-futur għandna bżonn suq tax-xogħol ġust, ibbażat fuq impjiegi deċenti, protezzjoni soċjali b’saħħitha, u opportunitajiet tax-xogħol fejn jgħixu n-nies”.

B’referenza għall- komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ppubblikata f’Jannar, l-Opinjoni tal-KtR tirrimarka li l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta – il-fond tal-UE biex jappoġġja t-tranżizzjoni ekoloġika fir-reġjuni l-aktar vulnerabbli – għandu jkun konformi mal-pilastru soċjali tal-UE. Fl-istess ħin, itenni l-appell tiegħu għal koordinazzjoni aħjar tal-politiki ekonomiċi u soċjali bejn il-livell Ewropew u dak tal-gvernijiet nazzjonali fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, u jtenni t-talbiet tiegħu biex jiġi żgurat l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali f’din il-koordinazzjoni, permezz ta’ ġestjoni kondiviża bbażata fuq il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Il-KtR jenfasizza wkoll ir-rwol ewlieni tal-imsieħba soċjali fil-kuntest attwali tad-diġitalizzazzjoni dejjem tikber tal-mudelli tax-xogħol. Fid-dawl ta’ dan jappella għal aġġornament tar-regoli Ewropej li jirregolaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ħin tax-xogħol, inklużi dispożizzjonijiet biex jistabbilixxu d-dritt ta’ skonnessjoni.

Kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi: